Amper 2019
Fresh-IT
Google překladač: English Deutsch
Předplatné časopisu CAD

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tecnomatix 10 se postará o zvýšení produktivity výroby

Pondělí, 17 Říjen 2011 15:44

Tags: PLM | Siemens | Software | Tecnomatix

Siements PLM Software představil novou verzi softwaru Tecnomatix 10 -1142Siemens PLM Software představil 17. října nejnovější verzi produktu Tecnomatix, špičkového softwaru pro digitální výrobu, se zaměřením na podporu správných rozhodnutí firem, která vedou k výrobě lepších produktů. Vylepšení v Tecnomatix 10 jsou adresována široké škále výrobních a strojírenských oborů. „Současná rostoucí konkurence ve výrobním průmyslu spojená s mezinárodním ekonomickým prostředím nutí firmy hledat nové a inovativní způsoby pro růst produktivity, snižovat ceny a zvyšovat kvalitu.“ tvrdí Ziyon Amram, viceprezident Digital Manufacturing Solutions, Siemens PLM Software.

„Celá řada vylepšení portfolia Tecnomatix 10 je proto nasměrována na řešení současných výrobních požadavků. Věříme, že software pro digitální výrobu má mimořádný potenciál pozitivně ovlivnit produktivitu a efektivitu světového výrobního průmyslu, a jsme hrdí na to, že jako lídr v této oblasti můžeme nabídnout řešení, které bude vytvářet hodnotu našim zákazníkům a zároveň pomáhat světovému výrobnímu průmyslu prosperovat.“

Osvědčené řešení pro dnešní náročné prostředí
Světový trh vyžaduje ekologicky šetrné produkty vyráběné s ohledem na trvale udržitelný rozvoj. Výrobní společnosti čelící nejistotě proto mají v současné době náročné požadavky, jak co nejefektivněji investovat kapitál tak, aby si zachovaly svou existenci nebo začaly ekonomicky vzkvétat. Společnosti si také uvědomují, že musí neustále optimalizovat svou kapacitu, přizpůsobovat se a reagovat na stále rychlejší poptávku trhu.
Tecnomatix je osvědčené řešení založené na otevřené technologii konzistentní s otevřeným obchodním modelem Siemens PLM Software. Výsledkem toho je, že společnosti mohou využívat individuální řešení, která fungují v jejich vlastním prostředí, či nasadit plně integrovaný digitální výrobní systém podporující celý výrobní závod či společnost. Intuitivní uživatelské rozhraní bylo v Tecnomatix 10 výrazně vylepšeno a ještě více pomáhá firmám dělat správná rozhodnutí. Všechny relevantní informace jsou totiž prezentovány ve velmi jednoduché formě, což napomáhá pochopení a spolupráci.

Podpora produktivity výroby
Tecnomatix 10 se i nadále opírá o prvotřídní flexibilitu a funkčnost. Kromě toho obsahuje uživatelské rozhraní Tecnomatix 10 širokou škálu vylepšení, která pomáhají firmám efektivně zvyšovat produktivitu výroby v náročných podmínkách.
  • PLM pro výrobu – sloučení s Teamcenter software od Siemens PLM Software, světově nejužívanějším PLM systémem, poskytuje jediný zdroj produktových a procesních informací pro výrazné zvýšení produktivity. Nové funkce Tecnomatix, jako jsou efektivnější uživatelské rozhraní, animované 3D pracovní pokyny  a přístup k informacím z Teamcenter, což zajišťuje bezproblémové spojení s řídicími systémy, vytváří lepší zkušenosti pro uživatele a zajišťují bezpečnost výrobních dat a kontrolu výrobního plánu. Čím více duševního vlastnictví a kapitálových investic společnosti je k dispozici k validaci ve správném kontextu, tím více se zvyšuje možnost opětovného použití a výkonnost. Sloučení Tecnomatix s Teamcenter nabízí vytvoření PLM prostředí, které umožňuje využití informace od návrhu až k výrobě, čímž vede k vyšší kvalitě, menšímu množství odpadu, nižším nákladům a rychlejšímu uvedení produktu na trh.   
  • Efektivní plánování – Tecnomatix společnostem pomáhá zvýšit produktivitu  plánování výroby až o 40 procent. V nejnovější verzi je této účinnosti dosaženo synchronizací produktových a procesních fází vývoje pomocí vylepšených plánovacích, simulačních a kolaborativních nástrojů. Díky těmto pokročilým nástrojům mohou uživatelé plánovat, optimalizovat a ověřovat výrobní procesy před zahájením výroby a zvyšovat produktivitu pomocí opětovného užití již ověřených výrobních dat a znalostí o procesu.
  • Optimalizované systémy – optimalizace je dosaženo virtuálním ověřováním a zjišťováním možných chyb. Pochopení dopadu těchto změn se zavede do systému výroby během startu či během neustálých vylepšení. Tyto opakující se procesy lze provádět virtuálně pomocí komplexní simulace, ověřování a analýz. Nová výkonná 3D vizualizační a simulační vylepšení v kombinaci se zjednodušeným uživatelským rozhraním umožňují inteligentnější rozhodnutí pro optimalizaci výrobních systémů. Důsledkem je větší spolehlivost během definování výrobních operací spolu s jednoduchou technikou odstranění nadbytečných aktivit ve výrobní hale a zkrácením času ve výrobním systému.
  • Osvědčená validace – vylepšené ověřování umožňuje interakci mezi virtuálním modelem a fyzickým výrobním zařízením za účelem ladění a testování nejen operací, které mají být provedeny, ale i logiky programu nutného pro jejich řízení. Toto tzv. virtuální zprovoznění umožňuje výrobcům zajistit, aby jimi navržené systémy mohly být nainstalovány a implementovány  správně už hned napoprvé.  
  • Kvalita životního cyklu – Tecnomatix 10 navazuje na Siemens PLM Software strategii integrace automatizovaných řešení kvality během celého životního cyklu produktu – od strojírenských produktů, kde solidní design určuje ziskovou výrobní strategii, až k výrobě, kde patřičnou pozornost na měření kvality zajišťuje shoda s původním záměrem. Nejnovější vylepšení v Tecnomatix 10 poskytují výrobcům jasný přehled o jejich kvalitativních procesech, což pomáhá vytvářet dobrou reputaci o kvalitě, která vede k dlouhodobému růstu společnosti.
Tecnomatix 10 je nyní dostupný. Pro více informací navštivte www.tecnomatix.cz.

Продавайте, раздался величественный "Состояние и развитие коневодства в народном хозяйстве"голос Харрисона Колдуэлла.

Желая преподнести читателю "Состояние и развитие пчеловодства в России"что-нибудь новое и "Состояние полезащитных лесных полос в северном Приднестровье"неожиданное, я сам выдумывал животных.

Тетя "Состояние кормовой базы для свиней"Фрэнсис, сказала она, я кое-что должна "Состояние растительного и почвенного покрова"вам сообщить.

Как часто при "Состояние сельскохозяйственного предприятия по выращиванию зерновых культур"виде ее у него сильнее начинало биться "Состояние уровня развития и размещения винодельческой промышленности"сердце от непонятного ему самому чувства, "Сохранность, время, приемы обработки растительного материала"в котором смешались "Состояние, развитие и пути совершенствования материально-технической базы заготовок в условиях инновационной экономики (на материалах ОСП 'Коопзаготпром' Гомельского райпо)"и боль и радость!

Расскажите мне, как "Социальные инновации в системе сельского развития"прекрасна ваша жизнь, Джеймсон, попросил Римо.

Джадсон явно не дотягивал до этого идеала.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit