SolidWorks 2021
Helios
Helios
Google překladač: English Deutsch
Siemens - APS Opcenter
ZWsoft
GFI Unlimited

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Minimalizací počtu dílů k rychlejšímu podání nabídky

Pondělí, 29 Srpen 2016 11:38

Tags: 3DEXPERIENCE | Dassault | Selection | Simple | Solution | Systèmes | Technodat

Simple Solution Selection-1635Jak zajistíte, aby váš široký sortiment výrobku odpovídal požadavkům zákazníku a legislativních norem, aniž by se počet spravovaných dílu vymkl z ruky?
Chcete plánovat výrobu, kooperace a dodávky materiálu včas a odkudkoliv?
Jak urychlíte zpracování zakázky?
Řešení Simple Solution Selection na platformě 3DEXPERIENCE dodávané společností Dassault Systèmes vám umožní implementovat postupy produktového managementu v celém životním cyklu produktu.

Modulární architektura návrhu
Výrobní podniky čelí obrovské výzvě: Zákazníci touží po flexibilních strojích, které splní všechny jejich požadavky. Kdo chce být konkurenceschopný, musí vyvíjet, sestavovat a vyrábět inovativní produkty, které budou vyhovovat nárokům zákazníků, aniž by vzrostly náklady na vývoj nebo se počet dílů vymkl z ruky. Recept pro úspěšnou inovaci a vyšší rychlost se nazývá modularita. Modularita vyžaduje promyšlený postup v oblasti vývoje produktů použitím stejných a vyměnitelných modulů případně jiných variant.

Zrychlení procesu nabídkového řízení
S průmyslovým řešením Simple Solution Selection na platformě 3DEXPERIENCE máte k dispozici unikátní konfigurační nástroj pro rychlý, bezpečný a optimalizovaný proces nabídkového řízení. Všechna technická pravidla jsou popsána a uložena v systému s odpovídajícími oprávněními k přístupu. Konfigurační nástroj řešení Simple Solution Selection v reálném čase vizualizuje zvolenou možnost a napomáhá tak snadnějšímu rozhodování. Takto se všem zúčastněným stranám velmi zjednoduší celý proces nabídkového řízení. Díky tomu lze v krátké době rychleji vytvořit více nabídek, což přispívá ke zvýšení úspěšnosti vítězných nabídek.

Modularitou k jednoduchosti
Konstruktéři strojních zařízení hledají řešení k optimalizaci nabídky produktů a snížení počtu dílů. Řešení Simple Solution Selection vám dokáže zajistit, že nabídka produktů bude splňovat rychle rostoucí nároky zákazníků, aniž by výrazně vzrostly náklady na sestavování a výrobu z důvodu duplicit dílů. Získáte tak výhody z modulární a opakovaně použitelné konstrukce, jež sníží náklady a zkrátí dobu uvedení na trh.

Snadná konfigurace produktů a kusovníků
V ideálním případě se stroj sestavuje z vyměnitelných modulů s předdefinovanými variantami. S řešením Simple Solution Selection na platformě 3DEXPERIENCE se vydáte při výrobě mechanických dílů na novou cestu, díky sestavování různých modulů budete moci využívat díly, které máte k dispozici, a optimalizujete čas návrhu a výroby. Tak dokážete výrobu mechanických dílů optimalizovat a nákladově zefektivnit.
Podniky, které vyrábí vysoce komplexní produkty, si musí poradit se správou kusovníků pro každou konfiguraci stroje. Na platformě 3DEXPERIENCE® vytváří řešení Simple Solution Selection předpoklady ke správě speciálně konfigurovatelných kusovníků s funkcemi managementu změn.

Rychlá a bezpečná optimalizace řešení
Naše řešení umožňuje nabízet velmi rozmanité produkty při minimálním počtu dílů. Prodejní konfigurátor vytvoří na základě modulární architektury přesné cenové nabídky. Následně technický konfigurátor zajistí rychlé zpracování příchozích objednávek. Platforma 3DEXPERIENCE řešení Simple Solution Selection poskytuje rychlou konfigurovatelnost modulárních strojů, které splňují nároky zákazníků.

Studie Aberdeen Group
Čím složitější produkt, tím složitější řízení kusovníků a tím vyšší riziko vzniku chyb. Tato obecná pravda však v současné době dosahuje zcela nových rozměrů. Společnost Aberdeen Group v roce 2015 vydala studii zabývající se tématikou významu konfiguračního managementu ve strojírenských průmyslových firmách. Výrobci průmyslových zařízení jsou třecí plochou mezi individuálními požadavky zákazníků a nutností zkracovat dobu vývoje. Řízení variant výrobků je účinný způsob, jak tento problém zmírnit.

Studii si můžete stáhnout zde.


Mohlo by vás zajímat: