Google překladač: English Deutsch

Efektivní modelování těles s programem hyperCAD-S

Autor článku: Open Mind Technologies   

Tags: CAD | CAM | hyperCAD-S | hyperMILL | Mind | Open | Plochy | Technologies | Tělesa

csm hyperCAD-S-prime modelovani-1505Softwarem hyperCAD-S vytvořila firma Open Mind Technologies CAD řešení, které je optimálně sladěno s úkoly NC programátora. HyperCAD-S byl v nové verzi 2014.2 hyperMILLu rozšířen o modul „Solids“. Modul umožňuje importovat a vytvářet modely těles a rychle je modifikovat přímým modelováním. CAD systém hyperCAD-S vznikl vlastním vývojem, dokonce i jádro systému bylo vyvinuto na domácí půdě Open Mind. To podle produktového manažera firmy Open Mind Wolfganga Weisse umožňuje rychle reagovat na požadavky trhu, jakož i na požadavky vyplývající z dalšího vývoje hyperMILLu.

Doposud pracoval hyperCAD-S s plochami. Nyní software získal rozšíření o tělesa. Výsledkem je celková konzistence mezi povrchy a tělesy. Vše je nyní jedna část, jeden pohled na těleso.

Import dat a výběr geometrie
NC programátoři musí často pracovat s externími daty. Ke spolehlivému importu těchto dat spolehlivě, vyžadují NC programátoři vysoce výkonné rozhraní. Sada rozhraní v hyperCAD-S zahrnuje IGES, STEP, DXF/DWG, Catia V4 a V5, Parasolid, NX, PTC Creo a Solidworks. Je možné také importovat mračna bodů.
Výběr jednotlivých geometrických dílů je velmi důležitý pro následné obrábění. Za tímto účelem je v nové verzi k dispozici komplexní výběr možností pro povrchy a křivky:

  • Omezené plochy
  • Tangenciální plochy
  • Úkos
  • Zaoblení
  • Koaxiální plochy
  • Koplanární plochy
  • Optimalizovaný řetězový výběr

Technologie inteligentního výběru umožňuje jednoduchý kombinovaný výběr ploch a křivek. Uživatelé nyní mohou vybrat a použít požadované frézovací oblasti pro hyperMILL mnohem rychleji.

csm hyperCAD-S-1505

Práce s tělesy
CAM programátoři nevyžadují pro modelování těles historii geometrie nebo vlastností. To je zvláště výhodné, pokud jde o zpracování externích dat. Uživatelé mohou nyní na změnu geometrie nebo plochy používat přímé modelování v hyperCAD-S. Geometrii modelu lze obrábět přímo. Stačí jen vybrat požadované vlastnosti nebo povrchy a modifikovat je přesouváním táhel a manipulátorů. Uživatel se nemusí zabývat konstrukční historií ani žádnými omezeními. Tím se výrazně zkracují obráběcí časy, protože uživatelé nemusí brát v úvahu žádné parametrické závislosti.
Funkce zde uvedené mohou být použity na nativní a importovanou geometrii.
Tvorba těles může probíhat tradičním způsobem lineárním vytlačováním obrysu nebo otáčením obrysu. Díky tomu je možné vytvářet lineární a rotační drážky.
Jako základní entity jsou také k dispozici otvory, vzory, zaoblení a zkosení.
Uživatelé, kteří často pracují se stejnými opakujícími se funkcemi, mohou s jistotou využívat nové funkce zóny. Ta umožňuje uživatelům vytvářet specifické uživatelské funkce. Zóny lze transformovat, kopírovat, mazat nebo uložit jako výběr definovaný uživatelem.
Je možné upravit vše, co bylo vytvořeno. K dispozici jsou také logické operace, jako je sdružení, rozdíl, průnik a rozdělení.
Vlastnosti lze také změnit pomocí vymazání, nové definice, zrcadlení, extrakce, vytvářením vzorů, atd.

Všechny uvedené vlastnosti umožňují CAM programátorům provést nezbytné změny v CAD modelech, například při vytváření středních tolerancí nebo přídavků, stejně jako při konstruování upínacího nářadí nebo přípravků.
Tento software je určen pro 64bitové aplikace běžící na moderních vícejádrových procesorech.


Mohlo by vás zajímat: