Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Fusion 360 – tip pro vytváření plechových součástí

Čtvrtek, 15 Únor 2018 16:56

Tags: Autodesk | Fusion 360 | Nicom | Plechové díly | Vzdělávání

Nicom-Obr 01-1807Na školeních 3D modelování v Autodesk ATC NICOM, a. s., volali uživatelé aplikace Autodesk Fusion 360 po vytváření plechových součástí a na podzim loňského roku se dočkali. Já už jsem prostředí plechů v aplikaci Autodesk Fusion 360 jeden článek věnoval, ale v tomto bych chtěl poukázat na další cestu pro vytváření plechových součástí. Návrh plechových dílů má mnoho termínů specifických pro daný průmysl, se kterými můžete nebo naopak nemusíte být obeznámeni.

Proto neváhejte absolvovat školení v autorizovaném středisku Autodesk ATC NICOM, a. s.
Prim při vytváření plechové součásti bude i dnes hrát nástroj Obruba (Flange). Nejdříve v aplikaci Fusion 360 spustíme pod tlačítkem Model prostředí Sheet Metal. Vytvoříme nový náčrt tlačítkem Sketch  a STOP! Nejdříve si vytvoříme novou komponentu. Následně v zobrazeném dialogu NEW COMPONENT zadáme název, zvolíme pravidlo plechu a zkontrolujeme, zda je aktivní položka Sheet Metal Component (viz obrázek 02), potvrdíme nastavení tlačítkem OK.

Nicom-Obr 02-1807

V prohlížeči máme nyní aktivní komponentu a můžeme přejít k vytvoření náčrtu. Použijeme tlačítko pro vytvoření čáry Line a zvolíme náčrtovou rovinu. Vytvoříme profil a následně nástrojem Flange vytvoříme profilovou obrubu, viz následující obrázek 03.

Nicom-Obr 03-1807

Nyní můžete pod tlačítkem Modify vytvořit rozvin pomocí tlačítka Create Flat Pattern. Vyberte statickou plochu a potvrďte tlačítkem OK (viz obrázek 04). Model se rozvine podle pravidla plechu, které jsme zvolili při vytváření komponenty. Zpět do ohnuté součásti se vrátíte tlačítkem EXIT FLAT.

Nicom-Obr 04-1807

Dále vytvoříme další komponentu, venkovní kryt. Postupujeme jako v předchozím případě. Náčrt nyní vytvoříme na spodní ploše předchozí komponenty a pomocí nástroje obdélník vytvoříme novou plochu, odpovídající ploše předchozí součásti. Opět využijeme nástroj Flange, tentokrát pro vytvoření plochy s tloušťkou vycházející z pravidla plechu, viz následující obrázek 05. U položky Thickness zkontrolujte správný směr a potvrďte tlačítkem OK.

Nicom-Obr 05-1807

Opět použijeme nástroj Flange pro vytvoření další obruby. Vybereme 3 spodní hrany a potáhnutím šipky nahoru se pokusíme vytvořit obrubu. To však nebude možné, pokud nezměníme v dialogu FLANGE směr vytváření pomocí tlačítka Flip, viz následující obrázek 06. Jelikož nám jde kryt přes předchozí komponentu, musíme ještě změnit položku Bend Position. Ještě upravíme případně výšku obruby Height.

Nicom-Obr 06-1807

Následně můžeme ještě v dialogu Flange upravit jednotlivé obruby. Vyberte v seznamu například obrubu Flange 3 – Full Edge a z nabídky zvolte Two Side. Následně můžete v grafickém okně vlečením šipky začít řešit první vzdálenost a zadat přesnou hodnotu. Následně můžeme obdobně upravit obrubu Flange 1, viz následující obrázek 07. Ukončíme tlačítkem OK a máme druhou plechovou komponentu.

Nicom-Obr 07-1807

Následně můžeme v prohlížeči vypnout komponentu Základna a vytvořit si rozvin jako v předchozím případě. Chceme-li, přidáme další navazující obrubu a zvážíme možnosti pokosu (Miter Options). Po potvrzení tlačítkem OK bude však nutné aktualizovat předchozí vytvořený rozvin (viz výstraha v prohlížeči). Najeďte na něj myší a aktivujte ho kliknutím do zobrazeného kroužku. Přejděte na ohnutou součást, jako v předchozím případě.

Nicom-Obr 08-1807

Věřím, že tento tip byl pro vás užitečný. Pokud chcete hlouběji proniknout do problematiky, vězte, že nejproduktivnější je výuka pod vedením odborného lektora – profesionála. Neváhejte tedy a zvolte si některý z kurzů, nebo si domluvte konzultace v Autodesk autorizovaném školicím středisku společnosti NICOM, a.s.
Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.
Těším se na Vás na některém z vybraných kurzů aplikace Autodesk Fusion 360 nebo na jakémkoli jiném CAD kurzu.


Michal Spielmann
Autodesk Certified Instructor
Autodesk AutoCAD Professional
Autodesk Inventor Professional


Mohlo by vás zajímat: