Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

24. Setkání GEPRO a ATLAS

Středa, 24 Říjen 2018 09:40

IMG 20181024 104638-1843Úderem desáté začala ve středu 24. října v pražském hotelu Olšanka 24. konference (posedmé přímo zde) firem GEPRO a ATLAS. Setkání zahájil jako obvykle ředitel firmy GEPRO Zdenek Hoffmann, který seznámil zhruba tři stovky přihlášených účastníků s firemními novinkami a také aktualizací legislativy. Hned po něm dostal slovo jednatel firmy ATLAS Miroslav Volný. Ten samozřejmě mluvil o své firmě a jejích aktivitách. První přednáška hostů setkání se týkala novinek z rezortu ČÚZK a ujal se jí Petr Souček z tohoto úřadu. Svou přednášku proložil tradičně anketními otázkami.

Odměnou za nejrychlejší správné odpovědi byly skleničky zavařených ryzců od tohoto vášnivého houbaře.
O datech v katastru nemovitostí a souvislostech s nařízením GDPR poté hovořil David Legner z ČÚZK a konstatoval, že rozsah poskytovaných služeb se nemění, výjimku tvoří jen výstupy, u kterých je platnou legislativou požadována autentifikace příjemce, pro dodržení zásady přiměřenosti se omezuje poskytování osobních údajů v souborových datech, změny vyžadují novelu vyhlášky 345/2015 Sb. o poskytování údajů z KN od 1. 1. 2019.
Roman Vodný z Ministerstva pro místní rozvoj ČR pak mluvil o přípravě rekodifikace veřejného stavebního práva. Zmínil se o tematických okruzích, souvisejících zákonech, dotčených orgánech a základních cílech rekodifikace veřejného stavebního práva obecně nebo ve vztahu k územnímu plánování.
Aktuální informace ze Státního pozemkového úřadu přednesl účastníkům Michal Gebhart. Týkaly se stavu pozemkových úprav, zdrojů finančních prostředků pro rok 2019, snížení počtu rozpracovaných PÚ, cílení PÚ a následných realizací a změně koncepce. Nechyběla ani zmínka o používání nových technologií včetně dronů a pozvánka na odpolední přednášku.
O tom, co je nového na IPR letem světem hovořil Jiří Čtyroký z IPR Praha. Věnoval se metropolitnímu plánu, vyhlášce o vedení technické mapy hl. m. Prahy a novým službám (nejen) pro uživatele softwaru Gepro.
Sérii odborných dopoledních přednášek zakončil Vojtěch Zvěřina z Gepra prezentací s názvem Technologie, produkty, standardy. Mluvil o novinkách, zabezpečení a dalších záležitostech a zároveň zval přítomné na přednášky odpolední a druhého dne konference.