Minerva
Google překladač: English Deutsch

Dassault Systèmes řídí inovaci v automobilovém průmyslu

Tags: Automotive | Dassault | PLM

technodat-01Neustále roste počet automobilových výrobců, kteří se rozhodli pro transformaci svých obchodních procesů cestou nové V6 platformy DS. V současné době se většina významných automobilek chystá k zásadním transformacím svého obchodního modelu a řada z nich, jako např. Jaguar Land Rover, McLaren Mercedes, Renault nebo Tesla Motors, se již v nedávné době rozhodla přehodnotit celkovou svojí strategii právě v oblasti PLM. Ztotožnila se s vizí společnosti DS a přijala V6 platformu pro tvorbu, správu a řízení veškerých údajů svých stále komplexnějších automobilů.

DS již více než 25 let stojí v popředí veškerých inovačních aktivit automobilového průmyslu, poskytuje špičkové a v praxi osvědčené řešení navržené speciálně pro potřeby OEM výrobců a jejich dodavatelů, a to ve všech fázích, od 2D a 3D komplexního návrhu digitální definice vozidla, přes řízení jeho životního cyklu až po realistický zážitek při sledování chování virtuálního vozu v akci.

Nové výzvy

V současné době jsme svědky geografického přesunu výroby automobilů i trhu do nových lokalit. Důsledkem těchto změn je snížení dostupnosti zdrojů, zvýšení segmentace trhu a efekt nadnárodního obchodního modelu, který je m. j. charakterizován rozprostřením projektových týmů po celém světě. Přidejme ještě sofistikovanější spotřebitelskou základnu, která již svým způsobem vytváří požadavky na to, jak bude jejich automobil vypadat a jak se bude chovat, regionální požadavky na bezpečnost a ohled k životnímu prostředí a požadavky na modernizaci výrobních technologií.

V globálním a konkurenčním prostředí si musí automobilky osvojit řešení, která:

 • optimalizují nasazení a využívání kapitálu i lidských zdrojů
 • zajistí úspěšnou realizaci projektů v požadovaném čase
 • umožní efektivní komunikaci a spolupráci mezi dislokovanými týmy

Nová podoba automobilu

Změny životního stylu, zvýšené povědomí o životním prostředí a mobilita informací nebývale ovlivňují, jakým směrem budou automobilky aktualizovat modely svých automobilů. Technika a technologie hraje stále větší roli v tom, jak výrobci a výsledný výrobek uspokojí stále komplexnější požadavky spotřebitelů na něj. Očekává se až 9% roční růst trhu s automobilovou elektronikou, silný vzrůst bezpečnostních systémů a systémů usnadňující řízení vozidla. Nové a rozměrnější motory a příslušná pohonná ústrojí jsou příčinou návrhu nových a větších modelů vozidel.

technodat-02

Rostoucí očekávání zákazníků

Netrpěliví a důvtipní jsou dnešní zákazníci, chtějí stále větší výběr ve stylu, barvě i velikosti, v druhu pohonu svého nového vozu. Chtějí se svými požadavky účastnit jeho návrhu. Výrobci automobilů jsou v současnosti pod velkým tlakem, předhánějí se ve vstřícnosti k přání svých zákazníků, uvědomují si, že k plnění jejich požadavků je musí přizvat k vývoji a návrhu „jejich" auta.

Jasnost, přehlednost, celistvost

Automobilový průmysl vstupuje do nové fáze svého vývoje. Hybridní obchodní model řídí nové obchodní procesy v plně konkurenčním a měnícím se prostředí. Úspěšné automobilky plně chápou význam pojmů:

 • zefektivnění procesů pro splnění termínů projektů
 • transformace zachycených údajů do užitečných znalostí
 • spolupráce a komunikace v rámci rozšířené organizace prostřednictvím sdílení znalostí

Efektivní řízení projektů globálně vyžaduje formální procesní projektové řízení jako součást řízení podnikových procesů. Globální týmy, sdílející přesné a bezpečné informace v reálném čase, jsou nejlépe vybaveny pro distribuci inovativních a konkurenceschopných výrobků. Tyto požadavky resp. schopnosti přesahují tradiční aktivity řízení projektu, sledování zakázky, řízení shody, ale nyní zahrnují i podporu rozhodování, řízení rizik a platformu pro globální spolupráci napříč všemi kategoriemi.

Nepřesné informace, nekompatibilní softwarové nástroje a jazykové bariéry blokují globální spolupráci a brání inovacím. Předpokladem pro dosažení jasné a integrální přehlednosti informací v rámci celé výrobní organizace je Product Lifecycle Management, strategický přístup ke spolupráci při realizaci nového, inovovaného výrobku.

PLM řešení propojuje informace z různých tvůrčích nástrojů a dalších systémů při návrhu výrobku a jeho konfigurací. DS jej s velkým náskokem před ostatní konkurencí rozvíjí do podoby PLM 2.0, tzv. "on line prostředí pro všechny zúčastněné." Nejnovější V6 platforma DS je zhmotněním PLM 2.0 principů on line společného prostoru a prostředí, které umožňují účastnícím se stranám pracovat současně v reálném čase, a to prostřednictvím jednoduchého webového spojení s jediným serverem.

Díky možnostem PLM 2.0, automobiloví výrobci mohou nyní vytvářit pevný základ virtuálního pracovního prostoru pro všechny zúčastněné strany. Díky efektivnímu řízení veškerých úloh mohou uživatelé:

 • stanovovat jasné směry a cíle
 • sledovat a vykazovat zdroje a výkony
 • vytvářet trvalá spojení s odpovědnými stranami
 • využívat podnikové informace
 • jasně a v reálném čase sdílet informace
 • sledovat požadavky a potřeby zákazníků

Sdružování a sdílení znalostí

Úspěšné firmy efektivně sdílejí a znovu využívají získané informace při návrhu a realizaci nových výrobků. Základem pro opětovné využívání dat je jejich tzv. sdružování, proces konsolidace informací z různých již existujících informačních zdrojů, aplikací a systémů do jednoho komplexního pohledu na kolektivní inteligenci týkající se daného výrobku.

Úspěšní automobiloví výrobci urychlují inovace, zkracují uvádění nových výrobků na trh a zefektivňují provoz čerpáním a učením se z těchto zachycených a do znalostní báze uložených informací a dřívějších rozhodnutí. Tato formalizace výrobku a řízení projektu jeho realizace s pomocí PLM řešení umožňuje společnostem využít v minulosti získané zkušenosti a začlenit je do budoucích projektů.

S PLM 2.0 jsou veškerá dřívější rozhodnutí, změny, problémy a rizika zachycena a uložena a lze z nich vytvářet např. šablony procesů pro nové aktivity.

technodat-03

Spojení se spotřebitelem

Výrobci automobilů a jejich zákazníci nyní spolupracují a komunikují těsněji než kdykoliv dříve. Plnění přání a preferencí spotřebitelů je v současnosti konkurenční výhodou každého výrobce vozidel.

Nová V6 technologie umožňuje spotřebitelům podílet se na procesech vývoje výrobku a poskytovat jeho výrobcům aktuální požadavky tak, aby správný výrobek jim byl představen ve správný čas a za správnou cenu.

Shrnutí

 • Spotřebitelé v současné době požadují úspornější, bezpečnější a levnější automobily, plné nových technologií. Výrobci automobilů chtějí vyrábět inovativní, ziskový, regulacím vyhovující vozidla, která si jejich zákazníci přejí. Splnění těchto požadavků mění tradiční charakter vývoje, návrhu a výroby vozidel.
 • Nedostatek zdrojů, kapitálu i lidí, nutí automobilový průmysl optimalizovat jejich spotřebu a nasazení. Segmentace trhu a technologií významně ovlivňují výrobce v uvedení nového modelu automobilu na trh ve správný čas a s očekávanými vlastnostmi. Globální rozptýlení projektových týmů je samozřejmé, efektivní komunikace napříč lokalitami je nutností.
 • Úspěch výrobní organizace v blízké budoucnosti bude podmíněn zajištěním globálních projektových týmů, pracujících s nejmodernějšími informačními nástroji a účastnících se procesů ve sjednoceném virtuálním prostředí. To poskytuje pouze řešení, které se nazývá Product Lifecycle Management, strategický obchodní přístup pro podporu spolupráce v rámci rozšířené výrobní organizace.
 • Jasnost, přehlednost, celistvost a neustálé zlepšování jsou důležité faktory, které automobilky musejí vzít v úvahu při plánování svého úspěchu.
 • PLM řešení spojuje a váže veškeré informace pocházející z různých zdrojů, autorských nástrojů a dalších informačních systémů s cílem co nejpřesněji definovat a rozvíjet digitální konfigurace výrobku. DS, přední světový dodavatel PLM řešení, jej s velkým náskokem před ostatní konkurencí rozvíjí do podoby PLM 2.0, tzv. "on line prostředí pro všechny".
 • Nejnovější V6 platforma DS je zhmotněním PLM 2.0 principů on line společného prostoru a prostředí, které umožňují účastnícím se stranám pracovat současně v reálném čase, a to prostřednictvím jednoduchého webového spojení s jediným serverem.

Autor článku pracuje jako PLM konzultant ve společnosti Technodat, CAE-systémy. (www.technodat.cz/v6)

V článku byly použity informace a ilustrace poskytnuté společností Dassault Systèmes.


Mohlo by vás zajímat: