Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AutoCAD 2019 – co je nového

Pátek, 06 Duben 2018 06:12

Tags: 2019 | AutoCAD | Autodesk | CAD | Nicom | Novinky

Nicom obr 01-1814Sešel se rok s rokem a je tu opět nová verze AutoCADu. 22. 3. 2018 uvolnila společnost AutoCAD první aplikace řady 2019, z níž tradičně jako první uvedla AutoCAD. A již tradičně novinky shrnula Heidi Hewett. Pojďme se tedy podívat, co nová verze aplikace AutoCAD přináší, neb podle Heidi tato verze nabízí vzrušující nové funkce a cenná vylepšení stávajících nástrojů.

Osvěžené ikony

V rámci neustálých snah o poskytnutí skvělých vizuálních zážitků zákazníkům společnosti Autodesk nabízí aplikace AutoCAD 2019 nové ikony "plochého designu" v uživatelském rozhraní pro pás karet, stavový řádek, panel pro rychlý přístup a nabídku tlačítka aplikace A. Ploché ikony poskytují lepší vizuální zážitek při používání aplikace AutoCAD, zejména na monitoru s vysokým rozlišením a jednoduchým vizuálním účinkem, zaměřeným na barvu a tvar. AutoCAD 2019 také načítá různé sady ikon (velikosti) na základě rozlišení monitoru nebo hustoty pixelů. To znamená, že ať už je vaše rozlišení jakékoli, AutoCAD dynamicky načte správnou sadu ikon, která dokonale vyhovuje rozlišením monitoru a poskytuje tak vysoký vizuální zážitek.

Nicom obr 02-1814

Porovnání výkresů

Nové nástroje pro porovnání výkresů v aplikaci AutoCAD 2019 vám umožní snadno rozpoznat grafické rozdíly mezi dvěma revizemi libovolného výkresu. Zvažte například tyto dvě verze půdorysu. Co je mezi nimi odlišné? Změna je malá, ale kritická a nyní nezaznamenatelná.

Nicom obr 03 100kb-1814

Pomocí funkce Porovnání výkresu můžete vidět následující rozdíly:

Nicom obr 04 100kb-1814

Zelená a červená grafika zvýrazní rozdíly mezi první verzí výkresu (zelená) a druhou verzí (červená). Všechny nezměněné prvky jsou zobrazeny šedě. Po zobrazení tohoto důležitého rozdílu nyní můžete nastavit polohy kójí přilehlých k tomuto výstupnímu schodišti, abyste si udrželi požadovanou vzdálenost.

Spuštění porovnání výkresů

Nástroj Porovnání je přístupný z nabídky A aplikace AutoCAD. Je k dispozici v hlavním menu aplikace, pokud není aktivován žádný výkres, nebo v případě, že je výkres aktivní. K dispozici je také přístup pomocí pásu karet z nové karty Spolupracovat.

Nicom obr 06 50kb-1814

Pokud byl aktuální výkres uložen, použije se jako DWG1 v dialogovém okně Srovnání DWG. Rozevírací seznam umožňuje snadný přístup k aktuálním a nově otevřeným výkresům. Nebo můžete pomocí tlačítek procházení [...] vybrat výkres z navigačního dialogu souborů.

Nicom obr 06-1814

Zobrazení výsledků

Výsledky porovnání jsou zobrazeny ve třetím výkresu. Zobrazí se tři kategorie objektů nebo částí objektů - ty, které se nacházejí pouze v prvním výkrese, ty, které jsou umístěny pouze ve druhém výkrese a ty, které jsou v obou výkresech shodné. Výchozí název nového výkresu je "Porovnání_Výkres1 vs. Výkres2" (kde se jedná o názvy obou porovnávaných výkresů), ale můžete jej změnit, pokud uložíte výsledek porovnávání výsledků.
Kontextová karta Porovnání obsahuje nástroje, které vám umožní řídit vzhled výsledků.

Nicom obr 07-1814

Tato karta obsahuje tři skupiny ovládacích prvků - Porovnání, Filtr porovnáníSada změn.

Nicom obr 08-1814

Porovnání - chcete-li zobrazit nebo skrýt kteroukoli ze tří kategorií srovnávací grafiky, klepněte na ikonu žárovky před příslušnou kategorií. Chcete-li změnit barvu některé z kategorií, klikněte na přilehlý barevný čtvereček. To vám umožní vybrat libovolnou barvu pro danou kategorii. Chcete-li změnit rozdílovou kategorii, která je nakreslena v přední části, klepněte na příkaz "Pořadí kreslení". Po klepnutí na ikonu složky se výkres otevře (pokud je nalezen se stejným názvem v původní cestě složky) nebo bude nastaven jako aktuální výkres, pokud je již otevřený. Klepnutím na tlačítko "Informace o výkresu" zobrazíte dialog, který obsahuje identitu obou porovnávaných výkresů. Z tohoto dialogu můžete přidat tabulku do výkresu porovnání výsledků s těmito informacemi nebo zkopírovat text do schránky pro použití v jiných dokumentech. Identita těchto výkresů (cesta ke složce, datum uložení a kdo uložil) se zachovává s výsledným výkresem.

Nicom obr 09-1814

Filtr porovnání - chcete-li do výsledku porovnání zahrnout text nebo vyloučit text, klikněte na tlačítko Text. To zahrnuje veškerý text, atributy bloku a text kóty. Chcete-li ve výsledku porovnání zahrnout nebo vyloučit šrafování, klepněte na tlačítko Šrafování. Hranice šrafování (pokud existují), se bude stále zobrazovat a porovnávat. Nastavení těchto dvou filtrů se uloží společně s výkresem. Výchozí nastavení je však následující: textje zahrnutý a šrafy jsou vyloučeny.
Sada změn - první tlačítko určuje, zda se zobrazí či nikoli automatické revizní obláčky. Pokud je vypnete, sady změn zůstanou. Dále zde lze řídit tvar revizního rámečku (výchozí obdélník nebo polygon) a jeho okraj od změněné geometrie a nakonec přepínání pořadí jednotlivých sad změn. Upravte "Okraje", abyste zjistili, jak se revizní obláčky (sady změn) vzájemně kombinují. Pokud se jednotlivé rozdíly plus okraje překrývají, budou sloučeny do jedné sady změn. Přetažením posuvníku doleva se vzájemně oddělují navzájem změněné entity, čímž se vytvoří více souhrnných změn. Přetažením posuvníku doprava se spojí dohromady, což má za následek menší počet celkových změn.

Nicom obr 10-1814

Sdílené pohledy v aplikaci AutoCAD

Funkce Sdílet pohled vám usnadňuje sdílení vašich návrhů se zainteresovanými stranami v rámci vaší společnosti nebo mimo ni bez uvolnění původních výkresových souborů! Tato funkce je určena k nahrazení běžně používaného pracovního postupu publikování souborů typu DWF nebo PDF a jejich následné zasláním e-mailem. Namísto toho jsou z výkresu staženy pohledy a data, které jsou uloženy v cloudu, a následně se generuje sdílený odkaz, který umožňuje, aby byl návrh prohlížený v prohlížeči a komentovaný z libovolné webové plochy, tabletu nebo mobilního zařízení.
Příjemci odkazu si mohou prohlížet, revidovat, měřit, komentovat a označovat návrh pomocí aplikace Autodesk Viewer ve svém webovém prohlížeči a mohou s vámi sdílet své připomínky. Ze služby AutoCAD můžete získat přístup ke zpětné vazbě. Sdílené pohledy automaticky vyprší po 30 dnech, ale můžete kdykoli tuto dobu prodloužit nebo ukončit.

Vytvoření sdíleného zobrazení

Nástroj Sdílet pohled je přístupný z nabídky A aplikace AutoCAD pod položkou Publikace.

Nicom obr 11-1814

Chcete-li vytvořit sdílené pohledy, musíte být přihlášeni k účtu Autodesk a být členem předplatného aplikace AutoCAD. Pokud používáte licenci pro předplatné pro více uživatelů, může správce určit, zda máte přístup ke sdíleným pohledům či nikoli.
Dialog Sdílet pohled vás informuje, že se chystáte publikovat pohled aktuálně otevřeného výkresového souboru, který chcete sdílet online. V dialogovém okně jsou nastavení, která řídí, jaké pohledy (model, rozvržení) budete sdílet.

Nicom obr 12-1814

Název pohledu – odpovídá výchozímu názvu sdíleného zobrazení podle výkresu, ale můžete jej změnit.
Pohledy ke sdílení - můžete sdílet pouze aktuální zobrazení - v rozsahu modelového nebo výkresového prostoru, podle toho, která karta prostoru je aktuální, nebo můžete sdílet pohledy na celý výkres včetně karty modelu a všech rozvržení. Jakékoli pojmenované pohledy ve výkresu pro modelový nebo výkresový prostor lze také pomocí aplikaci Autodesk Viewer předat.
Vytvořit pouze 2D pohledy - zaškrtávací políčko Vytvořit pouze 2D pohledy řídí, zda budou vytvořeny pouze 2D pohledy nebo zda budou vytvořeny také 3D pohledy.
Sdílet vlastnosti objektů - pokud je aktivní políčko Sdílet vlastnosti objektů, budou vlastnosti sdíleny. Podobně jako v paletě Vlastnosti aplikace AutoCAD mohou tyto vlastnosti být vypsány příjemci při kliknutí na objekty v aplikaci Autodesk Viewer. Všimněte si, že při sdílení vlastností bude zpracování zobrazení trvat déle.

Publikování na pozadí a oznámení

Po klepnutí na tlačítko Sdílet se zobrazí upozornění, že se spustí zpracování na pozadí a že budete upozorněni, až bude sdílené zobrazení připraveno k prohlížení.

Nicom obr 13-1814

Při vytváření sdíleného pohledu se ve stavovém řádku zobrazí animovaná ikona a vy můžete pokračovat v další práci v aplikaci AutoCAD. Chcete-li zrušit zpracování, klepněte na ikonu pravým tlačítkem myši a v nabídce zvolte možnost Zrušit sdílení. Po dokončení zpracování a sdílení zobrazení do cloudu se na stavovém řádku zobrazí oznámovací bublina.

Nicom obr 14-1814

Kliknutím na odkaz "Zobrazit v prohlížeči" v oznamovací bublině se otevře prohlížeč a zobrazí se sdílené zobrazení v aplikaci Autodesk Viewer.

Nicom obr 15 zmenšený-1814

Z aplikace Autodesk Viewer můžete revidovat pohledy, přidat komentáře a získat dočasný odkaz, který chcete sdílet s ostatními. Příjemci odkazu budou mít také možnost zobrazit návrh v prohlížeči Autodesk Viewer, odpovědět na komentáře a přidat komentáře vlastní.

Paleta sdílených pohledů

Z nové karty Spolupracovat na pásu karet můžete v aplikaci AutoCAD zobrazit paletu Sdílené pohledy, která zobrazuje historii sdílených pohledů, které jste publikovali. Můžete také přímo z palety vytvořit nový sdílený pohled.

Nicom obr 16-1814

Třídění a správa pohledů

Seznam zobrazení můžete třídit podle názvu, data vytvoření nebo data vypršení platnosti. Seznam zobrazení můžete také filtrovat z ovládacího prvku vyhledávání.
Každé zobrazení uvedené v paletě v pravém horním rohu obsahuje tlačítko tří teček  [...]. Klepnutím na tlačítko se zobrazí nabídka pro správu zobrazení. Možnosti nabídky zahrnují:
    • Zobrazit v prohlížeči - zobrazí pohled v aplikaci Autodesk Viewer
    • Kopírovat odkaz - zkopíruje odkaz do schránky, abyste ji mohli sdílet s ostatními
    • Prodloužit - obnoví vypršení platnosti zobrazení za 30 dní
    • Odstranit - odstraní zobrazení; sdílené odkazy již nebudou dále zobrazeny

Zobrazení komentářů a odpovědí

Můžete rozšířit libovolný pohled v seznamu, abyste si mohli přečíst nebo odeslat komentáře a odpovědět na všechny připomínky, které jste obdrželi od zúčastněných stran, s nimiž jste sdíleli názor. Klepnutím vpravo od miniatury se zobrazí komentáře a náhled oblasti komentované. Kliknutím na tlačítko Zpět se vrátíte do seznamu zobrazení.

Nicom obr 17-1814

Novinky, které nejsou zcela nové

Funkce, která již byly zpřístupněny předplatitelům aplikace AutoCAD prostřednictvím aktualizace AutoCAD 2018.1. Ty vám přineseme v následujícím článku.
Již jsme si zvykli, že novinek v aplikaci AutoCAD nějak výrazně nepřibývá, ale nutno podotknout, že jsou vždy velice užitečné, právě jako je letošní porovnávání výkresů a sdílení pohledů. Pokud se chcete více seznámit s novinkami, nebo jako nováčci proniknout do znalostí práce s aplikací AutoCAD, pak nejproduktivnější je výuka pod vedením odborného lektora – profesionála. Neváhejte tedy a zvolte si některé ze školení na CAD produkty Autodesk nebo jakýkoli z našich 3D kurzů, nebo si domluvte konzultace v Autodesk autorizovaném školicím středisku společnosti NICOM, a. s.

Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.
Těším se na Vás na některém z vybraných 3D či CAD kurzů.


Michal Spielmann

Autodesk Certified Instructor
Autodesk AutoCAD Professional
Autodesk Inventor Professional


Mohlo by vás zajímat: