Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Návrh interiéru pomocí DesignCADu 2D/3D

Úterý, 11 Listopad 2014 08:52

Tags: 2D/3D | ABF | CAD | DesignCAD | Kurzy | Nadace | Seminář | Vzdělávání

DesignCAD-1446Nadace ABF pořádá semináře na toto téma v sídle Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1. Cílem kurzu je naučit posluchače (zájemce o návrhy interiérů na PC) pracovat s kreslicím programem DesignCAD. Zvládnutí základů a pokročilých funkcí CAD programu je předpokladem pro úspěšné navrhování interiérů pomocí počítače. Absolventi těchto kurzů budou připraveni na další rozvoj své kreativity ať už samostudiem, nebo pomocí dalších specializovaných kurzů. Semináře, které pořadatelé nazvali A, se věnují úvodu do problematiky kreslení pomocí CADu – základním tvarům a 2D objektům, práci v prostředí DesignCADu a různým funkcím.

V této části budou posluchači schopni navrhnout a nakreslit jednoduchý půdorys místnosti. Získané dovednosti budou dostatečným základem pro práci ve 3D (prostorová tělesa) – rozsah výuky jsou 4 lekce po 4 hodinách (4 x 45 min.) V kurzu B půjde o pokročilé kreslení pomocí CADu – rozšiřuje získané dovednosti v části A. Základy práce s tzv. drátovým modelem ve 3D. V této části si posluchači vyzkouší návrh a tvorbu jednoduchého 3D objektu – rozsah výuky je 5 lekcí po 4 hodinách (4 x 45 min.) Závěrečné části kreslení a vizualizaci pomocí CADu se bude věnovat část C, kde se frekventanti kurzu naučí pracovat ve 3D s prostorem a zařizovacími předměty z částí A a B, např. půjde o zaoblování hran, stínování a textury. Na závěr této části si posluchači vyzkouší vizualizaci a pohledy na vytvořený interiér – rozsah výuky jsou 4 lekce po 4 hodinách (4 x 45 min.) – výuka probíhá vždy v úterý od 16:00 do zhruba 19:30 hod.
V listopadu a prosinci proběhnou semináře části A.
Termíny – 25. 11. 2014, od 16:00 do 20:30 (zahájení, instalace), 2. 12. 2014, od 16:00 do 19:30, 9. 12. 2014, od 16:00 do 19:30, 16. 12. 2014, od 16:00 do 19:30.
Pro absolvování kurzu je nutný vlastní notebook. Vložné činí 5500 Kč včetně DPH.

Odborný garantem akce je Václav Majer, organizačním garantem Eva Podlešáková, Nadace ABF, Václavské náměstí 833/31, 11000 Praha 1 - Nové Město, tel: 224228910, email: podlesakova@abf-nadace.cz.
Více informací a program najdete na webu www.abf-nadace.cz.
On-line přihlášku najdete na tomto odkazu.


Mohlo by vás zajímat: