Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SCIA Engineer 19 zrychluje navrhování

Středa, 15 Květen 2019 09:43

Tags: Engineer 19 | Ocelové konstrukce | Scia | Stavebnictví | Vícepodlažní budovy

se19 design accelerated-1920Společnost SCIA uvedla na trh SCIA Engineer ve verzi 19, nejnovější verzi softwaru pro výpočty a návrhy stavebních konstrukcí. SCIA Engi­neer 19 obsahuje nejen 3 nejžádanější vylepšení zvolená uživateli, ale hlavně celou řadu zásadních rozšíření a nových funkcí pro posudky vícepodlažních budov a ocelových konstrukcí, sdílení dat s dalšími aplikacemi a další funkce. Všechny tyto novinky dále zefektivňují práci statiků a zkracují dobu nutnou ke zpracování projektu. SCIA Engineer 19 přináší celou řadu vylepšení urychlujících práci a zjednodušujících pracovní postupy.

Také nabízí mnoho nových funkcí, které pomohou statikům počítat vícepodlažní budovy i další druhy staveb s minimálním úsilím při současném zvýšení efektivity při řešení běžných každodenních úkolů.

SCIA Engineer 19 zkracuje dobu nutnou ke zpracování projektu hlavně díky následujícím klíčovým vlastnostem:

  • Urychlený návrh  – Vytvoření přesných, hospodárných a přehledně zdokumentovaných projektů připravených s minimální námahou díky novým funkcím jako automatický návrh výztuže do betonových nosníků, rozšířená optimalizace při návrhu trnů ve spřažených stropech nebo uvažování nadvýšení při návrhu ocelových prvků.
  • Lepší porozumění konstrukci – Pro rozšířenou kontrolu nad modelováním konstrukce a pro přesné vystižení odezvy konstrukce lze využít nové kontaktními prvky modelované zděné stěny, integrační dílce pro návrh ztužujících stěn, aktualizované absence pro simulaci fází výstavby, modifikátory tuhosti či rozšířené možnosti zobrazení výsledků.
  • Optimalizace s využitím parametrického modelování  – Nové možnosti parametrického modelování posouvají práci se SCIA Engineer na novou, vyšší úroveň. Aktualizované XML rozhraní nebo zcela nové API rozhraní umožňují postavit vlastní řešení pro vytvoření nejhospodárnější a nejelegantnější varianty projektu s minimem manuální práce.

Kromě výše uvedených funkcí přináší SCIA Engineer 19 řadu dalších novinek a funkčních vylepšení.
Pro více informací o SCIA Engineer 19.0 navštivte stránky www.scia.net. 


Mohlo by vás zajímat: