Karat
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

MATLAB Release 2010b na českém a slovenském trhu

Středa, 15 Září 2010 15:45

Tags: CAD/CAE

matlab2010b1037.jpgSpolečnost Humusoft spolu s firmou MathWorks uvádějí na trh České republiky a Slovenska nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí MATLAB s názvem MATLAB Release 2010b. Nová verze přináší zásadní novinky v několika oblastech. Mezi nejvýznamnější patří rozšíření Parallel Computing Toolboxu o možnost GPU výpočtů na grafických kartách NVIDIA podporujících architekturu CUDA, nový produkt SimRF, který doplňuje Simscape o simulace RF systémů a podpora vývojového prostředí Siemens SIMATIC STEP 7 v nástroji Simulink PLC Coder.

Cegra - Graphisoft ARCHICAD 22
Základní modul MATLAB byl rozšířen o 64bitovou celočíselnou aritmetiku a bylo zdokonaleno grafické uživatelské rozhraní. Rodina blocksetů, které poskytují System objekty určené k data stream processingu v MATLABu, byla rozšířena o Communication Blockset s 95 algoritmy pro návrh komunikačních systémů. Curve Fitting Toolbox nyní zahrnuje i nástroje a vlastnosti Spline Toolboxu, který již nadále nebude dodáván jako samostatný produkt.
Zajímavé novinky nabízí i Simulink, nadstavba MATLABu pro modelování a simulaci dynamických systémů. Uživatelé mohou vytvářet subsystémy s variantami, které je možné přepínat v závislosti na hodnotě proměnné v MATLABu a tím usnadnit opakované využití předem připravených komponent. Nový grafický nástroj Data Inspektor umožní snadno zobrazit a porovnat výsledky z opakovaných simulací.
Simulink 3D Animation přináší nový grafický editor 3D světů, který je na rozdíl od doposud využívaného řešení dostupný pro všechny podporované platformy (Windows, Linux, MAC).

Další novinky v prostředí MATLAB R2010b
Image Acquisition Toolbox
Podpora standardu GigE Vision 
Control System ToolboxAutomatické ladění PID regulátorů
Fixed Income ToolboxVýpočty v oblasti Credit Default Swap a Option Adjusted Spread
Datafeed ToolboxExport dat z MATLABu do služby Reuters
Financial ToolboxRozšíření výpočtů v oblasti kreditního rizika
Neural Network ToolboxNový grafický nástroj na identifikaci dynamické sítě podle časových řad
Real-Time Workshop

Paralelní buildování hierarchie referencovaných modelů s využitím MATLAB
Distributed Computing Server

Simulink HDL CoderFPGA Workflow Advisor, zvýrazňování kritických cest a podpora DO-254

Samozřejmostí nové verze jsou aktualizace všech stávajících aplikačních knihoven.
 
MATLAB, Simulink a jejich nadstavby tvoří špičkové integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty, modelování, návrhy algoritmů, simulace, analýzu a prezentaci dat, měření a zpracování signálů, návrhy řídicích a komunikačních systémů. MATLAB je nástroj jak pro pohodlnou interaktivní práci, tak pro vývoj širokého spektra aplikací. Typickými uživateli jsou vědečtí pracovníci a technici v telekomunikacích, energetice, automobilovém, leteckém, kosmickém a jaderném průmyslu, pracovníci v oblasti chemie, lékařství, biotechnologie, životního prostředí a dalších přírodních věd, ekonomové, ale i odborníci v sektorech obrany, finančnictví, těžkého strojírenství a podobně. MATLAB a Simulink jsou v současnosti standardem v oblasti technických výpočtů a simulací. Na světě je provozováno více než 400 tisíc licencí, což představuje více než 1 milión uživatelů. V České republice a na Slovensku je registrováno více než 1000 licencí výpočetního systému MATLAB. Mnohé z těchto licencí jsou víceuživatelské, takže odhad počtu aktivních uživatelů výrazně přesahuje číslo pět tisíc. MATLAB se Simulinkem nacházejí své uživatele všude tam, kde je třeba rychle a úspěšně analyzovat, navrhovat, modelovat, simulovat a testovat, ale především implementovat dosažené výsledky v minimálním čase do praktických podmínek reálného světa - ať již ve formě prototypů nových zařízení nebo ve formě řídících programů, inovací a optimalizací ve výrobě či ve formě vyřešení složitého teoretického problému.

MATLAB a jeho nadstavby jsou k dispozici prakticky pro všechny běžné počítačové platformy   Windows XP, Windows XP 64bit , Windows Vista 32/64bit, Windows 7 32/64bit, Linux 32/64bit a Macintosh (Intel).

Minimální HW konfigurace – paměť 1024 MB (doporučeno 2048 MB) RAM, 1 GB diskového prostoru pro hlavní modul MATLAB.

Cena jednouživatelské časově neomezené licence základního modulu MATLAB činí Kč 62 980 + DPH (pro školy Kč 18 980 + DPH), cena Simulinku činí Kč 93 980 + DPH (pro školy Kč 17 980 + DPH), další nadstavby lze pořídit v cenách od Kč 6 980 + DPH do Kč 462 980 + DPH. Uvedené ceny v sobě zahrnují 1 rok předplatného na nové verze produktů (update) a technickou podporu.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit