Google překladač: English Deutsch

PLM platforma V6 společnosti Dassault Systèmes

Autor článku: Jindřich Vítů   

Tags: Automotive | Dassault | Enovia | PLM | Systèmes

technodat_auto_04-250urychluje vývoj automobilů
Společnosti Dassault Systèmes (DS) již více než 25 let stojí v popředí veškerých inovačních aktivit automobilového průmyslu, poskytuje špičkové a v praxi osvědčené řešení navržené speciálně pro potřeby OEM výrobců a jejich dodavatelů, a to ve všech fázích, od 2D a 3D komplexního návrhu digitální definice vozidla, přes řízení jeho životního cyklu až po realistický zážitek při sledování chování virtuálního vozu v akci.


Stále silnější konkurence, globální spolupráce při vývoji automobilů, vyšší obsah elektroniky, neúprosný tlak na správný okamžik uvedení správného výrobku na trh. To je jen skromný výčet aspektů, se kterými se v současné době denně musí vyrovnávat úspěšný výrobce automobilů.

Odpovědi na tyto aspekty poskytuje pouze řešení, které se nazývá Product Lifecycle Management, strategický obchodní přístup pro podporu spolupráce a pro dosažení jasné a integrální přehlednosti informací v rámci rozšířené výrobní organizace.

Jasnost, přehlednost, celistvost a neustálé zlepšování jsou důležité faktory, které automobilky musejí vzít v úvahu při plánování svého úspěchu.

Technodat-auto_06-468
PLM řešení spojuje a váže veškeré informace pocházející z různých zdrojů, autorských nástrojů a dalších informačních systémů s cílem co nejpřesněji definovat a rozvíjet digitální konfigurace výrobku. DS, přední světový dodavatel PLM řešení, jej s velkým náskokem před ostatní konkurencí uvádí do podoby PLM 2.0, tzv. „on line prostředí pro všechny zúčastněné“.

Nejnovější V6 platforma DS je zhmotněním PLM 2.0 principů on-line společného prostoru a prostředí, které umožňují účastnícím se stranám pracovat současně v reálném čase, a to prostřednictvím jednoduchého webového spojení s jediným serverem.

IP Lifecycle Management pro podporu inovací v automobilovém průmyslu

V dnešní době musí automobiloví výrobci dodávat své inovativní výrobky na trh efektivněji a rychleji a maximalizovat své tržby z jejich prodeje. Tlak na zkracování veškerých realizačních časů, na zvyšování kvality výrobků a na snižování veškerých nákladů na jejich realizaci vyvolává účast výrobních organizací v aktivitách, které se zaměřují na uvedení správného výrobku na správný trh ve správný čas.

Rychlé uvedení inovovaných výrobků na nový trh vyžaduje efektivní využití již dříve získaného a uloženého intelektuálního kapitálu, vzniklého při realizaci obdobného výrobku. Inovace může vzniknout spontánně v téměř jakékoliv situaci, ale schopnost neustále a nepřetržitě inovovat své výrobky vyžaduje adekvátní prostředí, které podporuje spolupráci a umožňuje využívat intelektuální majetek vlastníka s maximální efektivitou.

technodat-car468
Duševní vlastnictví (IP) organizace je tvořeno především 3D CAD modely, řídícím softwarem, výkresy, průvodní dokumentací, komentáři dodavatelů k průběhu návrhu výrobku, zásadními rozhodnutími, která vyvolala změny v průběhu realizace výrobku... Tyto znalostní zdroje, bezpečně uložené a rychle dostupné, pak minimálně zabrání znovu vyvíjet to, co již jednou bylo, mnohdy s velkým úsilím, vyvinuto a navrženo.

V6 IP Lifecycle Management na bázi DS platformy V6 nabízí organizovaný způsob, jak zachytit, uložit, spravovat, řídit a v neposlední řadě vyhledávat cenné informace a zkušenosti z dosavadního úsilí při vývoji výrobku. V6 IP Lifecycle Management se stává důležitým zdrojem informací, na kterých mohou spolupracovat všichni účastníci procesů při realizaci nových, inovativních výrobků.

V6 Program Management pro efektivní řízení inovativních projektů

Efektivní řízení projektů globálně vyžaduje formální procesní projektové řízení jako součást řízení podnikových procesů. Globální týmy, sdílející přesné a bezpečné informace v reálném čase, jsou nejlépe vybaveny pro distribuci inovativních a konkurenceschopných výrobků. Tyto požadavky, resp. schopnosti přesahují tradiční aktivity řízení projektu, sledování zakázky, řízení shody, ale nyní zahrnují i podporu rozhodování, řízení rizik a platformu pro globální spolupráci napříč všemi kategoriemi.

Veškeré tyto požadavky splňuje DS V6 Program Management řešení v rámci svých nástrojů pro tvorbu a správu projektového portfolia, tvorbu standardů, řízení zdrojů, rizik a termínů v rámci celé organizace, poskytující snadno dostupné, aktuální, přesné a životaschopné informace o stavu projektu pro podporu rozhodování a v důsledku pro usnadnění inovací v organizaci.

V6 Program Management pomáhá organizacím efektivně spravovat programy a projekty a umožňuje společnou správu a řízení PLM. Váže produktové a procesní údaje s plánováním projektů, jejich úloh a zdrojů a poskytuje pravdivější vizuální přehled o reálném stavu a průběhu projektů, zajišťuje distribuci jednotlivých úloh účastníkům projektu, umožňuje správu více projektů (úloh) včetně jejich vzájemných závislostí a usnadňuje opětovné použití dat z předchozích projektů, čili rychlý start nového projektu.

Řízení požadavků na výrobek v rámci jeho celého životního cyklu

Spotřebitelé v současné době požadují úspornější, bezpečnější a levnější automobily, plné nových technologií.

ENOVIA V6 Requirments Management umožňuje automobilkám zlepšovat jejich proces globálního řízení požadavků zachycením „hlasu zákazníka“ a přeložením jej do uživatelských požadavků definujících nový výrobek. Systém umožňuje ve sdíleném prostředí důsledně řídit nejen požadavky zákazníků, ale i právní předpisy a požadavky trhu. Tyto požadavky mohou být rozloženy do hierarchické struktury a následně plněny v procesech návrhu, výroby a testování finálních výrobků, a tedy sledovány v průběhu celého procesu jejich vývoje a realizace.

Systémové řízení požadavků v rámci platformy V6 tak umožňuje výrobcům automobilů definovat optimální návrh výrobku z hlediska jeho funkčnosti, výkonu a ceny a zvyšovat efektivitu jejich procesu řízení požadavků na výrobek především díky řízení jejich životního cyklu od koncepčního návrhu výrobku až po jeho uvedení na trh a udržováním a sledováním původních požadavků zákazníka a zdrojové dokumentace.

Mockup_Concept_468
Systém rovněž pomáhá zajišťovat plnění harmonogramu projektu zavedením společných milníků pro všechny jeho účastníky a možností sdílení a komunikace požadavků napříč celou rozšířenou organizací tak, aby docházelo k minimalizaci předělávek a aby projekt byl splněn v požadovaném termínu.

Přínosy tohoto řešení jsou pak zřejmé: zajištění plnění standardů, norem a předpisů na výrobek, zlepšení kvality výrobku a spokojenosti zákazníka tím, že nový výrobek je vyvíjen a navrhován právě podle jeho požadavků, redukce nákladů na vývoj výrobku a jeho případné předělávky překlenutím mezery mezi řízením požadavků na výrobek, jeho návrhem a realizací.

Navíc zlepšení celkové sledovatelnosti požadavků v průběhu jejich vývoje a zlepšení viditelnosti, týmové komunikace a spolupráce, neboť účastnické týmy využívají centrální úložiště údajů o výrobku a společné nástroje k řízení požadavků na něj.

Řešení pro podporu dodavatelského řetězce

Globalizace a možnosti outsourcingu změnily způsoby, jak nyní automobilky navrhují, vyrábějí, distribuují a prodávají své výrobky. Dodavatelé nyní hrají větší a více komplexní roli v těchto procesech, roste jejich účast při vlastní definici výrobku. Tyto změny dynamicky ovlivňují to, jakým způsobem výrobci a jejich dodavatelé spolupracují a podílejí se na úspěšném a na nákladově efektivním uvedení nového výrobku na trh.

Řešení pro řízení dodavatelů v rámci platformy V6 umožňuje výrobcům rozšiřovat jejich schopnosti a minimalizovat realizační náklady tím, že integruje odbornosti dodavatelů do jejich procesů. Výrobci a jejich dodavatelé mohou urychlit proces vývoje výrobku a zajistit jejich požadovanou kvalitu detailnější, přesnější a frekventovanější komunikací.

Cílem je tedy spravovat a řídit veškeré údaje o dodávaných položkách výrobku ve společném a jednotném úložišti, databázi a umožnit bezpečnou spolupráci všech zúčastněných stran nad nimi. Tyto údaje, obsahující veškeré potřebné a detailní informace o dodavateli, pak umožňují přesnější a kvalitnější tvorbu rozvojových plánů.

V rámci efektivního řešení pro řízení dodavatelského řetězce na bázi platformy V6 mohou výrobci sbírat, ukládat a spravovat veškeré údaje, které jej definují. Klíčem k tomuto sběru a případné analýze těchto údajů je právě PLM systém, který nabízí tzv. jedinečnou pravdivou verzi informací o dodavatelích.

CATIA-V6-2_468
Tento jediný a jednotný zdroj eliminuje duplicitní data a snižuje náklady spojené s nespolehlivými a nepřesnými informacemi. Dobře definovaná síť dodavatelů zahrnuje zodpovědnosti jednotlivých dodavatelů, kontaktní informace, dodržování kvalitativních a regulačních předpisů a bezpečnostních protokolů. To ve výsledku vede k rychlému řešení vzniklých problémů, vyšší kvalitě výrobku, příznivější akceptaci trhem a hlavně k vyšším ziskům z prodeje výrobku.

Do PLM systému integrované řešení pro řízení poptávky také výrazným způsobem zlepšuje pozici výrobce při jednání s možnými dodavateli a ve výsledku vede ke snižování nákladů na nakupovaný materiál, položky a příslušející služby v rámci zapojování dodavatelů a jejich vstupů do nového výrobku.

Navíc při identifikaci osvědčených dílů z již existujícího výrobku, které by mohly být použity i v novém výrobku, mohou výrobci snižovat skladové zásoby a pružněji reagovat na změny tržní poptávky. Řešení rovněž umožňuje rychlou identifikaci alternativních komponent, pokud standardní nejsou momentálně k dispozici.

Renault si zvolil PLM platformu V6 pro podporu svých globálních procesů

Neustále roste počet automobilových výrobců, jako např. BMW, Jaguar Land Rover, McLaren Mercedes nebo Tesla Motors, kteří se rozhodli pro transformaci svých obchodních procesů cestou nové V6 platformy DS.

Jako celopodnikové PLM řešení pro návrh automobilů a standardizaci realizačních procesů si platformu V6 zvolila i francouzská automobilka Renault. Více než 40 % inženýrů a tvůrčích pracovníků společnosti Renault sídlí a pracuje mimo Francii, v technických centrech v Rumunsku, Indii, Koreji, Jižní Americe a ve Španělsku. Globální výrobce automobilů tedy potřebuje efektivní nástroj pro globální inženýrství, umožňující účinnou spolupráci, v reálném čase, všech účastníků návrhu a realizace jeho výrobků po celém světě.

„K dosažení našich strategických plánů růstu musíme zajistit odpovídající výkonnost v oblasti výzkumu, vývoje a investic. Tato výkonnost pak přímo závisí na snižování doby cyklu vývoje a na standardizaci dílů, které pro naše vozy vyvíjíme. Věříme, že partnerství s Dassault Systèmes při společném rozvoji nového PLM 2.0 řešení V6 bude naší konkurenční výhodou, a to nejen při jeho implementaci,“ říká Odile Desforges, vedoucí útvaru pro inženýrství a kvalitu společnosti Renault.

Renault se nyní může pochlubit zcela novou generací řešení, na jejichž vývoji se podílel a která splňují specifické potřeby automobilového průmyslu.

S většinou klíčových hodnot PLM platformy V6, které jsou popisovány v tomto článku, se můžete živě seznámit na „PLM Forum 2012“ (www.technodat.cz/technodat-plm-forum-2012).

V článku byly použity informace a ilustrace poskytnuté společností Dassault Systèmes.

Autor článku pracuje jako PLM konzultant ve společnosti Technodat, CAE-systémy.

www.technodat.cz/v6


Mohlo by vás zajímat: