Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

NICOM novinka – workshop 3d skenování

Pátek, 22 Květen 2015 09:00

Tags: 3D skenování | Nicom | Virtuální realita

Nicom-3D skenovani

Virtuální realita a reálná virtualita

Fenomén 3d skenování není zdaleka takovou novinkou, jak by se možná mohlo zdát. Novinkou ale je, jak to tak s nejmodernějšími technologiemi bývá, přístupnost obyčejným lidem. Praktický každý mobilní telefon disponující fotoaparátem může být použit jako 3d skener a tokový mobilní telefon má v kapse téměř každý z vás.

 Skenování založené na fogrametrii, tedy rekonstrukci tvarů, získávání rozměrů a určování polohy předmětů z fotografií, není zdaleka jediný způsobem, jak získat 3d model. Skenovat se také dá například pomocí laserových snímacích zařízení, která jsou samozřejmě nákladnější, ale také přesnější.

Fotogrametrické skenování

Jednodušeji už to snad ani nejde. Stačí pořídit sérii fotografií ze všech úhlů skenovaného objektu a ty následně protáhnout některým z mnoha dostupných programů k tomu určených. Výsledkem je 3d model, včetně barevné textury, ideálně využitelný jako referenční materiál pro přesnější modelování, nebo jen pro doplnění reálných objektů do 3d vizualizace či animace.

Obrovskou výhodou skenování pomocí fotografií je dostupnost této metody. Je celá řada profesionálních softwarů, ale vedle nich je druhá řada programů zdarma, ze kterých lze dostat více než uspokojivé výsledky a díky tomu může skenovat kdokoliv.

Drobným nedostatkem této metody je skutečnost, že 3d model se ze skenů netvoří v reálném čase a proto je třeba skenování někdy opakovat pro dosažení kýženého výsledku.

Nicom-3D skenovani02

Skenování v reálném čase

Pod tuto hlavičku by se dali zařadit všechny laserové skenery a profesionální zařízení využívaná v průmyslové výrobě například pro kontrolu kvality a reverzní inženýrství. Stejně tak sem ale patří ekonomičtější varianty založené na původně herních ovladačích Microsoft Kinect a ASUS Xtion, které v sobě kombinují jak fotografii, tak i laserové měření. Spolu se správným softwarem tak můžete při skenování vidět vznikající 3d model v reálném čase a díky tomu získat přesnější výsledky za zlomek ceny průmyslových skenerů.

Oproti skenování založeném na fotografiích je samozřejmě nespornou výhodou okamžitý výsledek a s tím i velká přesnost.

Jako každá metoda, má i tato své nedostatky, tím nevětším je poněkud menší obratnost při skenování, jelikož je potřeba mít všechny zařízení připojená do elektrické sítě. Je ale jen otázkou času, kdy tato omezení padnou.

Přihlaste se na náš zcela nový workshop 3d skenování a naučte se pomocí dostupných technologií dosáhnout perfektních výsledků. Zaváděcí cena workshopu je 2390 Kč bez DPH!

Průvodcem workshopu je zkušený lektor, specialista na 3ds MAX, autor tohoto článku a dlouholetý lektor školicího střediska NICOMOndřej Hudeček.


Mohlo by vás zajímat: