Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Matlab a Simulink – Release 2015b na česko-slovenském trhu

Pátek, 02 Říjen 2015 09:02

Tags: Česká republika | Humusoft | MathWorks | MATLAB | R2015b | Simulace | Slovensko | Výpočty | Vývoj

Simulink Scope-1540Firmy HumusoftMathWorks uvádějí na trh České republiky a Slovenska nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab R2015b. Významnou novinkou v základním modulu Matlab je nové výkonné jádro jazyka Matlab (execution engine), které zajišťuje rychlejší běh programů. Zdokonalená architektura výkonného jádra využívá just-in-time kompilaci pro veškerý kód v jazyce Matlab. Rychlejší je zejména volání funkcí, použití objektově orientovaných operací a matematické operace s vektory počítající prvek po prvku (např.: b = ((a+1)*a)/(5-a)).

Přidány byly nové grafické funkce, graph a digraph, umožňující tvorbu, analýzu a vizualizaci orientovaných grafů a sítí. Je možné zadat uzly grafu a definovat jejich propojení, přidat váhy a orientaci spojnic. Analýza grafu zahrnuje hledání nejkratší cesty mezi dvěma uzly a další typické úlohy.

Grafy a site-1540
Pozadu nezůstala ani podpora hardwaru. Matlab můžete napojit na senzory mobilních zařízení Apple se systémem iOS a měřit údaje akcelerometru, úhlové rychlosti, orientace, magnetického pole a polohy. Kromě toho je možné Matlab napojit na senzory a obrazová data ze zařízení Raspberry Pi 2 a BeagleBone Black.
Modely dynamických systémů vytvářené v grafickém nástroji Simulink lze doplnit aktualizovanými bloky Scope pro vizualizaci simulovaných signálů. Mezi nové možnosti patří zobrazení souhrnných statistik o zobrazeném signálu, triggerovaní signálu na požadovanou událost nebo interaktivní proměření signálu mezi dvěma časovými okamžiky.

Mezi další zajímavé novinky v systému Matlab R2015b patří:
Akcelerace statistických funkcí pomocí GPU výpočtů, fitování geometrických tvarů v obraze založené na technice 3-D point cloud, rychlejší přístup k databázím, automatické ladění PID regulátoru 2-DOF, podpora nejistých parametrů soustav při robustním ladění regulátorů, knihovna dvoufázových tekutin v nástrojích pro fyzikální modelování soustav, analýza nekonečných anténních polí, podpora datového typu pole buněk (cell array) pro generování zdrojového kódu v jazyce C, run-time ladění hardwarových parametrů FPGA přes rozhraní AXI4.
Samozřejmostí nové verze jsou aktualizace všech stávajících aplikačních knihoven.

Matlab, Simulink a jejich nadstavby tvoří špičkové integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty, modelování, návrhy algoritmů, simulace, analýzu a prezentaci dat, měření a zpracování signálů, návrhy řídicích a komunikačních systémů. Matlab je nástroj jak pro pohodlnou interaktivní práci, tak pro vývoj širokého spektra aplikací. Typickými uživateli jsou vědečtí pracovníci a technici v telekomunikacích, energetice, automobilovém, leteckém, kosmickém a jaderném průmyslu, pracovníci v oblasti chemie, lékařství, biotechnologie, životního prostředí a dalších přírodních věd, ekonomové, ale i odborníci v sektorech obrany, finančnictví, těžkého strojírenství a podobně. Matlab a Simulink jsou v současnosti standardem v oblasti technických výpočtů a simulací. Na světě je provozováno více než 400 tisíc licencí, což představuje více než 1 milión uživatelů. V České republice a na Slovensku je registrováno více než 2000 licencí výpočetního systému Matlab. Mnohé z těchto licencí jsou víceuživatelské, takže odhad počtu aktivních uživatelů výrazně přesahuje číslo deset tisíc. Matlab se Simulinkem nacházejí své uživatele všude tam, kde je třeba rychle a úspěšně analyzovat, navrhovat, modelovat, simulovat a testovat, ale především implementovat dosažené výsledky v minimálním čase do praktických podmínek reálného světa - ať již ve formě prototypů nových zařízení nebo ve formě řídících programů, inovací a optimalizací ve výrobě či ve formě vyřešení složitého teoretického problému.

Matlab a jeho nadstavby jsou k dispozici prakticky pro všechny běžné počítačové platformy – Windows 7 32/64bitové, Windows 8 32/64bitové, Windows 8.1 32/64bitové, Windows 10, Linux 64bitový a Macintosh (Intel).
Minimální HW konfigurace – paměť 2 GB (doporučeno 4 GB) RAM, 1 GB diskového prostoru pro hlavní modul Matlab, 3–4 GB pro typickou instalaci celého systému.
Cena jednouživatelské časově neomezené licence základního modulu Matlab činí Kč 68 980 + DPH (pro školy Kč 16 980 + DPH), cena Simulinku činí Kč 103 980 + DPH (pro školy Kč 16 980 + DPH), další nadstavby lze pořídit v cenách od Kč 6980 + DPH do Kč 363 980 + DPH. Uvedené ceny v sobě zahrnují 1 rok předplatného na nové verze produktů (update) a technickou podporu. Studentská verze Matlab & Simulink je k dispozici za Kč 1380 + DPH.


Mohlo by vás zajímat: