Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

EPLAN poskytuje síťové licence pro až 300 studentů zdarma

Čtvrtek, 24 Listopad 2016 07:47

Tags: ECAD | Education | Eplan | Síťové licence | Studenti | Vzdělávání | Zdarma

eplan-1647Eplan Education, bezplatný vzdělávací program pro studenty středních a vysokých škol, zahrnuje software pro oblasti elektrotechniky, pneumatických a hydraulických obvodů, přístrojové, řídicí a automatizační techniky a konstrukci rozváděčů. Nabídka Eplan Education Campus, která byla dříve omezena na 25 přístupů, má nyní síťovou licenci rozšířenou až na 300 přístupů. Licence je dostupná na centrálním serveru a může být používána kdekoliv v rámci školy. To poskytuje vzdělávacím institucím po celém světě příležitost školit studenty v používání softwaru Eplan.

Krátce po uvedení platformy Eplan 2.6 na trh je k dispozici také nový vzdělávací program Eplan Education. Nabídka Eplan Education Campus zahrnuje síťovou licenci pro tři sta uživatelů a tři vyučující. Začlenění softwaru Eplan Education do výukových plánů usnadňují školení pro učitele a komplexní podpora týmem odborníků společnosti Eplan. Komplexní vzdělávací program, který je pro střední a vysoké školy, je založen na platformě Eplan 2.6 a zahrnuje software pro elektrotechniku, software pro projektování pneumatických a hydraulických obvodů, software pro předběžné plánování strojů a zařízení a software pro návrh rozváděčů ve 3D. Jeho součástí je také plný přístup k databázi Eplan Data Portal, která v současné době obsahuje data více než půl milionu komponent od významných výrobců plus 1,2 milionu jejich variant, odvozených od základních komponent odlišnou konfigurací. Cena kompletního vzdělávacího programu je 20 000 Kč.
Nabídka vzdělávání Eplan měla velmi působivý start: v současné době využívá Eplan Education více než tisíc institucí po celém světě. Podíváme-li se výhradně na univerzity, možnost vzdělávat se za přispění nejnovějšího softwaru Eplan mají studenti celkem 310 vysokých škol z celého světa. Prakticky orientované kurzy s využitím programu Eplan Education jsou stále populárnější v celé Asii. Například v Malajsii se využívání softwaru Eplan stále rozšiřuje, a současně s tím roste poptávka po kvalifikovaných a zkušených technicích, kteří s ním umějí pracovat. Eplan Education je pro budoucí inženýry v této zemi optimální přípravou na uplatnění v praxi.

Koncepce školení
Eplan Education se vyznačuje velkou škálou funkcí pro různé technické obory a plnou integrací dat. Vyučující mohou využívat strukturované plány výuky, zadávat relevantní praktické úkoly a vytvářet pro studenty učební plány a příklady zkouškových otázek včetně správných odpovědí. Navíc studenti i vyučující programu Eplan dostávají možnost zdarma si stáhnout licenci, kterou budou moci využívat po dobu výuky. Doba trvání licence byla prodloužena na tři roky a lze ji využít i pro domácí úkoly, psaní tutoriálů a hodnocení studentů. Integrovaný software pro konstrukci strojů a projektování provozů ideálně připravuje studenty na začátek jejich profesní kariéry. 

Závěrem
Nabídka Eplan Education Campus umožňuje školám a univerzitám přemostit propast mezi studiem z knih a praktickou inženýrskou prací, protože nabízí mladým technikům solidní vzdělání v kombinaci s důležitými praktickými zkušenostmi.

Více najdete na: education.eplan.cz
.


Mohlo by vás zajímat: