Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Eplan Experience

Pátek, 21 Listopad 2014 10:17

Tags: ECAD | Efektivita | Eplan | Experience | Koncept | Metody | Návrhy | Normy | Standardy

Eplan Experience-1447Společnost Eplan představí na veletrhu SPS IPC Drives nový mezinárodní koncept, jehož cílem je zvýšit efektivitu projektování, nazvaný Eplan Experience. Větší efektivita postupů projektování vede ke specifickým a zřetelným přínosům, jako jsou správa strategických inovací ve vysoce výkonném IT prostředí; kratší doba potřebná k uvedení produktu na trh; optimální správa využití zdrojů a větší mezinárodní konkurenceschopnost. Eplan Experience je koncept vhodný pro stávající i nové zákazníky v libovolném průmyslovém odvětví, kde je společnost Eplan aktivní.

Přístup Eplan Experience je vhodný pro každý obor a může být implementován a přizpůsoben specifickým požadavkům zákazníků. Jedná se o koncept, který je založen na zpětné vazbě od zákazníků společnosti Eplan po celém světě v mnoha oborech průmyslu.
Koncept Eplan Experience se zaměřuje na zvyšování efektivity. Pomáhá podnikům udělat stejné množství práce s menšími zdroji, zrychlovat vývoj produktů a uvolnit vývojářské zdroje pro jiné aktivity s vyšší přidanou hodnotou.
Přístup Eplan Experience je plně v souladu se stávajícím prostředím platformy Eplan a přináší další přidanou hodnotu. Jedná se o vysoce modulární přístup, který pokrývá osm klíčových oblastí projektování. Každou z nich lze definovat jako specifickou oblast činnosti dané společnosti, kterou je třeba optimalizovat a zefektivnit.

  1. IT infrastruktura: zahrnuje plné začlenění softwaru Eplan do zákazníkova IT prostředí. Zákazník tím získá vysoce výkonnou IT infrastrukturu s jednoduchou, bezchybnou a spolehlivou instalací a aktualizací softwaru.
  2. Nastavení platformy: Umožní zákazníkům provést konfiguraci programu v konkrétní aplikaci pro ideální pracovní prostředí. Tím pomůže definovat a implementovat nastavení optimálním způsobem.
  3. Normy a standardy: poskytuje návody a doporučení pro nastavení a použití zařízení a vzorových dat. Umožňuje podnikům, aby byly ve shodě se všemi odpovídajícími národními i mezinárodními standardy pro dokumentaci a výrobu. Zahrnuje i novou normu IEC 81346 (ČSN 81346).
  4. Product Structure, struktura výrobků: poskytuje jasné metody pro strukturování dokumentace strojů a systémů. Jasná struktura dokumentace výrobků a technologií je základem pro využití automatizace a mezioborovou spolupráci.
  5. Metody návrhu: přinášejí správný nástroj pro výběr a implementaci nejefektivnějších konstrukčních metod. Společně s odborníky firmy Eplan jsou zákazníci schopni analyzovat, vyvíjet, definovat a implementovat vybrané konstrukční metody. Implementací specifických metod návrhu pro automatizační technologie můžete výrazně omezit nároky na projektování a zkrátit dobu návrhu.
  6. Pracovní postupy: Nastavení pracovních postupů umožňuje vyhodnotit a automatizovat postupy návrhu krok za krokem pomocí skriptování, API nebo dalších specifických metod projektování. Můžete zrychlit proces návrhu, integrovat jej do procesu datové technologie a zajistit jednotné metody projektování.
  7. Integrace procesů: dovoluje integraci technických dat a pracovních postupů do podnikových procesů zákazníka. Tak se využije další potenciál spočívající v propojení konstrukčních procesů s vedlejšími procesy, jako jsou ERP a PDM.
  8. Projektový management: pomáhá dosáhnout maximální produktivity v nejkratším možném čase. Získáte ucelený projektový plán založený na standardizovaných procesech implementace.

Uvedení programu Eplan Experience v listopadu 2014 bude zaměřeno na dvě z klíčových oblastí projektování: Normy a standardy, Metody návrhu. Jednou z klíčových priorit inženýrských společností je implementace nové normy IEC 81346 do jejich inženýrského prostředí. IEC 81346 tvoří základ pro strukturování dokumentace výrobků, strojů a strojních zařízení – pokrývá tolik oborů, kolik je možné, a zajišťuje konzistentní terminologii. Eplan nabízí firmám semináře zaměřené na oblasti Normy&Standardy a Metody návrhu, aby jim pomohl v hladkém přechodu na IEC 81346 (ČSN 81346).

„Přímá cesta k vyšší efektivitě“ – společnost Eplan představuje na veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku (Německo) nový program založený na využití zkušeností pro optimalizaci efektivity projektování.


Mohlo by vás zajímat: