Amper 2019
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

NX 7.0 s HD3D a rozšířenou ST

Pondělí, 12 Říjen 2009 15:27

Tags: 3D CAD | CAE | CAM | Software

nx7_942.jpgNa výroční konferenci uživatelů Siemens PLM Connection Europe v Paříži představil Siemens PLM Software nejnovější verzi softwaru NX, nejznámějšího řešení společnosti v oblasti digitálního vývoje výrobků. Verze NX 7.0 přináší HD3D, novou funkci pro zobrazení a práci s informacemi o výrobcích a procesech přímo ve 3D prostředí. Kombinací možností NX a správy PLM dat pomocí řešení Teamcenter HD3D vizuálně zprostředkovává informace, které jsou nutné k pochopení, sdílení a rozhodování v globálně distribuovaném vývoji výrobků. NX 7 také nabízí řadu rozšíření synchronní technologie (ST) uvedené ve verzi NX 6, která propojuje přístupy vazbami řízeného modelování s modelováním bez historie.
Globalizace a stále přísnější regulační prostředí spolu s rostoucí sofistikovaností vyráběných výrobků znamená stále komplikovanější proces vývoje výrobků. V průběhu vývoje výrobku musí být učiněny stovky rozhodnutí na základě informací, které existují v nejrůznějších formátech na nejrůznějších místech a které jsou obvykle vytvářeny v softwarových aplikací od více dodavatelů.  Rychlost a přesnost, se kterou mohou být tato rozhodnutí přijímána, výrazně ovlivňují úspěch firem.
Integrace HD3D do NX 7.0 je součástí vize vytvořit nový standard pro vizuální analýzy. Technologie HD3D nabízí v prostředí NX a Teamcenter intuitivní a jednoduchou metodu pro získávání, porovnávání a prezentaci informací. Vizuálně poskytuje aktuální informace o výrobcích a procesech na 3D modelech, a tak umožňuje rychlé porozumění, interaktivní orientaci a vyhledávání.
HD3D Visual Reporting je nový modul dostupný v NX 7.0, který uživatelům umožňuje interaktivně vytvářet, upravovat, spouštět a sdílet aktuální informace o výrobcích a procesech. Uživatelé mohou volit informace z jakýchkoliv vlastností a atributů součásti NX nebo libovolných vlastností spravovaných systémem Teamcenter. Informace je možné přizpůsobit vybranému rozsahu komponent. Výsledky jsou zobrazeny v grafickém okně NX s barevným kódováním modelů komponent, označení, legend, průhlednosti a grafů.
Vizuální prezentace a analýza informací nabízí intuitivní a zcela jistě účinnější alternativu k získávání PLM informací pomocí papírů a tabulek dat, které byly dosud jejich typickým nositelem. Informace zprostředkované pomocí HD3D umožňují uživatelům efektivně se orientovat v aktuálním stavu projektu, identifikovat poslední změny, zjistit zodpovědnou osobu, rozpoznat a vyřešit problémy, najít dodavatele, sledovat náklady a nalézat další důležité informace pomocí dotazů ad hoc.
Technologie HD3D je také implementována v NX Check-Mate, modulu kontroly podle nastavených pravidel, který zajišťuje konzistenci a kvalitu CAD dat a sleduje shodu s firemními a průmyslovými normami. HD3D vnáší do modulu Check-Mate nové interaktivní uživatelské rozhraní pro definování ověření, spouštění kontrol, prohlížení výsledků a řešení problémů v aktivní relaci NX. Na 3D modelech produktu lze pomocí grafických znaků sledovat výsledky ověření a tím rychle identifikovat stav a eventuelní problémy. Konstruktéři mohou pro rychlejší rozlišování problémů vybírat a otevírat součásti přímo z grafických znaků pro rychlé úpravy a opravy případných nesrovnalostí.
Vylepšení synchronní technologie v NX 7.0 má vliv na všechny aspekty CAD/CAM/CAE. Kromě vlivu na produktivitu konstruktérů přináší značné výhody I dalším členům vývojového týmu, kteří pracují s CAD daty, zejména výpočtářům a výrobním inženýrům.
Nové nástroje modelování pomocí synchronní technologie v NX 7 napomáhají výrobcům několika způsoby: zrychlují opravy a úpravy importovaných dat, která byla nekompletně nebo nekonzistentně převedena, a eliminují chyby vznikající v řetězci mezi dodavatelem a procesem výroby. Synchronní modelování dále přispívá k odstranění a zjednodušení modelů ve vztahu k optimalizaci NC programování (například odebrání prvků vytvořených obráběním elektrickým výbojem).
Výpočtáři CAE mohou využít nástroje synchronního modelování k vyčištění a idealizaci geometrie. Tento postup nabízí efektivnější alternativu omezených schopností samostatných preprocesorů CAE a složitých modelů CAD s historií. V NX 7.0 mohou výpočtáři značně snížit čas potřebný k vyřešení nepřesností, které jsou výsledkem nedokonalého importu geometrie, a idealizovat modely odstraněním prvků, které nejsou pro analýzu podstatné.

Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit