Siemens
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Mitsui Seiki uvádí ob­rá­bě­cí cen­t­rum HPX63 II

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: 4osé | HPX63 II | Mitsui Seiki | Obrábění | Ob­rá­bě­cí cen­t­rum | Strojírenství

HPX63 II-1934Čtyřo­sé ho­ri­zon­tál­ní ob­rá­bě­cí cen­t­rum HPX63 II fir­my Mit­sui Sei­ki je vy­lep­še­nou verzí stro­je HPX63. Opro­ti před­chůd­ci však je o 70 % rych­lej­ší a men­ší (5554 mm × 3530 mm). Ob­rá­bě­cí cen­t­rum HPX63 II, které je schop­né ob­rá­bět části o ve­li­kos­ti až 1050 mm × 1050 mm (prů­měr × výška), by­lo vy­tvo­ře­no pro zpra­co­vá­ní přes­ných dí­lů střed­ní ve­li­kos­ti a má ve­li­kost pa­le­ty 630 mm čtve­reč­ních a ma­xi­mál­ní za­tí­že­ní sto­lu 1200 kg. Přes­nost umís­tě­ní a opa­ko­va­tel­nost jsou ± 0,001 mm (jeden mi­k­ron). Zdvi­hy osy X, Y a Z jsou 1000 mm, 800 mm a 900 mm.

Vře­te­no 18,5 / 15 kW (30 min./kon­ti­nu­ál­ní) má otáč­ky od 15 ot./min. do 6000 ot./ min. a ma­xi­mál­ní to­či­vý mo­ment 600 Nm. Au­to­ma­tic­ký měnič ná­stro­jů s 60 kapsa­mi po­j­me ná­stro­je do dél­ky 500 mm, o prů­mě­ru 125 mm a hmot­nos­ti až 25 kg.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit