E LINKX
Minerva
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

HSI com
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Siemens - TeamCenter X
2N
TNS

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Efektivní využití dat RÚIAN v CAD a GIS projektech

Autor článku: Martin Folber   

Tags: CAD | CAD Studio | GIS | RÚIAN | Záborák

CAD Studio 01Data základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) jsou bezplatně dostupná on-line a můžeme je tak s výhodou využít pro řadu úloh v projekční praxi nebo při provozování GIS aplikací pro správu majetku na rozsáhlejším území. Podívejme se na příklady dvou užitečných aplikací, které vám cenná data pomohou využít při vaší každodenní práci.

RÚIAN obsahuje konsolidovanou a průběžně aktualizovanou databázi adresních míst a územního členění, včetně parcel a budov na území České republiky. Firma CAD Studio nyní nabízí několik nástrojů pro přímé využití datových zdrojů RÚIAN v projekčních CAD a GIS aplikacích od Autodesku – zejména pro AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D a Autodesk Infrastructure Map Server.

K typickým aplikačním úlohám těchto nástrojů patří:

 • Základní prostorová navigace a vyhledávání v územním členění České republiky.
 • Zajištění jednotného zdroje informací, který je možné použít při komunikaci s partnery a státní správou.
 • Možnost doplnění prostorové informace k běžným databázovým údajům (např. lokalizace klientů dle adres, pokrytí službami atd.).
 • Využití aktuálního zdroje grafické reprezentace polygonů a bodů parcel a budov z katastru nemovitostí, využitelný pro agendy, jako jsou vyjadřování, analýzy překrytí a dotčených parcel, dohledávání informací v katastru nemovitostí atd.

CAD Studio 02Data RÚIAN naimportovaná do geoprostorové databáze oborového modelu v prostředí aplikace
AutoCAD Map 3D. Na panelu vlevo jsou zobrazeny jednotlivé datové vrstvy ve vektorovém formátu.

Import RÚIAN

Aplikace Import RÚIAN načítá on-line data RÚIAN z veřejného datového přístupu (VDP) ve formátu VFR do tzv. oborového modelu aplikací AutoCAD Map 3D a Autodesk Infrastructure Map Server.

Pro zmíněné nástroje od Autodesku je připravený balíček zahrnující:

 • Oborový model se všemi bodovými, polygonovými i popisnými třídami, včetně vazeb a formulářů.
 • Základní model zobrazení nad všemi třídami.
 • Základní sadu vyhledávačů polohy.
 • Nástroj nejen pro samotný import, ale také pro přímé stažení aktuálních datových balíčků z portálu ČÚZK.
 • Konfiguraci importu uložitelnou spolu s výběrem obcí k importu. Uloženou konfiguraci můžeme posléze využít k opakovanému importu – aktualizaci dat.
 • Nástroj spustitelný z příkazové řádky s přednastavenou konfigurací. Aktualizaci dat lze zcela automatizovat.

Více informací: www.cadstudio.cz/ruian

Záborák 1.0

Načítání dat RÚIAN, včetně jejich následného zpracování pro účely tvorby záborových elaborátů, řeší nadstavba Záborák 1.0. Je určena pro projektanty inženýrských staveb, kterým přináší pohodlí, rychlost a přesnost vytváření záborových elaborátů přímo z projekčních podkladů v aplikacích AutoCAD Map 3D nebo Civil 3D a z dat katastru nemovitostí. Nástroj zpracovává on-line katastrální data RÚIAN i data formátu VFK – a to přímo v prostředí projekční aplikace.

CAD Studio 03Úvodní dialog aplikace Záborák sloužící k založení nebo určení stávající databáze s výběrem
jednotlivých katastrálních území. Je možné importovat více katastrálních území najednou.

Aplikace Záborák umožňuje vkládat do DWG výkresu bezplatná katastrální data RÚIAN ve formě uzavřených polygonů, nad kterými lze po zadání různých typů záborů provést analýzu překrytí s výpisem dotčených parcel. Lze vložit více katastrálních území najednou. Tento výstup může sloužit též jako podklad pro objednání podrobnějších dat ve formátu VFK (ČÚZK). Po doplnění dat VFK pak aplikace Záborák vygeneruje přehledný záborový elaborát v tabulkové formě tříděné podle čísla záboru, listu vlastnictví nebo stavebního objektu. Grafická katastrální mapa je doplněna také o informace o vlastnících dotčených parcel.

Z hlavních přínosů a možností aplikace Záborák:

 • Přímý import katastrálních dat RÚIAN ve formě vektorových polygonů do aplikací AutoCAD Map 3D a Civil 3D.
 • Výrazná úspora nákladů při pořizování katastrálních dat ve formátu VFK (stačí pouze levnější popisná data).
 • Výběr a definice zájmové oblasti nebo několik typů záborů z křivek aplikace AutoCAD.
 • Rozlišení stavebních objektů podle názvu.
 • Automatické generování hyperlinkových odkazů dotčených parcel pro nahlížení do katastru nemovitostí.
 • Tři typy výpisů dotčených parcel pro žádost VFK souboru (ve formátu ČÚZK).
 • Vytvoření průniku parcel se zábory s automatickým číslováním jednotlivých zabraných ploch (volitelně podle světových stran).
 • Automatické vygenerování záborového elaborátu do XLS; řazeno dle čísla záboru, dle listu vlastnictví a dle stavebního objektu.
 • Ve výpisu rozdělené plochy podle BPEJ.
 • Jednotlivé listy XLS podle katastrálních území.
 • Informace o vlastnících jsou načteny do katastrální mapy (vhodné pro barevné rozlišení parcel jednotlivých vlastníků).
 • Možnost práci kdykoliv přerušit a zase se k ní vrátit díky ukládání dat do externí databáze.
 • Použitá technologie SQLite odbourává problémy s 32/64bitovými ovladači databází pro MS Office.
 • Podporovaná platforma: AutoCAD Map 3D 2013 a AutoCAD Civil 3D 2013.

Více informací: www.cadstudio.cz/zaborak

CAD Studio 04Tabulkové výpisy dotčených parcel jednotlivými zábory a stavebními objekty. Řazení lze
zvolit podle očíslovaného záboru, podle listu vlastnictví či podle stavebních objektů.

S aktuálními daty ušetříte čas i prostředky

Oba zmíněné nástroje nabízejí možnost snadného a efektivního využití oficiálních on-line katastrálních dat v projekční praxi. Oproti stávajícím ručním metodám přinášejí podstatné urychlení a zlevnění práce projektanta.

Autor je specialista společnosti CAD Studio.
Děkujeme ing. Rakovi ze společnosti PK Ossendorf za podnětné připomínky k vývoji aplikace.


Mohlo by vás zajímat: