Google překladač: English Deutsch

Letem ECAD světem

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: CablEquity | CAD | Cymap | Design Master Electrical | E3.series | ECAD | Electra E7 | elecworks | PLM | Promis.e | SchemELECT | SEE | SnapEDA | WSCAD

letem ecad ilustracniProgramy ECAD (někdy také eCAD) jsou obecně programy pro počítačově podporované navrhování, upravené pro specifické potřeby v oblasti elektrických obvodů. Některé definice tvrdí, že to jsou pouze programy pro vytváření návrhů desek plošných spojů, jiné berou definici obecněji a dostává se i na elektrické obvody a elektrická zařízení doplňující mechanické konstrukce, na kabeláže apod. Někteří vývojáři vidí možnost zkombinovat ECAD i s dalšími podobnými disciplínami, a tak jejich software umí navrhovat a dokumentovat i pneumatické a hydraulické systémy.

Specializovaná ECAD řešení přinášejí do práce konstruktérů produktivitu, protože podle provedených studií dosáhnou oproti obecným CAD systémům kýženého výsledku v průměru zhruba o 75 % rychleji. Předem však podotýkám, že v tomto článku rozhodně nepůjde o kompletní výčet dostupných programů, dokonce v něm vynechám programy, o kterých se běžně zmiňujeme na portálu CAD.cz či v tištěném časopisu. Menší producenti bývají často pohlcování velkými společnostmi, zde jako nabyvatelé figurují především Autodesk, Dassault Systèmes nebo Siemens. A tak se může klidně stát, že tento článek bude zanedlouho po jeho vydání neaktuální z hlediska výrobců softwaru. Proto se budu věnovat spíše produktům samotným. Ale zanechme neproduktivní textové omáčky, pojďme se věnovat konkrétním softwarům.

CablEquity – program na kabelové svazky

Software CablEquity poskytuje rychlé a bezchybné řešení pro navrhování/vývoj kabelových svazků a sestav pro různé aplikace. Relační databázově řízený produkt CablEquity poskytuje rychlý výběr konektorů, materiálu kabelů a dalších potřebných komponent, stejně jako automatizovaně generované montážní výkresy, schémata a kusovníky. K dispozici je i bezplatná verze, takže si výhody CablEquity můžete bez problémů vyzkoušet „na vlastní kůži“. CablEquity poskytuje klíčové rozhraní mezi elektrickými a mechanickými CAD nástroji, což umožňuje snadno a rychle vybrat pouze komponenty potřebné pro konkrétní návrh, a uspořádat je v rámci povolených odchylek od vašeho mechanického rozvržení.

letem ecad 1

CablEquity je první produkt z rodiny SystemEquity, nové generace produktů, které přesahují možnosti běžných CAD a EDA (Electronic Design Automation) aplikací. SystemEquity tvoří nový segment trhu pro EDA nástroje nazvaný System CAD nebo také SCAD. TurboTools považuje SCAD za zcela nový způsob řízení konstrukčního systému a výrobních procesů.

CablEquity je kompletní konstrukční a výrobní řešení hardwaru elektrických systémů (HES) pro profesionály, elektrotechniky, elektroniky a vědce nebo návrháře kabelů a kabelových svazků.

CablEquity zajišťuje osvědčený výkon a stabilitu, ať už se věnujete vývoji nových produktů, integraci podsystémů do velkých projektů nebo se zabýváte složitými otázkami integrity signálu.

Mezi hlavní výhody patří zvýšení návrhářské produktivity automatizací rutinních konstrukčních úkolů, jako jsou analýzy signálu, výběr komponent, kreslení a dokumentace. Eliminují se konstruktérské chyby interaktivním návrhovým pracovním postupem krok za krokem, automaticky se generují všechny potřebné dokumentace: výkresy, schémata, kusovníky. Je umožněno opětovné využití návrhu a řízení dokumentů umožňuje kompletní analýzu elektrických systémů před výrobou, aby se zabránilo možnému selhání systému později ve výrobě. CablEquity nabízí funkčnost CAD/EDA se schopnostmi PLM, integraci s jakoukoli ECAD a MCAD aplikací nebo s PLM, PDM, CRM či ERP systémy. Má minimální náklady na nasazení a nevyžaduje speciální drahou infrastrukturu. Výrazně šetří čas při navrhování a peněžní rozpočet. Zlepšuje kritickou cestu, zkracuje dobu potřebnou k uvedení na trh a zdokonaluje prodejní cyklus.

Víc si můžete najít na www.turbotools.com.

Cymap Electrical a Mechanical

Cymap je sada programů, které pomáhá stavebním inženýrům, architektům a profesionálním stavebním projektantům provádět rutinní a složité výpočty spojené s projektováním stavby. Obsahuje:

• Topení, chlazení, spotřebu energie a psychrometrickou analýzu
• Potrubní služby pokrývající širokou škálu provozních tekutin a konfigurací
• Klimatizační služby s úrovní hluku na mřížce a v pokojích
• Návrh nízkonapěťové elektroinstalace od transformátoru až po konečné obvody
• Návrh osvětlení pro interiér a exteriér, nouzové a denní osvětlení

Cymap je snadný k naučení a může být použit ve všech fázích návrhového procesu od prvotního konceptu přes návrh schématu a výrobu pracovního plánu až po produkci revidovaných výkresů projektu. Během raných fází je možné velmi rychle vytvořit návrh, podívat se na kalkulaci nákladů a buď návrh opustit, nebo přepracovat.

letem ecad 3

Cymap umožňuje uživatelům zvýšit produktivitu a konstrukční přesnost. Každý modul je navržen tak, aby hladce spolupracoval s ostatními moduly v sadě. Tím je zajištěna konzistence v procesu navrhování a promítání změn z jedné oblasti do všech ostatních oblastí.
Je vhodný pro malé i velké projekty a je navržen tak, aby splňoval britské a mezinárodní standardy. Cymap je integrovaný systém, který může pracovat samostatně nebo vedle předního CAD a BIM návrhového softwaru, jako je Revit a AutoCAD.

Pro další informace zadejte do svého prohlížeče adresu www.cymap.com.

Design Master Electrical

Design Master Electrical je kompletní program pro elektrické navrhování a výpočty, který pracuje přímo v AutoCADu. Pomáhá vytvářet jednoliniové postupné schéma a sledovat změny během procesu návrhu. Při návrhu je automaticky tvořeno rozvržení panelu se snadnou aktualizací podle konstrukčních změn. Když je obvod změněn v plánu, rozvržení panelu se automaticky aktualizuje, takže nic nemůže být zapomenuto.

Design Master Electrical je vybaven nástroji a funkcemi, které umožní rychle navrhnout nepřerušené úseky (homeruny), obvodové smyčky a obvodové tagy. To také usnadňuje rychle změnit homeruny a smyčky podle konstrukčních změn.

Program umožňuje vytvářet knihovny svítidel, zásuvek, vypínačů a zařízení nízkého napětí pro použití na vlastních modelech. Ani jedna inženýrská firma nepoužívá přesně stejné bloky pro svítidla, elektrické zásuvky nebo jiná zařízení. Design Mistr Electrical umožňuje snadno přizpůsobit bloky tak, aby odpovídaly přesně podle normem.

Se zařízeními lze manipulovat běžnými příkazy AutoCADu, nejsou zapotřebí žádná speciální tlačítka. Tím se snižuje křivka učení a je možné okamžitě začít se známými příkazy.

Můžete vytvářet symboly zařízení k reprezentaci jakékoliv připojeného elektrického zařízení a plně přizpůsobit vzhled bloků zařízení tak, aby odpovídal stávajícím standardům ve vaší společnosti. Podle toho, kolik informací chcete mít zobrazeno nebo kolik místa je k dispozici na výkresu, můžete zvolit zobrazení pouze popisků, nebo zobrazit všechny informace o zatížení a napětí. Jističe vytváří program automaticky, jedno a vícepólové, podle specifikací zařízení, která jste přidali do obvodu. Softwarem mohou být generovány rozpisy vybavení užitého v projektu. Obsah a informace zobrazené v rozpisu lze přizpůsobit.

letem ecad 2

Design Master Electrical umožňuje provádět interiérové fotometrické výpočty v AutoCADu. Nemusíte se tak už nikdy zabývat těžkopádnými DXF soubory a přenosem návrhů mezi AutoCADem a fotometrickým programem třetí strany. Můžete provádět výpočty úrovně osvětlení v místnostech a bod po bodu výpočty únikových cest. Připojíte-li ke svítidlům IES soubory, pak program vypočítá přesné úrovně osvětlení. Design Master Electrical vygeneruje zprávu v AutoCADu se zobrazením úrovně osvětlení a energetického využití každého pokoje. Zpráva obsahuje požadované osvětlení a využití energetických hladin, stejně jako skutečné navržené úrovně. To umožňuje projektantům rychle vyhodnotit, jak dobře jejich návrh splňuje požadavky.

Pro výpočet venkovních fotometrických vlastností uvnitř AutoCADu jsou k dispozici dva programy. Jednak Design Master Electrical a pak Design Master Photometrics, který je určen pro architekty, stavební inženýry a krajinářské architekty. Ten zahrnuje pouze venkovní fotometrické výpočty.

Cena za Design Master Electrical je 990 $ ročně a za Design Master Photometrics 290 $ ročně. Design Master nabízí i program věnovaný navrhování a výpočtům topení, větrání a klimatizace (HVAC).

Web výrobce tohoto softwaru najdete na www.designmaster.biz.

Elektrické rozvody a řídící systémy v E3.series

Software E3.series, založený na Windows, je škálovatelný, snadno naučitelný systém pro navrhování elektroinstalací a řídících systémů, hydrauliky a pneumatiky. Toto nekonformní kreativní řešení obsahuje nástroje pro tvorbu schémat (elektrické obvody a hydraulika), kabelů (pro pokročilé elektrické a hydraulické návrhy), panelů (pro skříně a rozvržení panelů) a formboardů (výrobní montážní výkres elektroinstalace 1: 1). Software E3.series integrovaný s MCADem je kompletním návrhovým technickým řešením od konceptu přes fyzickou realizaci až po výrobní výstup.

E3.schematic je jádrem všech modulů E3.series a poskytuje elektrotechnikům snadno použitelné řešení pro navrhování a dokumentaci elektrických řídících systémů včetně schémat, plánů svorkovnic a PLC.

E3.cable je podmnožinou E3.schematic a je využíván při navrhování a dokumentování plánů kabelů a pro výkresy svazků.

E3.panel umožňuje inženýrům rozložit součástky na panelu uvnitř skříní. Inteligentní automatické zachytávací body a restrikce pro držení pohromadě a výšku umožňují snadné umístění součástek na správném místě.

E3.redliner zachycuje změny provedené během instalace jako překryvnou vrstvu na originálním návrhu.

E3.eCheck je rozšířením E3.series a umožňuje uživatelům funkční analýzu elektrických schémat obvodů a kontroluje návrhy pojistek a drátových spojů na chyby dimenzování.

E3.fluid je řešení pro navrhování a dokumentaci všech hydraulických systémů. Jedná se o kompletní, snadno použitelné řešení s funkčním jádrem optimalizovaným pro vývoj hydraulických, pneumatických, chladicích a mazacích systémů.

E3.EDM je řešení pro řízení dat a procesů pro E3.series. Nativně spravuje data a knihovny inženýrského projektu, stejně jako inženýrské pracovní postupy.

Více najdete na http://www.zuken.com.

letem ecad 4

letem ecad 5

Electra E7 jede na Visiu

Program je nadstavbou pro Microsoft Visio, nástroj pro kreslení schémat a diagramů z kancelářského balíku Microsoft Office. Nestačí tedy zakoupit samotný program, musíte mít i Visio. Výhodou je uživatelské prostředí, které většinou dobře znáte. Po natažení Electry do Visia najdete v menu záložku Electra a všechny dostupné nástroje.

Práce se ukládá do souborů s formátem.vsd (Visio 2010 a starší) nebo.vsdm (Visio 2013 nebo 2016). Začíná se vytvořením nového projektu a otevřením kreslicí šablony. Výkresy ve Visiu mohou obsahovat více stránek a každá stránka může obsahovat jeden nebo více vodičů a symboly. Symboly představují skutečný svět komponent a vždy mají název odkazu (R1), názvy kontaktů (13 & 14) a popis (NO kontakt). U Electry, jsou všechny symboly se stejným odkazem nejprve uspořádány do jedné skupiny, kde mohou být přiřazeny k jedné nebo více složek. Uživatelé pak mohou rozdělit stejné symboly do dalších skupin, a každá skupina může potom být přiřazena k jedné nebo více složkám.

letem ecad 6

Informace součástky jsou uloženy v souboru výkresu kvůli přenositelnosti. Soubory, které jsou sdílené nebo odesílané, uchovávají veškerá svá data uvnitř výkresu. Databáze součástek ukládá všechny specifikace součástek pro snadný přístup, bez nutnosti je klasifikovat nebo opisovat. Uživatelé vybírají komponenty z databáze, která má být použita na výkresu a mohou přidávat, upravovat nebo odstraňovat další součástky v databázi.

Vodiče představují kabely reálného světa a vždy mají svůj název. Vodiče mohou používat odkazy, které vedou na jiné místo nebo na jinou stránku. Každý vodič je možné přiřadit ke kabelu, nebo ke konkrétní žíle vícežílového kabelu. Informace o kabelech jsou uloženy v souboru výkresu a lze snadno bez ztráty sdílet nebo odesílat jejich data. V kabelové databázi jsou uloženy všechny parametry kabelů a uživatelé s nimi pracují stejně jako se součástkami.

V aktuální verzi E7 se objevily nové pneumatické a hydraulické symboly, jsou tu nové možnosti exportu a importu datových formátů, operace jsou rychlejší apod.

Licence programu jsou buď trvalé, nebo s měsíčním předplatným, ceny se odvíjejí podle toho, co si zákazník vybere. Trvalá licence Electra 7 Professional vyjde na 1698 $, verze Enterprise na 1998 $. S předplatným je možné pořídit jen verzi Enterprise, která přijde při měsíčním placení na 69 $ za měsíc, pokud zaplatíte roční poplatek vcelku, je zde sleva, takže ve výsledku platíte 59 $ měsíčně. U trvalých licencí za nové verze platíte poplatek, u předplatných jsou nové verze zdarma.

Další informace najdete na https://radicasoftware.com.

CAD software elecworks

Elecworks je nová generace CAD softwaru pro navrhování automatizačních projektů a elektroinstalace. Přináší elektrotechnikům a automatizačním odborníkům účinný nástroj s efektivním grafickým rozhraním, umožňuje rychleji a zcela bezpečně studovat a vyrábět výrobní dokumentace elektrických zařízení. Elecworks je elektrický CAD systém navržený pro profesionální návrháře ve strojírenství. Produkt je založen na digitálním modelu instalace reprezentativní databáze nebo stroje. Tato databáze umožňuje pracovat na různých pohledech závisejících na potřebách projektu, při zajištění integrity dat projektu. To také umožňuje simultánní spolupráci na stejném projektu.

Elecworks je zcela inspirován standardem Windows a víceúrovňová funkce Zrušit/Zopakovat (Undo/Redo) je k dispozici pro všechny funkčnosti. Produkt zajišťuje kontextová menu a pásková rozhraní, která umožňují dostat se na příkazy přirozenou cestou, jako když se projekt vyvíjí sám.

letem ecad 7

Implementace elecworks vyžaduje předchozí úvahu o konfiguraci systému projektu. Jakmile je konfigurační volba realizována, uskutečnění projektu je velmi jednoduché a přímočaré. Jednoduše lze realizovat spoje, vkládat symboly, typové plány/makra nebo vytvářet elektrorozvodné skříně, přidělovat reference výrobců, vybírat kabely, rozvržení skříně, práce na přehledu atd.

Elecworks mohou být také použity v rámci SolidWorks ke zpracování kompletních projektových dat pomocí vestavěného modulu elecworks do SolidWorks.

Mezi funkce a výhody patří jednoliniová schémata, generování pneumatických a hydraulických výkresů, automatické vytváření výkresů rozvržení svorkovnic, automatické číslování a křížová kontrola v reálném čase, 2D a 3D rozvržení panelů s inteligentními 3D modely a 3D vedením drátů a kabelů, uživatelské vytváření komponent a správce knihovny, zahrnutí databází velkých výrobců nebo 100% intuitivnost a snadnost se program naučit a používat.

O elecworks si můžete více přečíst na www.elecworks.com.

Návrhový software pro elektrické systémy Promis.e

Pomocí Promis.e můžete automatizovat únavné úkoly z tradičních nespecializovaných CADů a snížit počet chyb s inteligentním modelem, který provede křížové odkazy na schémata, 2D výkresy, 3D modely vybavení a reporty. Promis.e podporuje normy a soulad s centrální databází symbolů, dílů a šablon. Rychlá je spolupráce s databází projektu a synchronizace práce více uživatelů.

Promis.e řeší multidisciplinární projekty se standardními symboly pro elektrická, hydraulická, pneumatická schémata, stejně jako schémata řízení procesů. Výhody Promis.e lze uplatnit na všechny typy elektrických konstrukčních projektů, včetně ovládání průmyslových strojů, projektování výrobních zařízení, ovládání těžebních zařízení, železniční signalizace, návrh spínacích zařízení nebo úpravny vody a řídicí systémy distribuce.

Inteligentní model hlídá odkazy, křížové odkazy a bez chyb kontroluje výkresy a dokumenty v projektu. K vytvoření modelu se používá databáze dílů a generují se automatické kusovníky a reporty.

letem ecad 8

Lze navrhovat elektrické panely a ovládací kabely pro všechny typy průmyslových strojů. Samozřejmostí je produkce schémat, 3D rozvržení, stejně jako schémat vnitřní elektroinstalace a zakončení pro zařízení uvnitř skříně. Pomocí funkcí 3D návrhu skříní najdete nejkratší vzdálenost vedení uvnitř skříně.

Využití inteligentních schémat zvyšuje rychlost a kvalitu návrhu elektrických systémů výrobních zařízení. Lze vytvářet 3D elektrická uspořádání na 3D modelech výrobních zařízení podle odkazů z běžných produktů na navrhování výrobních zařízení. Promis.e je možné integrovat s OpenPlant a synchronizovat elektrická data celého projektu závodu (dílny, výrobního provozu, továrny).

Inteligentní 2D/3D návrhový elektrický systém pro projekty železniční signalizace je až o 40 procent rychlejší. Výstupem jsou precizní schémata křížení, kolejí a řídicích obvodů.

Reporty se vytvářejí automaticky z databáze dílů, která spojuje každý 2D a 3D objekt v inteligentním modelu s podrobnými údaji o dílech. K dispozici jsou přesné kusovníky materiálu, zprávy o délce vodičů, seznamy nákupních objednávek a další. Každá aktualizace těchto zpráv je rychle zanesena do revizí návrhů.

Více informací najdete na www.bentley.com.

SEE Electrical a další software ze stejné líhně

Tyto produkty jsou vyvíjeny už víc jak 29 let, zabývají se projektováním, výrobou, prodejem a podporují řadu produktů Computer Aided Designu (CAD), Product Lifecycle Managementu (PLM) a simulačního softwaru se zaměřením na elektrotechniku. Byly navrženy tak, aby pomohly výrobcům při navrhování a udržování elektrické části jakéhokoliv typu instalace. Takové CAD/PLM/Simulace pak můžeme označit jako „Elektrické CAD/PLM/Simulace“. K dispozici jsou následující softwarové balíčky – SEE Electrical Expert pro velké průmyslové instalace a vložené procesy, pro použití v dopravních prostředcích jako jsou letadla, lodě, auta, tanky, vlaky, rakety a SEE Electrical Expert a SEE Electrical pro středně velké průmyslové instalace.

SEE Electrical je výkonný ECAD balíček. Všechny funkce a příkazy v SEE Electrical (dříve známém jako Caddy++ Electrical) jsou navrženy speciálně pro elektrotechniku a jeho intuitivní rozhraní znamená, že uživatel může být velmi rychle produktivní, jen po krátkém zaškolení. Všechny vlastnosti SEE Electrical jsou snadno použitelné a jsou určeny pro elektrickou konstrukci: knihovny komponent IEEE/IEC, automatické číslování součástí, kabelů a vodičů, automatické generování kabelů, terminálů, komponent, atd., křížové odkazy (kontakty k dispozici, atd.).

letem ecad 9

Se SEE Electrical si můžete mít otevřít množství obrazovek podle libosti a jste schopni pracovat na několika projektech najednou. Díky integrovanému rozhraní Microsoft ActiveX můžete kombinovat dokumenty z jiných aplikací Windows přímo do struktury projektu.

SEE Electrical lze zakoupit ve třech úrovních – Basic, Standard a Advanced. Každá z nich nabízí řadu služeb v jiné ceně, takže si můžete vybrat úroveň, která vyhovuje vašim potřebám. Je jednoduché přecházet z jedné úrovně do druhé, takže můžete pracovat na datech projektu na všech úrovních současně. V případě, že potřebujete další funkce, můžete do SEE Electrical přidat několik dalších modulů, například: tepelné výpočty skříní, návrh a výroba 3D panelů, synchronizace prostředí, SolidWorks EPDM interface, PDM konektor, rozvržení skříní, rozvržení skříní ve 3D v kombinaci se SolidWorks, inteligentní PDF, SEE Project Manager, schémata obvodů IEEE, domovní instalace, atd.

SEE Electrical Expert se věnuje oblasti průmyslové automatizace a elektrickým kabelovým svazkům. Tento softwarový balíček byl vytvořen s cílem efektivně se vyrovnat s novými výzvami spojenými s elektrickou strukturou projektů, které vyžadují sdílení souborů, multi-uživatelské funkce, správu databází a individuální programování. Nabízí jedinečnou výhodu zjednodušit správu komplexních projektů a zároveň umožňuje interakci s jinými programy.

letem ecad 10

SEE Electrical Building umožňuje navrhovat elektrická zařízení pro domácí rozvody a služby. Software byl vytvořen v návaznosti na požadavky instalatérů, kteří hledali modulární a snadno použitelný softwarový program, který by mohl dodávat spolehlivou a vysoce kvalitní dokumentaci (standardizované symboly, databáze servisních materiálů atd.). SEE Electrical Building je založen na nejmodernější softwarové technologii a nabízí veškeré výhody moderního nástroje, jako intuitivní rozhraní nebo rychlost a jednoduchost instalace a stahování.

SEE Electrical PLM je modulární a kompletní sada softwaru pro správu celého elektrického životního cyklu, stejně jako komplexní konfiguraci kabeláže pro všechny druhy vozidel nebo průmyslových závodů. SEE Electrical PLM software reaguje na potřebu kompletního konstrukčního procesu, od řízení požadavků po automatické generování schémat zapojení v jediné elektrické databázi. Tento topologický přístup umožňuje integraci systémů a rezervaci 3D prostoru. Kromě toho řídí životní cyklus a konfigurace elektrických vodičů.

Více o zmíněných i o produktech, na které se nedostalo, najdete na www.ige-xao.com.

SchemELECT a jiné „SchemPRODUKTY“

SchemELECT, vyvinutý ve spolupráci s odborníky z elektrické branže, je software věnovaný konstrukčním oddělením, údržbě a novým stavbám pro průmyslovou elektriku. SchemELECT umožňuje kompletní tvorbu elektrotechnických projektů a výkresů, konkrétně elektrických výkresů pro napájení, napájecí obvody a řízení, výkresů PLC s IO definicemi, automatické řízení křížových referencí, automatické číslování vodičů, terminálů a kabelů, výkresů svorkovnic, konektorů a kabelů, rozvržení rozvodných skříní, seznamů kabelů a vodičů, kusovníků, označení symbolů, kabelů, drátů, svorek a pro průmyslové výkresy. S více než 20 lety zkušeností poskytuje schematický software SchemELECT své cíle: spolehlivost, ergonomii a otevřenost jiným softwarům.

SchemELECT pomáhá eliminovat chyby v cyklu návrhu rozvržení: testy zkratů, zkoušky polarity, křížové odkazy, jedinečnost jmen apod. prostřednictvím mnoha automatických kontrolních procesů. V souladu s kvalitním schématem spravuje SchemELECT také indexy úprav stránek.

letem ecad 11

SchemELECT je otevřený standardním nástrojům s grafickým formátem, které čtou nebo zapisují DWG, DXF, MI, PDF, HTML, Meta File. Databáze mohou být v ASCII souborech nebo spojeny pomocí ODBC s Oracle, Access, SQL Serverem atd. Všechny tyto zprávy lze číst obvyklými tabulkovými editory (Excel apod.), nebo být vloženy do projektu. Schematické stránky splňují různé normy: CEI, JIS, ANSI, DIN, BS. SchemELECT je k dispozici na různých platformách Microsoftu a může být nastaven jako samostatný nebo v síťové konfiguraci.

SchemELECT je součástí řady produktů vyvíjených firmou FTZ. Takže můžete generovat schémata smyček a komunikovat se softwarem SchemPID, který se zabývá schématy potrubních a procesních systémů (ventil, čerpadlo, nádrž atd.). SchemELECT může být také propojen se SchemEXPLORERem na řízení projektů.

letem ecad 12

Podmnožinou SchemELECTu jsou SchemUNIF, což je software pro navrhování jednoliniových elektrických projektů, SchemHARNESS – software pro studování elektrických svazků, kabeláže a rozváděcích systémů, SchemCABLING – CAD software pro 3D vedení kabelů pro elektroinstalace, stroje a montážní linky. Posledním softwarem je Digital factory, což je soubor digitálních nástrojů a metod použitých pro optimalizaci výroby výrobku.

Další ve Schem*** nabídce je software SchemBAT pro navrhování elektrické kabeláže staveb a prefabrikovaných elektrických rozvodů a již zmíněný SchemPID, který je určen k navrhování potrubních a procesních schematických výkresů (P&ID), hydraulických a pneumatických schémat apod. SchemBAT je propojen s softwary určenými pro výpočty ochran a kabelových sekcí Caneco a Ecodial. SchemPID je založen na plném grafickém editoru kompatibilním s formáty AutoCADu pro čtení nebo psaní.

Více na www.ftz.fr.

SnapEDA

Nová webová platforma pro navrhování elektroniky, poskytuje stavební bloky připravené k použití, které návrhy elektroniky urychlují. Navrhuje se rovnou stažením výkresů pájecích plošek a schematické značky prvků. SnapEDA exportuje CAD knihovny do programů Cadence Allegro/OrCAD, Mentor PADS, Altium, Eagle, KiCAD a Pulsonix. K dispozici jsou CAD díly od předních výrobců v průmyslu, včetně Texas Instruments a GaN Systems a administrátorské knihovny od firem jako Octopart a Seeed Studio. Databáze aktuálně obsahuje více jak 25 miliónů součástek.

Pomocí diagnostického testu SnapEDA Check je možné odchytit nákladné chyby dříve, než se stanou. Test vnáší transparentnost do vyrobitelnosti pájecích plošek, jako jsou měděné překryvy při sítotisku a špatně definované centroidy.

Platformu SnapEDA používají tisíce návrhářů elektroniky a plošných spojů po celém světě. Jako členové komunity můžete určovat rating CAD dílů, dávat na ně požadavky a klást technické otázky týkající se komponent.

Tvůrci SnapEDA představili doplněk SnapEDA Eagle, který umožňuje hledat symboly a výkresy plošek přímo z oblíbeného kreslicího programu Eagle. Splňují tak svůj cíl, aby pro konstruktéry bylo co nejjednodušší najít CAD modely (PCB footprinty, schematické symboly, 3D modely) v jimi vybraném nástroji pro elektronický design, a to způsobem opatřeným bezprecedentní transparentností do norem a kvality.

SnapEDA je k dispozici ve třech variantách – Basic, Premium a Enterprise. Verze Basic je zdarma. Za verzi Premium se platí 99 $ měsíčně na uživatele a u verze Enterprise je potřeba kontaktovat prodejce a domluvit cenu individuálně podle počtu licencí. Hlavním rozdílem placených verzí oproti neplacené je dostupnost 3D modelů ve STEP formátu.

Na www.SnapEDA.com najdete více informací.

Elektrická projekční a inženýrská činnost s WSCAD Suite

WSCAD je rychlý, efektivní a projekty díky němu dodáte včas a v rámci rozpočtu. Nabízí řešení pro elektrotechniku, návrh elektrorozvodných skříní, hydraulických a pneumatických zařízení, potrubní a procesní schémata, automatizaci budov a elektrické instalace. WSCAD se zaměřuje na vývoj extrémně rychlého a intuitivního softwaru. Standardizace navrhování, opakované používání a automatizace výrazně urychluje inženýring a čas navrhování při zajištění nejvyšší kvality pracovních výsledků. Uživatelé mohou ušetřit spoustu času tím, že umísťují symboly, které jsou spojeny s jim odpovídajícími daty dílů na elektrických schématech.

letem ecad 14

Úspěšně dodávat náročné projekty v rámci napjatého plánování a rozpočtových omezení při současném zlepšení kvality nikdy nebylo jednodušší. Softwarová řešení WSCAD jsou k dispozici pro několik technických oborů. Rozdílné požadavky zákazníků jsou splněny prostřednictvím flexibilního licencování a cen.

V různých úrovních funkčnosti v rámci WSCAD Software Suite je zahrnuto šest samostatných disciplín: Electrical Engineering (EE), Cabinet Engineering (CE), Fluid Engineering (FE), Piping & Instrumentation Diagrams (PI), Building Automation (BA) a Electrical Installation (EI). Stanovení ceny se liší podle funkce, což vede k velmi atraktivním a cenově dostupným licencím na vstupní úrovni.

Shrnutí

Tímto se dostáváme na konec vymezeného prostoru v časopisu. Pokud jste se sem prokousali textem také, určitě jste zjistili, že jsme se například vůbec nedostlali k programům pro navrhování desek plošných spojů. Tak o těch a také o dalších ECAD programech někdy příště. Cenové informace jsme uvedli jen u těch produktů, u kterých jsou zveřejněny výrobcem.


Mohlo by vás zajímat: