Axis Talk 2021
Helios
Minerva
Google překladač: English Deutsch
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Alvao AID 2021
Kingston - velká jarní soutěž

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Alvao - novinky

Nové vydání Matlabu a Simulinku – 2013b

Pondělí, 09 Září 2013 14:24

Tags: Humusoft | MathWorks | MATLAB | Simulace | Simulink | Výpočty

MATLAB Table-1337Společnosti Humusoft a MathWorks uvádějí na trh České republiky a Slovenska nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab R2013b. Ten přináší dvě nové nadstavby a další novinky v mnoha oblastech, včetně zajímavých změn v základních modulech Matlab a Simulink. Do Matlabu byla přidána nová třída proměnných typu Table určená pro snadnou správu a vizualizaci tabulárních dat. Simulink byl obohacen o automatické zobrazení náhledů obsahu subsystémů a nový editor pro tvorbu jejich masek. Oblast fyzikálního modelování byla rozšířena o termo-hydraulickou doménu a Simulink 3D Animation umožňuje vzdálené zobrazení simulované virtuální scény pomocí internetových prohlížečů.

Mnoho funkcí z oblasti zpracování obrazu, zpracování signálu, komunikačních systémů, neuronových sítí a dalších je nyní možné urychlit pomocí vestavěné podpory GPU výpočtů. Novými produkty jsou pak Polyspace Bug Finder a Polyspace Code Prover, které slouží k identifikaci, resp. k prokázání absence chyb ve zdrojovém kódu v jazyce C.

V Matlabu byla vytvořena nová reprezentace tabulárních dat pomocí proměnných typu Table. Proměnná Table je cílená na data, kde sloupce přestavují veličiny (vlastnosti) a řádky jednotlivé prvky, které jsou hodnotami veličin popsány. Proměnná typu Table umožňuje přístup k datům jak pomocí číselných indexů, tak pomocí pojmenování řádků a sloupců, což je často přehlednější a intuitivní. k dispozici je i přehledná vizualizace dat s možností editace a řazení v grafickém tabulkovém zobrazení. Data můžete do proměnné Table vkládat ručně, zadávat je jako výsledek výpočtů nebo je snadno importovat z tabulek ve formátu Microsoft Excel a datových souborů.

Zajímavé novinky přináší i Simulink. V editoru simulačních schémat zobrazuje grafické náhledy obsahu subsystémů a usnadní tak orientaci ve složitých modelech. v novém editoru pro tvorbu dialogů maskovaných subsystémů snadno vytvoříte i složité GUI s mnoha grafickými prvky, jako jsou rámy, záložky, různě rozmístěná editovací políčka, seznamy, radiobuttony a podobně. Rozšířena byla také podpora přímého spouštění vytvořených modelů na výukovém hardware, která nyní obsahuje i platformu Arduino Ethernet Shield a Arduino Nano 3.0.
Simulink vzdalena vizualizace-1337

Mezi další novinky v Matlabu R2013b patří: nové funkce Mapping Toolboxu pro zobrazení mapových podkladů z OpenStreetMap a dalších internetových zdrojů, urychlení více než dvaceti funkcí Image Processing Toolboxu pomocí podpory GPU výpočtů, grafické rozhraní pro spouštění paralelních workerů v Parallel Computing Toolboxu, nový nativní ODBC driver v Database Toolboxu, bloky pro modelování termo-hydraulických systémů v nástroji Simscape, podpora generování zdrojového kódu v jazyce C pro algoritmy Phased Array System Toolboxu, integrovaná podpora generování kódu (C a HDL) pro platformu Xilinx Zynq a Zedboard, generování optimalizovaného kódu pro platformu ARM Cortex-M z algoritmů pro DSP systémy. Zajímavým rozšířením jsou funkce nástroje Simulink 3D Animation pro 3-D vizualizaci simulovaných modelů v internetových prohlížečích s podporou HTML5, které umožní vzdálené zobrazení simulované scény.

Nový produkt Polyspace Bug Finder slouží k identifikaci softwarových chyb pomocí statické analýzy. Druhou novinkou je produkt Polyspace Code Prover, jehož hlavním úkolem je prokázání absence run-time chyb v software. Oba produkty jsou určeny k analýze zdrojového kódu v jazyce C – ať již psaného ručně nebo automaticky generovaného z algoritmů a modelů v Matlabu a Simulinku.

Samozřejmostí nové verze jsou aktualizace všech stávajících aplikačních knihoven.
Matlab a jeho nadstavby jsou k dispozici prakticky pro všechny běžné počítačové platformy   Windows XP, Windows XP 64-bit , Windows Vista 32/64-bit, Windows 7 32/64-bit, Windows 8 32/64-bit, Linux 64-bit a Macintosh (Intel). Minimální HW konfigurace – paměť 1024 MB (doporučeno 2048 MB) RAM, 1 GB diskového prostoru pro hlavní modul Matlab.

Cena jednouživatelské časově neomezené licence základního modulu Matlab činí 59 980 Kč (pro školy 17 980 Kč), cena Simulinku činí 89 980 Kč (pro školy 16 980 Kč), další nadstavby lze pořídit v cenách od 6980 Kč do 314 980 Kč. Uvedené ceny (jsou bez DPH) v sobě zahrnují 1 rok předplatného na nové verze produktů (update) a technickou podporu. Studentská verze Matlab & Simulink je k dispozici za 1180 Kč.


Mohlo by vás zajímat: