Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Topcon představuje MAGNET Inspect

Úterý, 04 Září 2018 20:39

Tags: Bentley Systems | Infrastruktura | MAGNET Inspect | Sítě 3D reality | Topcon

magnet inspect image-1836Společnost Topcon Positioning Group nabízí nový software pro zje­d­no­du­še­ní zpracování dat při kontrole infrastruktury pomocí UAV (Un­man­ned Aerial Vehicle – bezposádkových letadel). MAGNET Inspect pra­cu­je s velkými UAV data sety a vytváří z nich kontrolní zprávy. V kom­bi­na­ci s Intel Falcon 8+ Drone – Topcon EditionTopcon Context­Capture od Bentley Systems umožňuje operátorům účinnou na­vi­ga­ci, anotace a vytváření zpráv s kontrolními fotografiemi. Sítě 3D reality lze díky sna­d­né vizuální navigaci sladit na jed­nom místě s ne­z­pra­co­va­ný­mi geo­re­fe­ren­č­ní­mi snímky a filtrovat je podle vybraných kri­té­rií včetně zorného pole.

Software umožňuje operátorům snadno dokumentovat pozorování a vytvářet zprávy. Obrázky z kontroly se dají označit vlaječkou, aby bylo vidět, kde se nacházejí jakékoliv stavební problémy, nebo je možné přidat anotace pomocí zabudovaných grafických nástrojů. Ve výsledných zprávách pak může být obsažen jen náhled obrázku s odkazem na obrázek ve vyšším rozlišení a s anotací.


Mohlo by vás zajímat: