Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens Simcenter pro transformaci výkonnosti engineeringu

Pondělí, 25 Červenec 2016 11:07

Tags: Analýzy | Engineering | Nástroje | PLM | Predikce | Siemens | Simcenter | Simulace | Transformace | Výkonnost

Simcenter portfolio-simulace tepelneho toku-1630Siemens PLM zařazuje do své nabídky nové portfolio produktů Simcenter – robustní sadu simulačního softwaru a testovacích řešení, pomáhající firmám vypořádat se s výzvami moderního navrhování současných komplexních výrobků. Simcenter kombinuje simulované a fyzické testování s  vytvářením reportů a analýz, a díky „digitálním dvojčatům“ umožňuje přesnější predikci chování produktů ve všech fázích jejich vývoje. Díky tomu mohou firmy přicházet s inovacemi s větší jistotou, rychleji a s nižšími náklady.

V rámci tohoto portfolia uvádí společnost Siemens i produkt Simcenter 3D, další generaci řešení 3D CAE na bázi softwarové platformy NX od společnosti Siemens. Kombinuje tak možnosti několika různých řešení, takže lze splnit požadavky široké řady simulačních disciplín a průmyslových aplikací. Představení sady Simcenter tak pro společnost Siemens představuje další krok k uskutečnění koncepce digitalizace a naplnění vize prediktivních inženýrských analýz a simulací, která umožňuje transformaci návrhových simulací a verifikací do analytického nástroje, zásadního pro systémově řízený vývoj výrobku.

Mnohé dnešní produkty zahrnují komplexní vývojová prostředí, kombinující mechanické funkce s elektronikou, softwarem a ovládacími prvky. Konstrukční oddělení musí vyvíjet chytré produkty, integrující tyto různé aspekty, využívající nové materiály a výrobní metody. A s těmito návrhy musí přicházet ve stále kratších vývojových cyklech. Současné konstrukční postupy pro ověřování kvality produktů se tak musí vyvinout směrem k prediktivnějšímu řešení, podporujícímu digitalizaci a systémově řízený vývoj výrobku.

Siemens-Intake manifold-with-acoustic-pressure-map-1630

Portfolio Simcenter je navrženo jako odpověď na tyto výzvy a uskutečňuje vizi prediktivní inženýrské analýzy a simulace společnosti Siemens spojením více různých technologií simulací a testů. Spadají sem výpočty mechaniky těles (CSM), analýzy metodou konečných prvků (FEA), výpočty dynamiky kapalin (CFD), multibody dynamické analýzy, řídicí systémy, fyzikální testování, vizualizace, zkoumání multidisciplinárního návrhu a analýza dat. Tyto technologie jsou pak řízené v kontextu správy životního cyklu výrobku (PLM) softwarem Siemens Teamcenter a podporují tak engineering a vývoj komplexních systémů.

V rámci portfolia Simcenter budou aplikace využívat i průmyslový internet věcí IIoT (Industrial Internet of Things) prostřednictvím integrace dat ze snímačů a vysoce věrných fyzikálních simulací, což výrobcům umožní vytvářet a udržovat „digitální dvojčata“ produktů a zajistit jejich trvalou synchronizaci se skutečnými používanými produkty. To má zásadní význam pro užitečnější a realističtější predikce výkonů produktů, které těmto výrobkům umožní přizpůsobit se proměnlivým podmínkám používání, dosáhnout delší životnosti a kompenzovat postupné degradace vlastností produktů.

Další informace naleznete na stránce www.siemens.com/plm/simcenter.


Mohlo by vás zajímat: