Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Computer Agency úspěšně ukončila projekt NetTechGen

Středa, 20 Květen 2015 16:22

Tags: Agency | AtomTrace | CAD | Computer | NetTechGen | Projekt | Technologie | Vzdělávání

edu-free-software-1521Minulý měsíc skončil projekt financovaný ze zdrojů EU – „Profesní rozvoj pedagogických pracovníků v technických oborech s podporou digitálních technologií.“ Projekt si kladl za cíl zvednout úroveň vyučování technických předmětů na středních školách Jihomoravského kraje prostřednictvím vzdělání pedagogů v kurzech CAD technologií. Jednalo se především o kurzy zaměřené na technické kreslení a konstruování, vizualizaci a animaci a projektové řízení zaměřené na technické projekty.

Školení probíhala v moderně vybavené učebně společnosti Computer Agency na počítačích s nejnovějšími verzemi software a hardware, nebo přímo na školách díky mobilní učebně. Takto se podařilo úspěšně podpořit přes 150 pedagogů, kteří nyní své nabyté vědomosti mohou předávat svým studentům a lépe je tak připravit nejen na budoucí pracovní kariéru v kraji, kde strojírenské a stavební společnosti jsou významnými zaměstnavateli, ale i na případné další studium na technických vysokých školách.
V rámci projektu byly také vytvořeny e-learningové materiály pro podporu výuky technických předmětů, které významně zjednoduší přípravu pedagogů do hodin i samotnou výuku. Materiály jsou volně ke stažení na webových stránkách www.c-agency.cz. Dalším přínosem projektu byly exkurze do výrobních společností, které CAD technologie ve výrobním procesu používají. Zástupci firem pedagogům ukázali pracovní prostředí a seznámili je s požadavky na absolventy středních škol. Pedagogové se seznámili s výrobou obráběcích strojů ve společnosti TOS Kuřim – OS, s 3D tiskem ve společnosti MCAE Systems a na Fakultě strojního inženýrství VUT a s výrobou laserových spektroskopů ve společnosti AtomTrace.
V návaznosti na projekt se mohou školy zapojit do Autodesk Academia Programu vedeným společností Computer Agency o.p.s. Program je určen středním a vysokým školám vyučujícím CADovské technologie, snaží se jim zprostředkovávat nejnovější informace z prostředí výuky a vývoje v CAD/CAM technologií a umožňuje jejich studentům získat mezinárodně uznávaný certifikát – Autodesk Certificate of Completion.


Mohlo by vás zajímat: