Altair - konference
Google překladač: English Deutsch
Infor 2

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SITEWELL zve na 2. ročník konference

Čtvrtek, 20 Září 2007 18:29
sitewell738.jpgDruhý ročník konference se opět zaměří na novinky v produktovém portfoliu společností Autodesk a Oracle. Prakticky bude předveden systém Autodesk Topobase pro správu majetku a inženýrských sítí, který v sobě efektivně integruje technologie obou společností. Pozornost bude věnována také zkušenostem se systémy pro plánování podnikových zdrojů v oblasti inženýrských sítí. Dozvíte se, jaké jsou současné trendy v oblasti ICT služeb a jak funguje rozsáhlý systém LPIS pro evidenci půdy v ČR ve své poslední a značně vylepšené verzi. Základem všech prostorově orientovaných IS jsou geodata a právě těm bude věnován závěrečný blok konference.
Na doprovodném workshopu budete mít možnost vyzkoušet si na vlastní kůži klíčové technologie Autodesku pro práci s geoprostorovými daty. Přijďte načerpat nejnovější znalosti a pohledy na informační systémy pro správu majetku a inženýrských sítí.
Program konference
09.00 Registrace
09:30 Zahájení konference
10:00 Oracle Database 11g, ideální úložiště prostorových dat
10:30 Strategie geoprostorových řešení Autodesk
11:00 GIS s nadhledem: Autodesk Topobase (živá ukázka)
12:30 Oběd
13:30 WEBCOM - komplexní řešení IS ve vodárenství
14:00 Trendy v ICT službách a očekávání budoucího vývoje
14:30 Návratnost investice do IT - přístupy, metody, řešení, problémy
15:00 Role ČÚZK - centralizovaný ISKN2008 a úkoly při implementaci směrnice INSPIRE
15:45 Přestávka
16:00 Systémová a aplikační integrace v rámci rezortu MZe
16:45 Geodis Brno
17:30 Závěr konference