Google překladač: English Deutsch

Nejnovější vydání údržby dostupné pro ActCAD 2021

Autor článku: IntelliCAD Technology Consortium   

Tags: ActCAD | dwg | DXF | IntelliCAD | ITC

ActCAD-2101Pokud chtě­jí uži­va­te­lé Act­CA­Du zís­kat nové vy­dá­ní údrž­by Act­CAD 2021, mohou ak­tu­a­li­zo­vat na nej­no­věj­ší verzi 101484 po­mo­cí pří­ka­zu Act­CAD CHECK­FOR­UP­DA­TES. Nová verze pro údrž­bu je k dis­po­zi­ci pro verze Act­CAD 2021 BIM, Pro­fes­si­o­nal a Stan­dard. Nej­no­věj­ší verze Act­CA­Du je také k dis­po­zi­ci přímo z webu Act­CAD v ob­las­ti sta­ho­vá­ní. Act­CAD, který je k dis­po­zi­ci v 64­bi­to­vých a 32­bi­to­vých ver­zích, je na­tiv­ní .dwg a .dxf CAD pro­gram po­u­ží­va­ný pro 2D kres­le­ní a 3D mo­de­lo­vá­ní. Act­CAD je za­lo­žen na en­gi­nu In­tel­li­CAD.

Zjis­tě­te více o softwaru Act­CAD 2021

Zís­kej­te no­vin­ky

 


Mohlo by vás zajímat: