Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vodoznak v aplikaci SketchUp

Úterý, 14 Listopad 2017 10:15

Tags: CAD | Kurzy | Michal | Nicom | SketchUp | Spielmann | Vzdělávání

Nicom-Obrazek-01-1746V poslední době se na pokročilejších školeních 3D skicáře SketchUp setkávám s požadavkem pro doplnění vodoznaku do obrázkových prezentací jejich produktů pro zajištění originality návrhu. Abyste vědě­li, že školení s lektorem se vyplatí, nabízím dnes odpověď na uvedený požadavek. Pokud budete potřebovat přidat svoji značku do obrázkové prezentace vašich návrhů, věnujte pozornost následujícím řádkům.
Vodoznak se dá vložit do modelu pomocí stylů. Pokud nemáte k dis­pozici v paletě zásobníku (tray) okno Styl, aktivujte ho pomocí nabídky Window -> Manage Trays.

V zobrazeném okně Stylů (Styles) klepněte na tlačítko Vytvořit nový styl (Create new style).

Nicom-Obrazek-02-1746

Nová styl si přejmenujte na Vodoznak a přidejte případně popis. Přejděte na kartu Edit a zvolte tlačítko pro nastavení vodoznaku Watermark Settings.

Nicom-Obrazek-03-1746

Použijte tlačítko + (plus) pro přidání vrstvy vodoznaku a zvolte potřebný soubor pro jeho reprezentaci.
Nyní zbývá už jen vodoznak nastavit.
V první řadě si vodoznak pojmenujte a rozhodněte, zda bude na pozadí nebo v popředí.

Nicom-Obrazek-04-1746

V dalším kroku můžete použít jas barvy pro vytvoření maskování vodoznaku nebo změnit průhlednost obrázku ke smíchání s modelem.

Nicom-Obrazek-05-1746

V posledním kroku nastavte, jakým způsobem se vodoznak v modelu zobrazí. Vybírejte ze tří možností:
    • vyplnit obrázkem obrazovku,
    • vytvořit dlaždice přes celou obrazovku, nebo
    • umístit obrázek do zarovnané pozice.
U druhé a třetí možnosti máte možnost pracovat s měřítkem.

Nicom-Obrazek-06-1746

Tip:

Pomocí vrstvení obrázků coby vodoznaku můžete vytvořit v pohodě i pozadí pro váš model ;-)


Věřím, že tento tip byl pro vás užitečný a že vyzkoušíte vytvořit pro svůj model nejen vlastní značku, ale i celé pozadí. Pokud chcete hlouběji proniknout do problematiky, vězte, že nejproduktivnější je výuka pod vedením odborného lektora – profesionála. Neváhejte tedy a zvolte si některý z kurzů SketchUp nebo 3D kurzů, nebo si domluvte konzultace v Autodesk autorizovaném školicím středisku společnosti NICOM, a. s.
Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.

Těším se na Vás na některém z vybraných kurzů aplikace SketchUp nebo na jakémkoli jiném CAD kurzu.


Michal Spielmann
Autodesk Approved Instructor
Autodesk AutoCAD Professional
Autodesk Inventor Professional


Mohlo by vás zajímat: