Google překladač: English Deutsch

Hexagon nabízí WORKNC ve verzi 2020.0

Autor článku: Hexagon Manufacturing Inteligence   

Tags: Advanced Toolform | CAD/CAM | Hexagon | Obrábění | Verze 2020.0 | Wall Machinig | WorkNC

worknc-3-Roughing-Ribs (zdroj: www.worknc.com)Obchodní jednotka Production Software, spadající pod Hexagon Ma­nu­fa­c­tu­ring Inteligence, přichází s WorkNC verze 2020.0, jež rozšiřuje technologii Advanced Toolform o pětiosé obrábění pro jakýkoliv tvar nástroje. WorkNC 2020.0 umožňuje u těchto tvarů, jakými jsou např. válce, ovály, parabolické tvary apod., vypočítat jejich působení na po­vr­chy dílů, včetně negativních posunů (povolených odchylek). Tato funkce doplňuje již zavedenou možnost tříosých drah nástroje při konečných úpravách. Nástroje kruhového segmentu, jak se jim říká, znamenají revoluci v produktivitě obrábění na všech úrovních.

Výhodami jsou hladší kontaktní bod, větší velikost bočního kroku a lepší přístupnost, protože průměr dříku zůstává relativně malý. Řešení Advanced Toolform ve WorkNC dovoluje obrábět více povrchů najednou, a to u CAD modelů pocházejících z jakéhokoliv zdroje. Vylepšena byla i funkce Wall Machining pro dráhy nástroje, když přibyly šablony šroubovitých vinutí a kompenzace 2D cest nástroje. Ostré hrany jsou nyní chráněny hladším zaoblením. Další vylepšení v této verzi se týkají hrubování (Waveform), kontroly držáku a kolizí, a nastavení počátečních hodnot u 3D Stock.
Další informace naleznete na www.worknc.com.


Mohlo by vás zajímat: