Google překladač: English Deutsch

Solidworks Composer

Autor článku: Lukáš Grygar   

Tags: Composer | Dokumentace | Lanete | PDM | PLM | Servis | SolidWorks

LaneteTímto článkem bych rád poukázal na skryté výhody používání aplikací určených pro technickou komunikaci, jakou je například Solidworks Composer. Zaměřme se nejprve na klasický postup a potřeby práce v rámci podniku. Začněme ve výrobě. Obvyklým výrobním postupem je zhotovení jednotlivých součástí na základě 2D výkresů, následuje smontování těchto součástí, ověření funkčnosti, zabalení a odeslání výrobku zákazníkovi.

Již zde však narážíme na několik překážek, které celý proces prodlužují a zásadně prodražují.

Jak zjistí například dělník správný způsob sestavení výrobku? Pro malé série to znamená velké množství návštěv mezi dělníkem a konstruktérem, nebo naopak dlouhé diskuse nad samotným návrhem. Pro velké série vše začíná tvorbou prototypu, na něm poté přípravou návrhu výrobního postupu a následně sady instruktážních materiálů. Tyto instruktážní návody bývají směsicí textů a jejich jazykových mutací, pokud jsou vyžadovány. Dále také obrázků a fotografií komponent, včetně jednotlivých postupů montáže.

Nyní se podívejme do servisu, který je pro firmu často jedním z největších zdrojů příjmu. Každý výrobek by měl mít věcný a jednoduchý návod k použití, pro servis také postup opravy. I zde narážíme na obdobné překážky jako u výroby.

Lanete

Obvyklé povinnosti servisu bývají zprovoznění výrobku u zákazníka, vysvětlení funkcí, ovládání, poskytnutí náhradních dílů či oprava produktu. A jak poskytnout servis s co nejnižšími náklady a přitom vysokými zisky? Vždyť i zde je nutná tvorba velkého množství dokumentů nebo například zaškolení servisních techniků či obsluhy výrobku.

Další myšlenky můžeme směrovat do oddělení obchodu a marketingu. Potřebami podkladů pro tvorbu dokumentů by se dalo popsat mnoho stran. Výsledkem je ale v každém případě velký tlak na oddělení konstrukce.

Kolik času stráví konstruktér samotným návrhem, pokud je neustále někým rušen? Kolik času má na ověření svého návrhu, které by mohlo vést k nemalé úspoře a zkvalitnění samotného výrobku? Přiznejme si – moc jej na tuto revizi nezbývá.

3D CAD aplikace Solidworks pomůže konstruktérovi dostat představu do modelu. Ale jak sdělit tuto představu někomu dalšímu? Někomu, kdo má výrobek smontovat, prezentovat jeho funkčnost, zajistit správnost manuálů, a to vše bez složitého vysvětlování a s aktuálními daty?

Lanete03K tomu všemu můžeme použít nástroj Solidworks Composer. Podívejme se, kde v jeho využití bychom našli úspory.

Už v počátcích samotného návrhu lze pracovat s modely. Ale mnohdy je potřeba jiných výstupů, než nabízí CAD aplikace. Jednotlivá oddělení ve společnostech mohou pomocí softwaru Solidworks Composer začít tvorbu svých dokumentů dříve, než se návrh dostane do procesu výroby. Každé oddělení najde v aplikaci svůj požadovaný formát a výstupy. Například technické ilustrace nebo vektorové obrázky, obrázky s vysokým rozlišením, animace, videa a další. Jednotlivé pohledy vytvářené v aplikaci lze využít jako podklady pro dokumenty nebo jako ovládací prvky, například pro prezentační a prohlížecí nástroj Solidworks Composer Player. Samotný Solidworks Composer je přizpůsoben tak, aby umožnil uživateli reagovat na úpravy návrhu pouhým načtením změny se zachováním již vytvořených pohledů a animací. Je tedy snadné udržet dokumenty aktuální.

To vše vede ke zkrácení doby potřebné k tvorbě dokumentů, a tyto dokumenty jsou tím pádem vždy připraveny k použití, mnohdy dokonce již před zahájením výroby.

Dalších úspor lze dosáhnout tvorbou videí, animací montážních návodů, které umožňují montážnímu technikovi detailně si prohlédnout postup montáže daného výrobku včetně možnosti natočení či krokování celého postupu. Kdykoliv tak může interaktivní prohlížení zastavit nebo vrátit zpět. Taktéž může bez nutnosti zdlouhavých, únavných školení dokonale porozumět postupu montáže.

Solidworks Composer je komunikační nástroj, sloužící zejména k přímému využití dat již od procesu tvorby návrhu.

Hlavní výhody

 • tvorba působivých prezentací
 • eliminace nežádoucích chyb a nepřesností v dokumentaci
 • nižší náklady na proškolení nekvalifikovaného personálu
 • redukce nákladů až o 25 %
 • konstruktéři nejsou zatíženi tvorbou technické dokumentace
 • rychlejší reakce na změny
 • oživení technických dokumentací díky animacím
 • rychlejší uvedení na trh

Rychlé zveřejnění:

 • Solidworks Composer Player (SMG)
 • Adobe Acrobat (PDF)
 • vektorová grafika (CGM, SVG, EPS)
 • videa včetně průletů a procházek (AVI s více kodeky)
 • interaktivní webové stránky (HTML, SVG)
 • interaktivní obrazové scénáře
 • rastrové obrázky (JPEG, TIFF, BMP, PNG)
  a další...

Autor článku pracuje ve společnosti LANETE.


Mohlo by vás zajímat: