Google překladač: English Deutsch

Seminář efektivního tváření plechů

Autor článku: Nexnet   

Tags: CAD/CAM | Nexnet | Radan | Radquote | SP-Tech | SpaceClaim

_DSC9876_003-1231Dne 17. července se v Academia centru ve Zlíně konal seminář efektivního tváření plechů, který pořádala společnost Sp-Tech, dodavatel děrovacích strojů Euromac, automatických ohýbacích center, fiber laserů a děrovacích a ohýbacích linek Salvagnini, lisů Haeger a děrovacích nástrojů MATE Precision Tooling ve spolupráci s  akciovou společností Nexnet, zastupující na českém a slovenském trhu celosvětově největšího dodavatele CAM řešení pro oblast třískového obrábění, obrábění dřeva, kamene, kompozitů a efektivního tváření plechů, společnost Vero Software, a společnost SpaceClaim, která patří mezi přední firmy v segmentu přímého 3D modelování.

Nosným tématem semináře byly právě děrovací nástroje MATE Precision a efektivní tváření. Tuto část semináře vedl Miroslav Maxa a Jitka Elišková, oba ze společnosti SP-Tech. Velmi zajímavá prezentace byla dělena do několika bloků, počínaje prezentací toho, jak efektivně používat stávající nástroje s ohledem na jejich maximální životnost a úsporu nákladů, prezentací různých způsobů tváření s ohledem na použitý nástroj, na použitou technologii, vliv broušení nástrojů na jejich životnost a kvalitu vyseknutí, předvedeny byly metody tváření, které mohou na vysekávacích strojích nahradit použití silnějšího plechu a tím zlevnit konečný produkt a pomoci zvýšit rentabilitu výroby.

Seminář pokračoval představením firmy Mate a sortimentu nástrojů, které tato firma nabízí, spolu s mnoha zajímavými informacemi o životnosti těchto nástrojů a tím i dosažení zajímavých úspor nákladů, dále prezentací boxů na přehledné a bezpečné uskladnění nástrojů, prezentací brusky na nástroje, kterou firma SP-Tech sama vyvinula, a kterou nabízí, a v neposlední řadě byl prezentován nejmodernější software na 3D konstrukci a úpravu 3D modelů a sestav SpaceClaim a komplexní řešení tvorby technologie tvářecích strojů, včetně tvorby cenových nabídek Radan.
Tuto část semináře vedl obchodní manažer firmy Nexnet Jiří Chvátal, který účastníkům představil možnosti zefektivnění konstrukce plechových dílců a sestav pomocí přímého modelování v parametrickém 3D modeláři SpaceClaim a možnosti zvýšení produktivity výroby a úspory času a materiálu pomocí CAD/CAM systému Radan pro tvorbu technologie tváření a tvorbu NC kódu pro tvářecí stroje.
Účastníky semináře velmi zaujala rychlost a jednoduchost, s jakou se 2D i 3D plechové díly ve SpaceClaimu navrhují a jak rychle a pružně je možné tyto díly upravovat podle přání zákazníka. Tytéž možnosti je možné využít i u 3D modelů, které je třeba načíst a upravit, bez ohledu na to, ve kterém 3D modeláři je zákazník původně vymodeloval. Ve spojení s CAD/CAM systémem Radan pro tvorbu technologie tvářecích strojů jde o velmi silný nástroj, jehož návratnost se počítá řádově pouze v měsících a úspora času, kterou přináší, v desítkách procent.

_DSC9870_001-1231Mnoho dotazů a velký zájem účastníci vznesli také k Radanu, především ve spojení s děrovacími stroji Euromac, kterými většina účastníků disponovala. Zaujala je snadnost ovládání, možnost hromadného načítání DXF či DXG souborů od zákazníků do zakázky a hromadného výpočtu nestingu a automatického obložení nástroji, včetně speciálních možností zohlednění specifických technologií na konkrétní kontury, které se na dílcích vyskytují, a které je třeba z technologických či jiných důvodů vyseknout určitým způsobem či určitými nástroji.

Nejvíce dotazů účastníci vznesli k modulu Radquote, který slouží k naceňování zakázek, a je plně provázán s balíkem Radan, tj. dokáže plně využívat technologických a nástrojových databází Radanu a umožňuje velmi rychlou tvorbu cenových nabídek. I velmi složité nabídky je možné vytvořit už do 1 minuty! Na tento modul navazuje i nový modul Webquote, který umožňuje integrovat modul pro cenové nabídky přímo do internetové prezentace výrobní firmy tak, aby si zákazníci mohli na základě svého loginu a hesla tvořit po nahrání informací o zakázce nabídku sami online, vždy s jejich cenami a individuálními slevami, na základě přesných výpočtů spotřebovaného materiálu, hodinové sazby strojů, nákladů na pracovní sílu, dodatečné náklady, finální úpravu či logistické náklady a to vše automaticky!

Účastníci vyhodnotili seminář jako velmi přínosný, plný nových informací, které hodlají využít ve výrobě a některé z nabízených produktů by rádi zakoupili.

Mohlo by vás zajímat: