SolidWorks 2021
Helios
Helios
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

HSI com
Siemens - APS Opcenter
ZWsoft
GFI Unlimited

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Podle O2 Geodata se doprava vrací k průměru před karanténou

Autor článku: O2 Geodata   

Tags: Dálnice | Doprava | GIS | KOVID-19 | Městské tepny | O2 Geodata | Provoz

doprava pulka brezna-2019Do­prav­ní pro­voz na dál­ni­cích i hlav­ních ta­zích v Praze se po­ma­lu vrací k úrov­ní před vy­hlá­še­ním ka­ran­té­ny. Vy­plý­vá to z ana­lý­zy ano­ny­mi­zo­va­ných dat z mo­bil­ní sítě, která v rámci ná­stro­je O2 Ge­o­da­ta zpra­co­vá­vá ope­rá­tor O2. V ana­lý­ze je po­rov­ná­na do­prav­ní si­tu­a­ce před za­ve­de­ním opat­ře­ní a v době ka­ran­té­ny na dál­ni­cích D1 a D35 a v praž­ských uli­cích 5. květ­na nebo v Bu­be­neč­ském tu­ne­lu. Data uká­za­la, že pro­voz klesl v druhé po­lo­vi­ně břez­na v pra­cov­ní dny zhru­ba na po­lo­vi­nu, o ví­ken­du byl ještě nižší.

Nyní data uka­zu­jí, že se do­pra­va na dál­ni­cích i měst­ských tep­nách po­ma­lu vrací ke stavu před vy­hlá­še­ním ka­ran­té­ny. Po­dob­né ana­lý­zy pra­vi­del­ně zpra­co­vá­vá O2 Media.

doprava pulka brezna-640-2019

doprava konec dubna-2019


Mohlo by vás zajímat: