E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GEPRO
Siemens
SOLIDWORKS

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Land Change Modeler rozšíření pro ArcGIS

Land Change Modeler je softwarové rozšíření pro ArcGIS orientované na řešení otázek zrychlující se přeměny povrchu země a velmi specifické potřeby zachování biodiverzity. Land Change Modeller (LCM), který byl dán na trh v roce 2006 se softwarem Idrisi Andes, byl částečně upraven jako samostatný produkt pro ty, kteří používají prostředí ArcGIS.

LCM poskytuje rozsáhlou sadu nástrojů pro vyhodnocení a předpověď změn pokryvu půdy a pro určení důsledků těchto změn na udržitelný rozvoj území. Softwarový interface je sekvenčně organizován okolo hlavních oblastí úloh: analýza minulého pokryvu země, modelování potenciálu pro přeměnu země, předpověď postupu změn v budoucnosti, zhodnocení důsledku změn na biodiverzitu a vyhodnocování plánovaných opatření pro zajištění trvale udržitelného rozvoje území.

Uživatelé mohou s dvojicí map různého data zobrazující pokryv země provést celou řadu analýz. Spolu s grafy úbytku nebo nárůstu, čistých změn přírůstku v jednotlivých kategoriích může uživatel okamžitě a rychle generovat mapy změn, trvání, specifických přeměn a výměn. Součástí programu je také nástroj pro zvýraznění změn, který uživateli umožňuje odkrýt probíhající trendy změn.

Pro předpovídání změn LCM používá dvojici map pokryvu země různého data. Spolu s mapami proměnných prostředí, které podle uživatele vysvětlují nebo řídí změnu pomáhají předpovědět jaký bude pokryv v budoucnu. Například, když chceme určit potenciál nového rozvoje, bereme do úvahy sklon terénu, vzdálenost k vodním zdrojům, vzdálenost od komunikací a vzdálenost od dříve zastavěného území. V nejjednodušší formě model určí jak tyto proměnné ovlivní budoucí změnu, jaká změna proběhla mezi Časem 1 a Časem 2 a pak vypočítá relativní velikost transformace pro Čas 3.

LCM také umožňuje zahrnutí plánovaných intervencí a data, kdy začnou být efektivní. To jsou důležité faktory, které mohou změnit směr vývoje během procesu předpovídání změny.

Pro zhodnocení efektu změn pokryvu země na stanoviště a biodiverzitu, poskytuje LCM širokou škálu analytických nástrojů. Jde o vyhodnocení habitatu, analýzu jeho změny, diferenční analýzu, analýzu modelů krajiny a vyhodnocení biodiverzity.

LCM je jedinečný, protože umožňuje uživateli provést jak analýzu změn, tak předpověď za použití jediné aplikace. „Uživatelé, kteří se snaží porozumět změnám povrchu země a zajistit biodiverzitu získávají v podobě LCM velkou hodnotu. Jedno modelovací prostředí obsahuje množství analytických nástrojů, což eliminuje práci mezi více aplikacemi“ říká James Toledano, výkonný ředitel Clark Labs.

Clark Labs několik let spolupracovalo spolu s Andským Centrem pro zachování biodiverzity z Conservation International. Vyvinulo nástroje pro analýzu a projektování změn pokryvu země a jeho efekt na habitat a biodiverzitu. Rozsah projektu byl postupně rozšiřován tak, aby bylo vyvinuto modelovací prostředí, které je možné použít pro množství různých scénářů změn země a souvislostí. Integrace s ArcGIS rozšiřuje dostupnost a přístupnost těchto důležitých nástrojů pro uživatele zaměřené na změny země, její ochranu a biodiverzitu.

Partnerem Clark Labs pro Českou a Slovenskou republiku je společnost Aquion.


 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit