Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

S řešením Store Share View od Eplanu do cloudu

Středa, 13 Červen 2018 13:25

Tags: Cloud | ECAD | Eplan | Hannover Messe | Microsoft Azure | Store Share View

Eplan Store Share View ET-1824Převést data do cloudu a použít je např. ve scénářích spolupráce – to je v současnosti spíše než volitelná možnost, přímo povinnost. Ovšem mnoho společností se ptá, jakou cestou se vydat a jaká data v rámci cloudu sdílet. Společnost EPLAN jim nyní nabízí podporu a nově vy­vi­nu­té řešení Store Share View. Toto vlastními silami vyvinuté řešení založené na Microsoft Azure je platforma, která přenáší dokumentaci Eplan Projects do cloudu. Současně je základem pro budoucí pro­po­je­ní cloud-to-cloud.

Jako první krok představila společnost EPLAN na veletrhu Hannover Messe tu část řešení Store Share View, která umožňuje projekty zobrazovat, revidovat je a přidávat k nim zvýrazněné komentáře. To je výchozí bod cesty, na níž chce společnost EPLAN, dodavatel řešení se sídlem v Monheimu v Německu, doprovázet své zákazníky krok za krokem do cloudu. Přínos pro uživatele spočívá zvláště v tom, že všechna data EPLAN jsou uložena v jednom centrálním zdroji a jsou tak jednoduše dostupná pro každého, kdo se podílí na projektu (včetně těch, kdo zajišťují následné procesy). Přístup k datům je univerzální: z každého zařízení, z každého místa a nezávisle na instalaci softwaru.

Již název Store Share View napovídá, co mohou zákazníci od nové služby na své cestě do cloudu očekávat: dokumentace projektů EPLAN Projects může být ukládána v cloudu (Store), je dostupná pro všechny, kdo se na projektu podílejí (Share), a je kdykoliv viditelná. Nevyžaduje se žádná instalace – dokonce ani tradiční instalace Vieweru, která byla dříve vyžadována. Přihlásit se, udělat komentáře prostřednictvím funkce zvýraznění a označit postup práce – to jsou pro uživatele jednoduché první krůčky do cloudového projektového prostředí. Systém je navržen tak, aby byly všechny nezbytné informace projektů EPLAN dostupné v cloudu, který je tak centrálním zdrojem dat. Inženýrské znalosti však prostřednictvím řízení přístupových práv zůstávají spolehlivě chráněny před neautorizovaným přístupem. Za přidělení práv odpovídá příslušné oddělení zákazníka.

Eplan Store Share View Navigator-1824

To je pochopitelně jen první krok uživatelů platformy EPLAN do cloudu – avšak velmi důležitý. Jestliže bylo v minulosti třeba poskytnout schémata navazujícím oddělením (např. oddělení konstrukce rozváděčů nebo oddělení uvádění do provozu), musely se vytisknout tisíce stran dokumentace v papírové podobě. Bezpapírové pracovní postupy jsou nejen nákladově efektivnější, ale přinášejí také mimořádné zvýšení kvality. Dalším rozhodujícím aspektem jsou mnohem lepší možnosti spolupráce. Prostřednictvím Store Share View – což je první krok cloudového konceptu EPLAN – mohou externí účastníci, jsou-li jim přidělena přístupová práva, získat přístup k datům projektu. Infrastruktura pro spolupráci je dostupná v cloudu, a oddělení už tak nemusí procházet komplikovaným procesem předávání projektu. Subdodavatelé se mohou o stavu projektu snadno informovat prostřednictvím webového prohlížeče. Další praktický přínos: dostupná jsou vždy jen aktuální data a změny jsou dokumentovány a zvýrazněny automaticky řízeným procesem. To ve výsledku znamená, že zdroje chyb jsou eliminovány jednou provždy. Spolupráce se subdodavateli a optimalizace pracovních postupů jsou tak mnohem snazší.

Eplan Store Share View Redlining-1824

Propojení s PDM/PLM zůstává beze změny

Jestliže si chce firma pořídit nový software, často se jako první vynoří otázka: co se stane s mým současným propojením na IT infrastrukturu? Příkladem jsou rozhraní pro systémy PDM a PLM, které obecně musí být vždy aktualizovány nebo přizpůsobeny novému softwaru. Při vývoji Store Share View brala společnost EPLAN v úvahu i tuto otázku: požadavkem bylo, aby stávající propojení s prostředím EPLAN Platform zůstalo beze změn. Protože zdrojem pro Store Share View jsou dokumenty EPLAN Projects vytvářené v inženýrském prostředí, není vyžadována žádná konverze stávající integrace a nejsou nutné ani žádné změny uložených dat zdrojového projektu.

Inovativní koncept ovládání

Kromě toho, že musí být funkční, měl by být software také co nejpříjemnější pro užívání a měl by podporovat všechny potřeby uživatele. Také v tom firma EPLAN zabodovala. Koncept ovládání je zcela moderní a celkově jednoduchý. Ať používáte touchpad, myš nebo aktivní dotykové pero: všechny metody jsou možné, a přirozeně také všechny běžné druhy koncových zařízení – od PC po mobilní zařízení s dotykovými displeji. To zajišťuje velkou flexibilitu zvláště v době, kdy se inženýrská práce stále více globalizuje. Vzhledem k nepřetržité 24hodinové dostupnosti cloudových služeb má každý, kdo se podílí na projektu, přístup k datům z jakéhokoliv místa na světě.

První případové studie od spolupracujících partnerů

Cloudové technologie jsou vhodné k tomu, aby se na projektu mohlo podílet tolik lidí, kolik je třeba. V kontextu Industry 4.0 jsou ti, kdo se na projektu podílejí, spíše z různých míst, než že by byli jen z jedné firmy. Partneři pracují na řešeních společně, vytvářejí propojení mezi svými softwarovými systémy a tím zvyšují přínosy pro uživatele. Například firmy Festo a Lenze jsou partnery společnosti EPLAN již dlouhá léta. Do EPLAN Data Portal uložily velké množství dat svých komponent a pro svou část využívají možnosti cloudových služeb. Na veletrhu Hannover Messe obě společnosti prezentovaly první případové studie, které byly technicky vytvořené využitím rozhraní Rest API ve Store Share View. Webové rozhraní Rest API umožňuje přístup dodavatelům třetích stran, kteří tak mohou optimálně využívat inženýrská data vytvořená v prostředí EPLAN pro následné procesy.
 
Více najdete na www.eplan.de.


Mohlo by vás zajímat: