Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Školení Výpočty trubkových výměníků tepla

Neděle, 28 Květen 2017 16:26

Tags: EDU poradenství | REN Engineering | Školení | Trubkové výměníky tepla | Výpočty | Vzdělávání

model kotle-1721REN Engineering a EDU poradenství zvou zájemce na odborné školení s tématem Výpočty trubkových výměníků tepla, které se bude konat 7. června 2017 v konferenčních prostorách hotelu Sluneční dvůr v Brně. Tato akce volně navazuje na základní školení a je určena pro konstruktéry, výpočtáře a projektanty aparátů. Účastníci školení získají základní informace o různých druzích výměníků tepla se zaměřením na trubkové výměníky.

Budou probírány způsoby jejich tepelně-hydraulických výpočtů, konstrukčních návrhů a pevnostních výpočtů. Cílem je ozřejmění některých postupů a principů používaných při jejich návrhu. Organizátoři plánují na podzim uspořádat navazující školení, které bude věnováno beztlakým zařízením (nádržím, zásobníkům a silům). Obsahem školení bude jejich návrh a způsoby pevnostních výpočtů. Podrobnější informace budou obsaženy v pozvánce, která bude rozesílána po prázdninách.

Místo konání: hotel Sluneční dvůr, Přemyslovo nám. 26, Brno, www.slunecnidvur.cz

Pozvánku i přihlášku najdete na renen.cz.

Tematické okruhy

Hlavní oblasti:

 1. Obecné informace o výměnících tepla
  Přehled různých druhů výměníků tepla včetně jejich aplikací, výhod a nevýhod.

 2. Trubkové výměníky tepla
  Detailní popis trubkových výměníků se zaměřením na výměníky s pevnými trubkovnicemi, s U-trubkami a s plovoucí hlavou. Způsob provedení tepelně-hydraulického výpočtu, vlivy jednotlivých veličin na účinnost výměníků a jejich konstrukční provedení .

 3. Výkresová dokumentace výměníků tepla
  Návrh konstrukce výměníku na základě datasheetu, zásady pro zpracování výrobní dokumentace, dokumentace pro provedení kontrol zařízení, doplňující dokumentace.

 4. Pevnostní výpočty trubkových výměníků tepla
  Požadavky na provedení pevnostních výpočtů, různé úrovně výpočtů dle geometrie zařízení či požadavků legislativy. Praktické ukázky výpočtů.

Odborní garanti školení (přednášející):

Doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D., docent na VŠ FSI, VUT Brno
Ing. Richard Nekvasil, Ph.D. ředitel společnosti REN Engineering, s. r. o., vyučující na VŠ FSI, VUT Brno

Poplatek za účast na školení
Účastnický poplatek činí 2200 Kč bez DPH na osobu a je v ní zahrnuta účast na školení, občerstvení a výukové materiály.

Poznámka
Školení bude uskutečněno při minimálním počtu účastníků 10. Pokud nebude kapacita naplněna, školení proběhne v náhradních prostorách.

Kontaktní údaje na organizátory:
REN Engineering, s. r. o., Husova 121, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Ing. Richard Nekvasil, Ph.D., tel.: 601 394 567, e-mail: nekvasil@renen.cz

EDU poradenství, s. r. o., Hradecká 1151/9, 50003 Hradec Králové
Ing. Marie Gregůrková, tel.: 608 617 513, e-mail: gregurkova@eduporadenstvi.cz


Mohlo by vás zajímat: