Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

I&C Energo vylepšuje projekty s řešením od Dassaultu

Čtvrtek, 14 Prosinec 2017 12:13

Tags: 3DEXPERIENCE | Capital Facilities | Dassault Systemès | Energie | I&C Energo | Information Excellence | Projekty | Vylepšení

Energo Foto3-1750Akciová společnost I&C Energo si vybrala firmu Dassault Systèmes, aby jí pomohla vylepšit strojírenské služby v evropském sektoru ener­getiky. Společnost I&C Energo zavede průmyslové řešení Capital Fa­ci­li­ties Information Excellence. To má zefektivnit správu dokumentů, projektů a konfigurace související se strojírenstvím, výstavbou, údrž­bou a optimalizací elektráren a dalších průmyslových zařízení. Nasa­ze­ní tohoto řešení navazuje na dvouletý proces hodnocení tržních řešení, které I&C Energo provedla. Cílem je posílení mezinárodního obchodu prostřednictvím zmírnění stupňujícího se tlaku na časové a rozpočtové možnosti v tomto odvětví.

Capital Facilities Information Excellence, založený na platformě 3DExperience poskytuje jednotný zdroj informací v unifikovaném digitálním prostředí a zajišťuje tak komplexní viditelnost projektových aktivit v reálném čase. Týmy I&C Energo, které se zabývají designem a zadáváním zakázek mohou bezproblémově spolupracovat na specifikacích projektů, dodržování oborových předpisů a řízení projektů, a zároveň rychle přijímat rozhodnutí, která snižují riziko opožděných nebo nepřesných změn.
Capital Facilities Information Excellence je součástí nového portfolia řešení Dassault Systèmes v oblasti Energie, zpracování a veřejné služby, založeného na platformě 3DExperience. Strojírenské, dodavatelské a stavební firmy, jakož i vlastníci a provozovatelé investičních projektů mohou získat přidanou hodnotu ve všech fázích životního cyklu velkých závodů a aktiv s integrovaným přístupem ke zlepšení bezpečnosti, dodržování předpisů a termínů a zajištění udržitelnosti.
Více informace o průmyslových řešeních společnosti Dassault Systèmes pro odvětví Energie, zpracování a veřejné služby naleznete zde.


Mohlo by vás zajímat: