SolidWorks 2021
Helios
Helios
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

HSI com
Siemens - APS Opcenter
ZWsoft
GFI Unlimited

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Sítě | Vizualizace

správy dat a podpory provozu a rozvoje vodohospodářských sítí
kanalyzační síťSprávci rozsáhlých veřejných sítí používají simulační modely pro simulování provozních stavů a pro simulování budoucího rozvoje sítí. Používají je také pro ověření, zda technické provozní parametry odpovídají projektovaným parametrům. Obdobně správci a provozovatelé vodovodů a kanalizací používají simulační modely pro zjištění, zda voda doteče tam, kam má. Simulační model je vlastně soubor numerických rovnic. Obsahuje podmínky a zpětné vazby, které umožňují spočítat, jaké jsou ve vodovodní nebo kanalizační síti rychlosti proudění a tlaky a jak se mění při tomto proudění kvalita vody.

Celý článek...

Tags: ICT

Vazba GIS-ERP-CRM, FM, GIS v marketingu, přínosy a možnosti pro podnikovou sféru
V současnosti se začíná stále více hovořit o pronikání klasických GIS systémů do podnikových informačních systémů. Současně tak zaniká jasně definovaná hranice, kde začíná a končí GIS v tradičním pojetí. Pokud má GIS přinést skutečnou informační hodnotu, nelze jej oddělovat od majetkových či provozních informací. Abychom získali kvalitní výstupy a odpovědi na každodenní i strategické otázky týkající se majetkové infrastruktury v průmyslových odvětvích, oblastech správy areálů nebo inženýrských sítí, musí soukromý sektor i státní správa hledat cesty, které odhalí reálný stav majetku v kterémkoli okamžiku.

Celý článek...

Od počátků geografických informačních systémů (GIS) je obvyklé, že se používají data zpracovaná pomocí digitálních modelů terénu (DMT). Mohou to být například vrstevnice, bodová pole, řezy a další data, která jsou uživateli k dispozici v připravených datových sadách. Postupně se DMT, využívané zejména pro tvorbu kartografických podkladů a projektování, začaly uplatňovat v geografických  informačních systémech. Těsná spolupráce firem GEPRO a ATLAS a nové softwarové technologie otevírají další možnosti.

 

Celý článek...

BeritSvět podnikových GIS systémů se v poslední době zásadně mění. Zatímco dříve se zpravidla jednalo o monolitické, izolované systémy, dnes se z nich stávají systémy široce distribuované a integrované do komplexní podnikové infrastruktury. Na jedné straně je požadováno využití gisových dat z různých datových zdrojů, jako jsou veřejně dostupné internetové mapové servery, na straně druhé je třeba v rámci podnikové infrastruktury integrovat data z GIS systémů do navazujících negisových informačních systémů. Důsledkem těchto požadavků je dramatické zvyšování významu standardů na všech úrovních systému, zejména pak na úrovni mezisystémové komunikace.

Celý článek...

Klimkovický dálniční tunel u Ostravy a měřící aparatura Zoller&Froehlich Imager5006Technologie laserového skenování, neboli laserscanning, patří k nejmodernějším metodám sběru geo-dat. Své využití nachází především v oblastech, kde je potřeba pořídit přesná 3D data – například v důlních prostorách, při zaměřování složitých objektů průmyslových komplexů, liniových staveb typu dálkového vysokého napětí nebo plynového potrubí, ale například i při přesném zaměřování fasád objektů historických staveb.

Celý článek...

Tags: Trendy

Česká republika a celý region střední a východní Evropy zažívá v současné době období silného ekonomického růstu. Díky tomuto rychlému rozvoji se zvyšují mimo jiné také investice do rekonstrukce existujících infrastruktur a budování infrastruktur nových, jež  jsou hlavními zdroji rostoucí firemní poptávky po softwarových produktech a řešeních. Odhaduje se, že do globální infrastruktury je dnes potřeba investovat celkem 40 bilionů dolarů v současných cenách. Obchodní příležitosti jsou tedy skutečně obrovské a uspějí především ti, kteří dokáží efektivně zvládnout obrovské množství geoprostorových GIS informací.

Celý článek...

AjaxVedle GIS a HTML klienta byl ve společnosti T-Mapy vyvinut nový klient T-MapServeru s označením AJAX. S touto zkratkou jste se již možná setkali. Kromě slavného holandského fotbalového klubu Ajax Amsterdam se pod ní ve světě informatiky skrývá soubor technologií pro tvorbu interaktivních webových aplikací. AJAX klient má stále formu webové stránky, ale její jednotlivé části se mohou měnit nezávisle na sobě a komunikace se serverem se děje na pozadí, aniž by o tom uživatel musel vědět. Nabízí pocit  plynulejší práce a komfortnější ovládání, které je typické spíše pro prostředí desktopu.

Celý článek...

Firma Gepro uvolnila novou verzi své bezplatné grafické aplikace MISYS-VIEW, určené k prohlížení prostorových dat. V porovnání s předcházející verzí přibylo rozšíření o funkce jako Snímek mapy, Selekce vrstev, Hledání prvků a Zobrazení popisu elementů. Součástí instalace jsou nové technologické tabulky technologií DEBO (definiční body parcel a budov), ORMAPA (orientační mapa parcel), GEPLAN (výkresy geometrických plánů, měřičských a vytyčovacích náčrtů), UPLAN (územní plány) a ZE (výkresy map bývalých pozemkových evidencí). Další informace najdete na webu www.gepro.cz, kde si můžete také stáhnout samotnou aplikaci (zip 10,6 MB).

Tags: Autodesk

AutoCAD Map 3DAutoCAD Map je softwarová aplikace založená na AutoCADu určená především pro geodety, projektanty a specialisty z oboru mapování, správy inženýrských sítí a areálů. Mezi základní funkce Map 3D patří tvorba, editace a aktualizace grafických podkladů. Ke grafickým objektům může uživatel připojit negrafické informace, a to v podobě externí databáze, buď souborové (MS Access), nebo relační typu MS SQL Server nebo Oracle. Vlastní grafická data mohou být uložena v souborech DWG nebo v prostředí Oracle Spatial.

Celý článek...

Strana 26 z 28

<< Začátek < Předchozí 21 22 23 24 25 26 27 28 Další > Konec >>