Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vlastní šrafovací vzor v aplikaci AutoCAD

Čtvrtek, 29 Listopad 2018 18:54

Tags: AutoCAD | Kurzy | Michal Spielmann | Nicom | Vzdělávání

 Nicom Obrazek 01-1848Dnešní tip přidávám opět na základě diskuze účastníků školení pro pokročilé v aplikaci AutoCAD, kde mimo jiné řešíme i vlastní šrafovací vzory. Vím, že na internetu je spousta článků ohledně vlastních šra­fo­vacích vzorů, ale právě diskuze účastníků na zmíněném kurzu mě vede k tomu, abych to ještě jednou shrnul. Pánové totiž již s in­ter­ne­to­vý­mi články měli zkušenost, a přesto na školení přišli.

Mimo AutoCAD

Zkušenější uživatelé vědí, že vlastní šrafovací vzory se tvoří mimo aplikaci AutoCAD, a to v jednoduchém textovém editoru, třeba v Poznámkovém bloku.

Definice šrafovacího vzoru může vypadat následně:

*TESTCIKCAK, náš testovací vzor s efektem cikcak
0, 0, 0, 5, 5, 5, -5
90, 5, 0, 5, 5, 5, -5

Takto zapsaný vzor

 Nicom Obrazek 02-1848

Kde jsou chyby?

„A kde mám teda chybu? To mě řekněte!“ Ano, taková byla nejčastější reakce. Kouknul jsem na zdroje, které pánové použili a musím konstatovat, že chyby se nacházejí i přímo ve článcích na internetu. No a kde jsou ty zásadní chyby? Ty zobrazuje následující obrázek.

 1. Je nutné soubor uložit se stejným názvem, jako je název šrafovacího vzoru, jinak vlastní vzor šraf nebude fungovat. Z toho plyne, že každý vlastní šrafovací vzor má samostatný definiční soubor.
 2. Prázdný řádek na konci souboru.
 3. Mezera za znakem *

 Nicom Obrazek 03-1848

Rekapitulace

Takže jak vypadá správně napsaný soubor:

První řádek: *TESTCIKCAK, náš testovací vzor s efektem cikcak

V tomto řádku začíná kód šrafování se znakem hvězdičky a následným názvem vzoru velkými písmeny bez mezery. Pak máme popis vzoru oddělený čárkou.

Druhý řádek: 0, 0, 0, 5, 5, 5, -5

Druhý řádek je určen pro vodorovnou čáru vzoru.

 • První znak 0 definuje úhel, který je 0 stupňů, který tvoří vodorovnou čáru.
 • Druhý a třetí znak 0, 0 jsou souřadnice výchozího bodu horizontální čáry.
 • Čtvrtý a pátý znak 5, 5 jsou souřadnice počátečního bodu další sady vodorovné čáry vzhledem k nastavenému počátku prvního bodu (viz předchozí odrážka).
 • Šestý a sedmý znak 5, -5 definují délku segmentu čáry a délku mezery. Délka segmentu je zobrazena jako 5 (kladná hodnota) a mezera je zobrazena jako jednotka -5 (záporná hodnota).

Třetí řádek: 90, 5, 0, 5, 5, 5, -5

Třetí řádek je určen pro svislou čáru vzoru.

 • První znak 90 opět definuje úhel, který je 90 stupňů, který tvoří svislou čáru.
 • Druhý a třetí znak 5, 0 jsou souřadnice výchozího bodu vertikální čáry vzhledem k levému dolnímu sloupci. Tento bod je definován vzhledem k počátku definovaném ve druhém řádku (počátek první vodorovné čáry).
 • Čtvrtý a pátý znak 5, 5 jsou souřadnice počátečního bodu další sady svislé čáry vzhledem k nastavenému počátku prvního bodu (viz předchozí odrážka). Tentokrát je však posunuta v úhlu 90°.
 • Šestý a sedmý znak 5, -5 opět definují délku segmentu čáry a délku mezery. Délka segmentu je zobrazena jako 5 (kladná hodnota) a mezera je zobrazena jako jednotka -5 (záporná hodnota).

Čtvrtý řádek:

Čtvrtý řádek je prázdný, ukončuje definici šrafovacího vzoru.

 Nicom Obrazek 04-1848

Závěrem

Závěrem mohu doufat, že jsem i já neudělal v popisu nějakou chybu. Pokud ano, napište nám. Zefektivněte vaši práci a přijďte na školení vedené profesionálem. Uvedené téma řešíme v kurzu pro pokročilé uživatele. Nebo se chcete přiučit něco nového? Neváhejte si vybrat z kurzů v AutoCAD autorizovaném školicím středisku NICOM, a. s.

 Nicom Obrazek 05-1848

Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.

Těším se na Vás na některém z vybraných 3D či CAD kurzů.Michal Spielmann

Autodesk Certified Instructor
Autodesk AutoCAD Professional
Autodesk Inventor Professional


Mohlo by vás zajímat: