Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Simulační software XFdtd 3D EM od Remcomu

Sobota, 13 Červenec 2019 16:19

Tags: ECAD | Remcom | Simulace | Software | XFdtd 3D EM

Remcom-1928Software XFdtd 3D EM je určen pro testování a simulaci ESD (ele­k­t­ro­s­ta­ti­c­ké výboje) a identifikaci případných míst dielektrických průrazů a ri­zik zničení komponent v zařízení, a to již ve fázi návrhu. Méně zjevné chy­by a poškození tak lze odhalit ještě před vytvořením prototypu. Sou­bor simulačních funkcí pro ESD minimalizuje možnost nezjištěných po­š­ko­ze­ní a odkrývá problematické oblasti před testováním hardwaru. No­vá vlastnost dielektrické pevnosti materiálu umožňuje uživatelům zadat maximální hodnotu elektrického pole, jakou může materiál vydržet, než ztratí své izolační schopnosti.

Poté je možné přidat senzor dielektrického průrazu pro sledování vybrané oblasti u elektrických polí, která překračují toto specifikované maximum během přechodových simulací. XFdtd také monitoruje specifické elektronické komponenty, které jsou zatěžovány během ESD testování mimo své běžné napětí a vstupní parametry. Výsledky po simulaci identifikují ty komponenty, které jsou v důsledku nebezpečných limitů vystaveny trvalému poškození.
Další informace o nejnovější verzi XFdtd naleznete na webu Remcomu. Uživatelé XFdtd bez aktivní smlouvy Remcom Professional Support mohou upgradovat na nejnovější verzi kontaktováním oddělení prodeje.


Mohlo by vás zajímat: