Google překladač: English Deutsch

Marquardt Group díky Teamcenteru zlepšila kalkulaci nákladů výrobků

Autor článku: Redakce   

Tags: Marquardt | PLM | Siemens | Teamcenter

Teamcenter ilustracniMarquardt používá ke standardizaci a zrychlení výpočtu nákladů řešení Teamcenter společnosti Siemens PLM Software. Před zavedením softwaru neměla společnost Marquardt žádné systematické nástroje pro výpočty nákladů. Někteří zaměstnanci využívali pro výpočet nákladů stávající podnikový systém ERP, jiní prováděli vlastní výpočty v tabulkovém procesoru. Výpočet nákladů byl však s rostoucí složitostí výrobků a počtem různých variant stále časově náročnější.

Tvorba inovativních řešení

Výraz „stisknout vypínač“ zní jednoduše, ale tvorba dobrého vypínače ve skutečnosti vyžaduje spoustu práce. Musí být odolný a spolehlivý, protože představuje rozhraní mezi uživatelem a zařízením.

Společnost Marquardt Group je vedoucím mezinárodním výrobcem elektromechanických i elektronických přepínačů a přepínacích systémů. Marquardt působí ve všech hlavních oblastech světa, má 12 poboček a více než 6000 zaměstnanců.

Divize společnosti Marquardt zaměřená na automobilový průmysl vyvíjí a vyrábí inovativní systémy autorizace řidiče, ovládací panely, přepínače a sestavy. V tomto odvětví představuje společnost Marquardt celosvětovou špičku. Jejími zákazníky jsou především prémioví výrobci automobilů.

Teamcenter 1

Zavedení profesionálního přístupu

V situaci popsané na začátku článku bylo téměř nemožné zavést jednotnou a standardizovanou metodologii výpočtu a souvisejících procesů. Pro společnost Marquardt to byl velký problém, protože výpočet nákladů byl s rostoucí složitostí výrobků a počtem různých variant stále časově náročnější. Kromě toho bylo třeba zkrátit čas, který kontrolor potřeboval k tvorbě jednotných výkazů nákladů. Všem bylo jasné, že jediným způsobem, jak efektivně vytvářet výkazy nákladů, je nasazení komplexního řešení pro kalkulaci cen výrobků.

Teamcenter 2

Zajištění transparentnosti

Společnost Marquardt vyhodnotila, že potřebuje řešení, které by umožnilo koordinovat metodologii výpočtu v celé firmě, nabízelo dostatečně výkonné funkce a hlavně zkrátilo čas potřebný k získání výsledků. Teamcenter umožnil společnosti Marquardt předkonfigurování výrobních procesů a složitých podsestav s vysokým počtem úrovní a hierarchií. Data nákladů tak je možné opakovaně použít importováním nebo přetažením do nového výpočtu.

„Teamcenter nabízí lepší transparentnost i přesnější informace o nákladech. Navíc byl velmi dobře přijat všemi odděleními a projektovými týmy.“

Karl Müller
vedoucí oddělení návrhu výrobků Marquardt automobilový průmysl

Důležité rovněž bylo, že společnost již nebude plýtvat financemi na vývoj a údržbu systému založeného na tabulkovém procesoru. Hlavními výhodami řešení Teamcenter jsou rychlost, přesnost, opakovatelnost a standardizace výpočtů nákladů.

Tato hlediska byla pro firmu při výběru softwaru velmi důležitá a ukázalo se, že Teamcenter je jediným řešením pro výpočet nákladů výrobku, které všechna uvedená kritéria splňuje. „Teamcenter nabízí lepší transparentnost i přesnější informace o nákladech. Navíc byl velmi dobře přijat všemi odděleními a projektovými týmy,“ shrnuje Karl Müller, vedoucí oddělení návrhu výrobků pro automobilový průmysl společnosti Marquardt.

Díky implementaci Teamcenteru je oddělení kalkulací schopné zpracovat požadavky široké škály zákazníků. A přestože bylo nutné provést úpravy metodologie výpočtů a načítání dat, byl systém zprovozněn za pouhé čtyři týdny.


Standardizovaný výpočet nákladů

Pracovníci zodpovědní za kalkulace výrobků ocenili uživatelsky příjemné prostředí. Dále si chválí opakovatelnost a srovnatelnost výpočtů. Společnost Marquardt dále plánuje rozšířit činnosti nákupního oddělení o analýzu cen součástí na základě dat Teamcenteru týkajících se geografického umístění, použitých materiálů, obráběcích strojů a výrobních postupů.

Teamcenter 3

Společnost díky řešení Teamcenter celosvětově standardizovala výpočet nákladů na více než pěti místech. Nyní může vedení firmy provádět rozhodnutí na základě informací ze všech poboček a závodů. Díky Teamcenteru tak pracovníci společnosti Marquardt sledují všechny náklady během celého životního cyklu výrobků.

Klíče k úspěchu

  • Zavedení jednotné metodologie výpočtu nákladů v celé společnosti
  • Vytvoření použitelné dokumentace výpočtu nákladů
  • Zkrácení času potřebného pro výpočet nákladů

Výsledky

  • Vytvoření standardizované metodologie výpočtu nákladů s nižším počtem chyb
  • Zvýšená transparentnost výpočtu nákladů výrobků a potvrzená investiční rozhodnutí
  • Vyšší rychlost, jednotnost a přesnost výpočtu nákladů

Seznamte se s řešením Teamcenter na www.siemens.com/plm/cz/teamcenter.


Mohlo by vás zajímat: