Minerva
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Výzvy digitalizace – Hybrid PLM

Autor článku: Tihomir Erdeljac   

Tags: Digitalizace | Hybrid PLM | itscz | PLM

its ilustracniV posledním desetiletí došlo v České republice, stejně jako ve všech ostatních státech s vyvinutým průmyslem, k významnému pokroku v řízení inženýrských dat a většina firem už našla způsob, jak řídit data týkající se jejich výrobků. PLM (Product Lifecycle Management) systémy jsou už zaváděny nebo se právě zavádí ve většině firem. I když PLM systém umožňuje velice dobře řídit inženýrská data uvnitř úzké skupiny vývojových pracovníků, představuje velký problém, jak data, která jsou uložena v PLM systému, dostat ke všem, kteří tyto data potřebují. Těch je mnoho – pracovníci nákupu, mistři na dílně, montéři, pracovníci kvality a mnozí další. Speciální případ představují subdodavatelé. Vždy je potřeba subdodavatelům dodávat aktuální data uložená v PLM systému.

Firma Industrial Technology Systems, přední dodavatel PLM systému v České republice, přichází na trh s řešením HYBRID PLM, který řeší problematiku kontrolovaného zprostředkovaní dat uložených v PLM systému pro všechny ostatní, kteří přímý přístup do PLM systému nemají.

PLM systémy – jejich výhody a „nevýhody“

Všechny vedoucí PLM systémy přikládají velký význam ochraně „know-how“ firmy, a proto zabezpečují, aby konstrukční data (3D modely, 2D výkresy, kusovníky, technologické postupy…) byly velmi dobře chráněny. Z toho důvodu jsou vyvinuty nástroje pro řízení přístupových práv, kterými se definuje, kdo může k jakým datům přistupovat. Prakticky se stal z PLM systémů velice dobře chráněný prostor podobající se sejfu v bance, do kterého se mohou dostat jen někteří.


Různé osoby a profese potřebují dostávat aktuální data uložená v PLM systému. Povolit všem přístup do PLM systému je velice nákladné a nepraktické – často neproveditelné.

Stejně jako banka nepovoluje každému, aby se dostal do prostoru, kde jsou umístěny sejfy, tak ani firmy nemohou povolit každému, aby se dostal do dobře střežených dat uložených v PLM systému.

Význam hybridních systémů roste rozšířením používání CLOUD řešení. Dnes už existuje řada renomovaných provozovatelů CLOUD řešení, které firmám umožňují, aby své aplikace a data provozovaly na jejich bezpečných CLOUD SERVERECH.

K tomu, abyste se dostali k datům uloženým v PLM systému, musíte mít licenci, kterou firmám poskytuje dodavatel PLM systému, a firmy by musely vynaložit nemalé peníze na nákup a implementaci softwaru, aby umožnily přístup všem do PLM systému.

Další otázkou je, jak zpřístupnit data uložená do PLM systému subdodavatelům a partnerům, kteří spolupracují na vývoji výrobku a nemají standardní přístup do vašeho interního datového prostoru. V dnešní době se neobejdete bez toho, aniž byste si už během vývoje vyměňovali vybraná produktová data se subdodavateli a zajistili, aby i oni měli aktuální verze dat, které potřebují pro spolupráci na vývoji vašeho výrobku.

Zákazník už dnes nechce nakupovat řešení podle katalogu, ale chce individuální provedení vašeho výrobku, speciálně pro něho. V průběhu customizace vašeho produktu s ním musíte komunikovat a spolupracovat na finální verzi výrobku. Během této fáze mu poskytujete dílčí data o připravovaném výrobku a necháváte ho schvalovat jednotlivé etapy vývoje. Samozřejmostí je, že ho nebudete pouštět do vašeho PLM systému.

Obrovská výhoda PLM systému BEZPEČNOST KNOW-HOW se tak stává zároveň i významnou „nevýhodou“ PLM systému.


Důležitá role HYBRID PLM systému je, aby zabezpečoval komunikaci výrobce produktu s jeho subdodavateli podílejícími se na vývoji a realizaci produktu.

Hybridní systémy – definice a používání

Hybridní systémy v informačních technologiích vznikají v poslední době právě proto, aby se umožnila efektivní komunikace mezi jednotlivými účastníky obchodních procesů. Firma se rozhoduje, jestli určitý obsah dat, uzamčený IT aplikací, která tato data vlastní (například PLM systém), a rezervovaný jen pro určitou skupinu klientů, umístí do prostoru (například HYBRID PLM), kde je umožněn kontrolovaný přístup i ostatním osobám, které tato data potřebují. Tímto je zajištěno:

 • Zpřístupňují se jen data, která jsou důležitá pro komunikaci s klientem, nikoliv veškerá data. Tím se významně redukuje možnost odcizení chráněného know-how firmy.
 • Data vystavená v hybridním systému jsou vždy aktuální, protože jsou synchronizovaná s PLM aplikací vlastněnou firmou.
 • Přístup k těmto datům je velice jednoduchý a nevyžaduje komplikované učení personálu a nasazení IT systému. Funguje podobným způsobem, jak fungují nákupní portály nebo portály pro nákup jízdenek, letenek…
 • Používání hybridního systému je nákladově daleko levnější než pořízení PLM systému a poskytuje se jako služba, nejčastěji formou měsíčního pronájmu. Platíš, jen když používáš.
 • Hybridní systém může fungovat jak na serverech uvnitř firmy s přístupem pro zaměstnance firmy, kteří nemají přímý přístup do PLM systému, tak i na CLOUD systému mimo firmu u speciálních provozovatelů CLOUD systému, kteří poskytují dostatečnou úroveň bezpečnosti. Takový provoz se používá především pro komunikaci se subdodavateli.
 • Pro provoz hybridního systému firma nemusí angažovat své IT specialisty, ale používá službu poskytovatele Hybridního systému.

Význam hybridních systémů roste rozšířením používání CLOUD řešení. Dnes už existuje řada renomovaných provozovatelů CLOUD řešení, kteří firmám umožňují, aby své aplikace a data provozovaly na jejich bezpečných CLOUD SERVERECH.

Dle IDC do roku 2018 minimálně 50 % všech investic do IT systémů bude vázáno na implementaci CLOUD systému a do roku 2020 se předpokládá, že 60 až 70 % všech investic do IT systémů bude spotřebováno pro veškeré služby, software a technologie spojené s CLOUD řešením.

Hybridní systémy umožní firmám, aby se věnovaly optimalizaci vlastních obchodních procesů a zbavily se komplikovaných starostí, jak komunikovat s okolím.

HYBRID PLM

Jedním z hlavních opodstatnění zavedení HYBRID PLM systému je nutnost distribuce konstrukčních dat mimo PLM systém osobám, které tato data potřebují pro svou každodenní činnost a nemají přístup do vašeho interního PLM systému. Určitý segment dat uložených v PLM systému potřebuje prakticky každý, kdo se na výrobku podílí, počínaje obchodníkem, který domlouvá specifikace výrobku se zákazníkem, přes konstruktéra, který konstruuje produkt, až po servisního technika, který bude muset opravovat výrobek až po pěti letech jeho provozu.

Uvedením PLM nástrojů prakticky mizí potřeba výkresů a tlak na čas a rostoucí možnosti definovat všechno na 3D modelu ( .JT formát, 3D PDF, PMI…), pomalu, ale jistě úplně odstraní klasický výkres z výrobního procesu.

Dříve se to řešilo (a dnes takový stav ještě přetrvává ve spoustě firem) tak, že existoval centrální archív 2D výkresů, ve kterém bylo prakticky uloženo všechno, co se nakreslilo. Ten, kdo potřeboval výkres, zajel do výdejny výkresů, identifikoval se a byl mu vydán požadovaný výkres. Uvedením PLM nástrojů prakticky potřeba výkresu mizí a tlak na čas a rostoucí možnosti definovat všechno na 3D modelu (.JT formát, 3D PDF, PMI…) a dostat veškeré potřebné informace i bez výkresu, pomalu, ale jistě úplně odstraní klasický výkres z výrobního procesu.

U mnoha firem nastala situace, že se výkresy exportují z PLM systému a ukládají někam na disk, kde si výkres každý může vyzvednout – vzniká centrální archív výkresů na discích. Samozřejmě se zapomíná, že se tímto prakticky kompletní know-how firmy naprosto nabízí k tomu, aby bylo odcizeno.

Dodavatelé PLM systémů mají na to velice jednoduché řešení – nakupte pro každého pracovníka licenci PLM systému, a máte to vyřešené. Kromě toho, že je to finančně velice náročné, prakticky je to těžko proveditelné, protože těžko každého naučíte, aby kvalifikovaně pracoval s PLM systémem.


Hybridní systém zajišťuje, aby se data z různých IT systémů dostala k vybranému koncovému uživateli jednoduše, kdykoli a kdekoli to potřebuje.

Speciální případ je, když data potřebujete sdílet se subdodavatelem. Těžko povolíte každému subdodavateli, aby se „šťoural“ ve vašem PLM systému, ale na druhou stranu těžko můžete vyžadovat, aby subdodavatel, který dodává své výrobky různým odběratelům, vlastnil klienta do každého PLM systému odběratele. Subdodavatelé by byli odsouzeni k tomu, aby najednou provozovali spoustu různých PLM systémů.

Současný stav technologie a snaha dodavatelů PLM systémů umožnit provázání PLM systému s ostatními IT systémy, otevírá cestu masového použití HYBRID PLM systému. Hlavní vlastnosti HYBRID PLM systému jsou následující:

 • Vlastník dat v PLM systému může definovat, která data a v jakém formátu budu vystavována v HYBRID PLM systému.
 • Vlastník dat v PLM systému definuje, kdo se k těmto datům vystaveným v HYBRID PLM může dostat a jaké aktivity s těmito daty může provádět.
 • Veškeré aktivity v HYBRID PLM systému se zaznamenávají a pomocí HYBRID PLM systému je možné definovat, kdo se k jakým datům může dostat.
 • Informace o změnách provedených na originálních datech v PLM se posílají k uživatelům HYBRID PLM systému a aktualizovaná data se automaticky vystavují v HYBRID PLM systému.
 • Uživatel HYBRID PLM má k dispozici potřebné nástroje pro prohlížení a analýzu 3D dat vystavených v HYBRID PLM, čímž se umožňuje tolik žádaná eliminace 2D výkresu a použití 3D modelu pro veškeré potřeby.
 • HYBRID PLM je jednoduchý k používání a bez speciálního zaškolení ho musí být schopen použít každý, kdo umí používat běžné aplikace v internet prohlížeči (nákup jízdenky, sociální sítě…).

Implementace HYBRID PLM systému

HYBRYD PLM systém má dvě části. První část se implementuje přímo do interního PLM systému a umožňuje, aby vlastník dat uložených v  PLM systému mohl určit, která data se mají vystavovat na HYBRID PLM systému a kdo k těmto datům bude mít přístup. Tato část zajišťuje, aby se vybraná data synchronizovala s HYBRID PLM systémem.

Druhou část představuje sama aplikace HYBRID PLM, která je umístěna buď na CLOUD systému u poskytovatelů CLOUD serveru, nebo na vnitrofiremních serverech. Registrovaní uživatelé komunikují s HYBRID PLM systémem pomocí WEB rozhraní.

Velmi často je nezbytné, aby se kromě dat z PLM systému zpřístupnila v rámci HYBRID PLM i data z jiných IT systémů (například z ERP systému). V tomto případě se zajišťuje komunikace HYBRID PLM systému s IT systémem, ze kterého se data musí dostat.

Poptávka po hybridních systémech ze dne na den roste a brzy se hybridní systémy stanou standardní součástí IT systému každé firmy. Hybridní systémy pomohou, aby přestal každodenní boj, která data a které procesy budou patřit jaké IT aplikaci ve firmě. Bude to tak, jak to nejvíce vyhovuje každé firmě.

Firma Industrial Technology Systems vyvíjí HYBRID PLM v rámci programu EUREKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Více informací o konkrétním projektu získáte na http://www.eurekanetwork.org/project/id/8756.

www.itscz.net
its@itscz.net


Mohlo by vás zajímat: