E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Úspěšné nasazení Engineering Base v letectví

Autor článku: Redakce   

Tags: CAD/CAE | Engineering Base | SAZ Aerospace | Technodat

techodat ilustracniLetecký průmysl má v České republice dlouholetou tradici. Obdobně jako je tomu již delší dobu u automobilového průmyslu, existují v současné době i v této oblasti samostatné projekční organizace poskytující inženýrské služby spojené s vývojem a certifikací letecké techniky. Kromě firem zaměřených na dílčí specializované činnosti působí dnes na trhu i firmy usilující o maximální komplexnost poskytovaných služeb dle konkrétních požadavků zákazníků. Jednou z takovýchto společností je také mladá kunovická firma SAZ Aerospace (SAZ), která se významně podílí na vývoji a certifikaci nové generace turbovrtulových letounů L410NG.

Kdo je firma SAZ Aerospace

Společnost SAZ Aerospace je mladá firma, která začala aktivně nabízet své služby v oblasti leteckého inženýrství na jaře roku 2013. Patří do skupiny společností vlastněných dánským holdingem The SA Group ApS a je především zaměřena na projekční, vývojové a certifikační práce
související se změnami a významnými inovacemi letadel a s návrhem nových letounů. Své služby nabízí také do ostatních odvětví průmyslu, kde může aplikace návrhových zvyklostí, dříve uplatňovaných hlavně v leteckém průmyslu, přinést konkurenční výhodu také ostatním výrobkům. Výhodou společnosti je její pružnost a schopnost přizpůsobit se požadavkům svých zákazníků, jak z hlediska jejich zvyklostí, tak z hlediska komplexnosti požadovaných služeb.

Pracovní tým, který se neustále rozrůstá, je tvořen jednak mladými, energickými pracovníky, kteří jsou připraveni uplatňovat moderní metody práce, a jednak pracovníky, kteří mají zkušenosti s vývojem všech kategorií letounů, a to od ultralehkých až po velké dopravní letouny.

techodat 1

Nová verze letounu L-410 NG SAZ

Aerospace úzce spolupracuje se společností Aircraft Industries (dřívější LET Kunovice) na modernizaci turbovrtulového letounu L-410NG. Základním požadavkem tohoto významného výrobce letecké techniky v ČR bylo rychlé a efektivní rozběhnutí rozsáhlé modernizace letounu, jejíž součástí je zástavba nových avionických systémů od firmy Garmin. Vzhledem k rozsahu a stupni digitalizace moderního avionického systému letounu bylo zapotřebí nově vytvořit značné množství elektrických schémat a výkresové dokumentace pro výrobu a zástavbu kabelových svazků. Vzhledem k náročným časovým požadavkům na realizaci celého úkolu bylo nutné použít nejnovější vývojové CAD/CAE nástroje. Vedení společnosti SAZ se proto obrátilo na zkušeného dodavatele, společnost Technodat, která již měla několikaletou zkušenost s CAD/CAE podporou vývoje letecké techniky.

techodat 2

Výhodou řešení nabídnutého firmou Technodat byla především možnost rychlého zahájení konstrukčních prací díky jednoduššímu nastavení procesů pro obousměrné sdílení technických dat, jehož součástí je i přímé začlenění SAZ do „workflow" zákazníka. Díky tomuto řešení nebylo nutné budovat speciální interface pro předávání dat a přebírání výsledků práce zákazníkem.

Dodávkou softwaru, nastavením procesů a operativním poskytnutím odborné podpory přímo v místě uživatele Technodat významně přispěl k rychlému rozběhnutí nového způsobu provádění projekčních prací v oblasti elektro.

Přínosy řešení

Díky vysokému stupni integrace dodavatele konstrukčních prací do PLM systému zákazníka byla zajištěna důsledná evidence toku dat a schvalovacího procesu. Takto nastavený systém zajistil rychlé zahájení konstrukčních prací a minimalizaci nárůstu nákladů obvykle spojených s „outsourcingem" konstrukčních prací.

techodat 3

Přechod na databázové zpracování elektrodokumentace letounu pomocí softwaru Engineering Base Cable (EB) lze s odstupem času jednoznačně považovat za velmi přínosný. Velké množství úvodních definičních prací mělo v prvotních fázích nasazení nového softwaru a jeho přizpůsobení zvyklostem uživatele za následek větší časovou náročnost ve srovnání s původně používanou a zaběhnutou grafickou tvorbou výrobní dokumentace (AutoCAD). Nicméně po nadefinování prvních datových modelů byly následné změny spojené s vývojovými aktivitami výrazně rychlejší a méně zatíženy chybami díky datové provázanosti všech souvisejících dokumentů.

Obecně lze říct, že schéma zapojení (Wiring Diagram), topologie svazku (Harness Topology) a tabulky zapojení vodičů jsou v EB navzájem databázově propojeny, což umožňuje rychlou, automatickou nebo poloautomatickou kontrolu chyb. Po přizpůsobení systému potřebám uživatele a vytvoření základních databází je tvorba nové dokumentace podstatně rychlejší. Výrazně rychlejší a spolehlivější je také její měnění, evidence a archivace.

techodat 4

S odstupem času je prokázáno, že nasazení softwaru Engineering Base a jeho úspěšné zvládnutí splňuje náročné požadavky na inženýrské nástroje 4. průmyslové revoluce.

Budoucnost

Cílem SAZ Aerospace je nabízet efektivní spolupráci při vývoji letecké i neletecké techniky. Zajištění efektivity je především spojeno s využíváním moderního softwaru a kvalitního nastavení PLM systému pro jednotlivé projekty. V této oblasti firma SAZ Aerospace i v budoucnu počítá se spoluprací s firmou Technodat.

Článek vznikl podle rozhovoru s ředitelem firmy SAZ Aerospace, Zdeňkem Ančíkem.


Mohlo by vás zajímat: