Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Canon na evropském trhu systémů pro strojové 3D vidění

Pondělí, 03 Srpen 2015 15:36

Tags: 3D vidění | Canon | Europe | Hardware | Roboty | RV1100 | RV300 | RV500 | Strojové vidění

canon rv500-1532Společnost Canon Europe oznámila vstup na rostoucí trh strojového vidění v Evropě uvedením systému strojového 3D vidění pro použití ve spojení s průmyslovými roboty. Tyto systémy jsou schopné velice rychle a s vysokou přesností rozpoznávat trojrozměrné objekty. Kombinace systémů s robotickou rukou zvýší efektivitu výroby v továrnách usnadněním rychlého podávání dílů do výrobních linek. Systém dokáže trojrozměrně rozeznávat tvar dílů tak, aby robotická ruka mohla přesně a v rychlém sledu rozpoznávat a vybírat jednotlivé díly z náhodně uspořádaných dílů.

Nové systémy Canon RV300 a RV500 rozšiřují výrobní řadu tvořenou dosud zařízením Canon RV1100, které bylo v dubnu 2014 uvedeno na japonský trh. Systémy Canon jsou vybaveny hlavou pro strojové 3D vidění tvořenou systémovým snímačem a rozpoznávacím 3D softwarem, který zajišťuje zpracování rozpoznání. Velmi rychlé a přesné trojrozměrné rozpoznávání objektů nového systému strojového vidění je možné díky použití inovativních technologií pro rozpoznávání obrazu a zpracování informací, které byly zdokonaleny v průběhu výzkumu fotoaparátů a profesionálních zařízení Canon.
Systémy trojrozm
ěrného strojového vidění Canon dokážou přesně rozpoznat nejrůznější objekty včetně dílů se zaobleným povrchem, dílů s nemnoha jednoznačnými charakteristikami a složitě strukturovaných dílů. Nové systémy Canon RV300 a RV500 se připojí k zařízení Canon RV1100, které bylo původ uvedeno na trh v Japonsku. RV300, RV500 a RV1100 umožní 3D rozpoznávání náhodně seskupených dílů od velikosti přibližně 10 mm2 respektive 20 mm2 a 45 mm2 1).
Systémy RV300 a RV500 p
řispějí ke zvýšení efektivity výrobních linek prostřednictvím vysoké rychlosti, kdy rozpoznání náhodně seskupených dílů trvá pouze přibližně 1,8 s. Data jsou pak odeslána do řídicí ovládací jednotky, která je připojena k robotické ruce.
Nové systémy jsou vybaveny vysoce výkonným 3D rozpoznáváním s vysokou p
řesností. RV300 a RV500 dosahují mimořádně malých chybových tolerancí 0,1 mm respektive 0,15 mm.
U
živatelé mohou snadno zaregistrovat CAD data dílů a snímky náhodně seskupených dílů. Systémy strojového 3D vidění mohou využívat počítačem vygenerované snímky k automatickému učení vizuální identifikace dílů. Protože není zapotřebí žádné složité programování, mohou uživatelé snadno registrovat díly v závislosti na změnách typů a tvarů dílů potřebných pro výrobu.
Systém strojového 3D vid
ění Canon dokáže okamžitě změřit umístění a orientaci určeného dílu ve třech osách, což eliminuje potřebu samostatných 2D snímačů k určení polohy dílu nebo stolku k dočasnému odkládání dílů během podávání. Systém tím umožňuje konstrukci výrobních linek se zjednodušeným podáváním dílů a vyšší rychlostí podávání dílů na linku.
V roce 2014
činily globální tržby z 2D a 3D systémů strojového vidění pro použití s průmyslovými roboty přibližně 2,75 miliard jenů 2). Očekává se, že trh systémů strojového 3D vidění bude v budoucnosti výrazně růst vzhledem k silné poptávce po pokročilejší automatizaci výrobních linek používaných výrobci v různých odvětvích včetně automobilového průmyslu a výroby dílů pro automobilový průmysl.
Systémy strojového 3D vid
ění Canon RV300, RV500 a RV1100 3D se v Evropě začnou prodávat v srpnu 2015.

1) Podmínkou měření je minimální oblast vzoru promítaného z hlavy systému, která činí u systémů RV300 a RV500 100 mm2, 400 mm2 a 2,025 mm2.
2) Tr
žní data jsou založena na vlastním výzkumu Canonu.


Mohlo by vás zajímat: