Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuální trendy v GIS systémech? Standardizace!

BeritSvět podnikových GIS systémů se v poslední době zásadně mění. Zatímco dříve se zpravidla jednalo o monolitické, izolované systémy, dnes se z nich stávají systémy široce distribuované a integrované do komplexní podnikové infrastruktury. Na jedné straně je požadováno využití gisových dat z různých datových zdrojů, jako jsou veřejně dostupné internetové mapové servery, na straně druhé je třeba v rámci podnikové infrastruktury integrovat data z GIS systémů do navazujících negisových informačních systémů. Důsledkem těchto požadavků je dramatické zvyšování významu standardů na všech úrovních systému, zejména pak na úrovni mezisystémové komunikace.

Při vývoji nové generace zavedeného systému LIDS byla zvolena koncepce založená na důsledném využití existujících průmyslových standardů jak v oblasti technologické, tak i v oblasti uložení a poskytování prostorových dat. Na technologické úrovni se jedná především o důsledně třívrstvou architekturu, v níž ústřední roli hraje aplikační server s aplikační logikou realizovanou na bázi J2EE. Prezentační vrstva je vyvíjena v technologii .NET.

Díky architektuře systému je možné pro práci s grafickou složkou prostorových dat využít prakticky libovolné grafické prostředí včetně špičkových CAD systémů (MicroStation XM, AutodeskMap 2008). Roli standardu pro uložení grafických dat plní databáze ORACLE 11g s komponentou Spatial/Locator. Výsledkem je LIDS 7, rozšiřovatelný, integrovatelný a moderními technologiemi nabitý systém.

Široké možnosti LIDS 7 v klíčové oblasti mezisystémové integrace otevírá především využití standardů definovaných konsorciem OGC (Open Geospatial Consortium), konkrétně WMS 1.1, WFS 1.0, GML 2.1, SLD 1.0, SE 1.1. Tyto formáty jsou v systému LIDS 7 podporovány nejen jako formáty vstupní a výstupní, ale zejména jako nativní interní komunikační formáty, použité pro komunikaci aplikačního serveru s klientskými aplikacemi. Praktické zkušenosti ukazují, že vývoj systému podle standardů OGC v kombinaci s technologickými standardy pro tvorbu systémů s vícevrstvou architekturou se jednoznačně vyplácí, a to i přes problémy, jež bylo třeba během vývoje vyřešit.
Nezávislost LIDS na grafickém prostředí
Nezávislost LIDS na grafickém prostředí
Nezávislost LIDS na grafickém prostředí – LIDS Edit podporuje jak MicroStation V8, tak AutoCAD Map 3D

Jednak není třeba vymýšlet vymyšlené, jednak je systém na různých úrovních otevřený a připravený k integraci s jinými produkty a systémy. Přináší to zejména tyto výhody:

  • Možnost využití kvalitních externích knihoven a produktů, a to jak komerčních, tak i open-source.
  • Zcela přirozená možnost práce s daty z externích zdrojů v LIDS klientech, stejně jako možnost připojení externích klientských aplikací na LIDS Aplikační server.
  • Možnost využití platformy LIDS Aplikačního serveru i pro integraci s jinými GIS systémy pracujícími na bázi standardů OGC.

Důkazem posledního tvrzení je úspěšná implementace provozního systému TOMS v kombinaci s GIS Smallworld, kdy TOMS GIS Aplikační server (varianta LIDS Aplikačního serveru) je napojen na SIAS (Smallworld Internet Application Server) a tvoří most mezi oběma systémy, přičemž komunikace probíhá právě na bázi WMS a WFS.
Možnost práce s daty z externích zdrojů
Možnost práce s daty z externích zdrojů – LIDS Explorer využívá externí, veřejně dostupná, WMS data jako podkladové mapy

Díky tomu může provozní systém přímo pracovat s daty uloženými v systému Smallworld s využitím GIS Explorer (varianta LIDS Explorer) v reálném čase, bez replikací a datových duplicit. Toto řešení je úspěšně implementováno u zákazníků v Polsku (Energetyka Podkarpacka SA) a v Německu (Erdgas Südbayern, N-Ergie).

Cesta, kterou jsme před několika lety zvolili, se tak ukazuje jako jednoznačně správná a perspektivní. Standardy a otevřenost systémů přináší výhody a úspory jak nám, tak zejména našim zákazníkům i partnerům.

Autor, Ing. Ctibor Foltýn,
pracuje ve společnosti BERIT.