Amper 2019
Google překladač: English Deutsch
Bentley
Tiskárna Brno (CCB)

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley nabízí městům a obcím software pro mapování a územní plánování

Pátek, 28 Duben 2006 10:21
Společnost Bentley Systems oznámila uvedení speciálního programu poskytování softwaru pro města a obce. Program s názvem Municipal License Subscription (MLS) nabízí regionálním správám a samosprávám (vč. městských a obecních úřadů), za pevný roční poplatek odvozený od počtu obyvatel, kompletní softwarové vybavení pro mapování a správu infrastruktury.

V důsledku omezených finančních zdrojů mají města a obce často nekompletní nebo vzájemně nekompatibilní sady softwarových nástrojů pro mapování a správu své infrastruktury (projektování, technická dokumentace, prostorové analýzy, a další) – tedy pro zajišťování jedné ze základních činností těchto orgánů místní samosprávy. Díky programu MLS mohou radikálně snížit své náklady na pořizování softwaru a přitom vybavit odbory nebo organizace, které zajišťují mapování a územní plánování, plně integrovaným softwarem, který jim umožní efektivněji realizovat jejich správní činnosti.

„Díky programu MLS si mohou orgány místní samosprávy všech úrovní dovolit využívat celou šíři softwaru nabízeného společností Bentley,“ uvedl Styli Camateros, viceprezident divize Bentley Geospatial. „Aktivně odstraňujeme překážky, které brání realizaci projektů – dlouhé rozpočtové cykly, náročná administrativa a leckdy komplikované postupy realizace. Tento přístup umožňuje vedoucím oddělení informatiky, územního plánování nebo technické správy či jiných úseků urychleně vybavit svá oddělení potřebnými nástroji a přitom ušetřit značné finanční částky.“

Komplexní portfolio programů dostupných v rámci programu MLS zahrnuje integrovaná geoprostorová a inženýrská řešení pro následující oblasti:

  • geodetická činnost a modelování terénu,
  • správa území,
  • mapování, zobrazování a převody dat,
  • projektování a dokumentaci silničních a železničních sítí,
  • správa vodovodních a kanalizačních systémů,
  • správa budov a občanské vybavenosti,
  • projektování a správa telekomunikačních sítí,
  • projektování a správa výrobních provozů,
  • vizualizace územních plánů, publikování grafických dat na Webu a mnoho dalších.

Vzájemná propojenost těchto řešení také napomáhá zvýšit efektivitu činnosti obecních a městských úřadů. Jelikož softwarové nástroje společnosti Bentley pro mapování a správu infrastruktury navzájem spolupracují jako jeden nedílný celek, mohou projekční týmy pracovat na projektech současně, což vede k racionalizaci pracovních postupů a užší spolupráci jednotlivých organizací. Navíc tato možnost vyzkoušet si všechny produkty nabízené v rámci programu MLS bez jakýchkoli poplatků, umožňuje snadněji nalézt a zavést do praxe ta nejefektivnější a časově nejvýhodnější řešení.

Více informací o programu MLS a softwarových řešeních, která v jeho rámci společnost Bentley nabízí najdete na adrese www.bentley.com/MLS.


 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit