Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

GIS aplikace pro Řízení letového provozu

Úterý, 22 Prosinec 2009 10:57

Tags: Autodesk | Software

Řízení letového provozu (ŘLP) ČR je státní organizací, která poskytuje letové provozní služby zajišťující bezpečné prostředí leteckého provozu v civilním letectví a mezinárodní letecké dopravy. Pomáhají udržovat rychlý a spořádaný tok letového provozu. Organizace poskytuje veřejné letové provozní služby uživatelům vzdušného prostoru České republiky na letištích Praha-Ruzyně, Brno-Tuřany, Ostrava-Mošnov a Karlovy Vary.

Proč nasadit GIS systém

Jako poskytovatel služeb postavených na navigačních informacích vlastní ŘLP poměrně velké množství radionavigačních zařízení a dalšího majetku rozmístěného po celé České republice. Údaje o tomto majetku byly až donedávna uloženy v několika oddělených provozních systémech, často v papírové podobě, bez možnosti jejich sumarizace a optimalizace. Proto se organizace rozhodla nasadit integrovaný geografický systém, který by evidoval majetek podniku a jeho centralizací by urychlil přístup k informacím o tomto majetku okamžitě při vzniklé potřebě.

Hlavní motivací implementace nového systému byla nutnost splnění zákonných požadavků na poskytování informací státním institucím. Jedním z požadavků vyplývajících ze stavebního zákona je naplnění územně-plánovacích informací krajským úřadům a obcím. Systém musí také umožnit přehled katastrů, parcel a také sledování zájmových oblastí ŘLP, jako např. ochranných pásem navigačních zařízení a jejich leteckých staveb. Dále se organizace vyjadřuje k externím stavebním projektům, které svou realizací nesmí narušit zájmové oblasti ŘLP. Sledovány jsou v této souvislosti nejen výškové parametry nových staveb, ale také materiálové vlastnosti, zejména kovové prvky a vše, co by narušovalo navigační zařízení.

Vybrané řešení a implementace

ŘLP se proto rozhodlo najít integrovaný GIS (geografický informační systém), který by umožnil spojení grafických dat s datovými v co největším rozsahu a dle potřeb. Cílem je digitalizovat data. Jedním ze základních požadavků na nový systém byla kompatibilita s GIS řešením partnerů, jimiž jsou zejména letiště, státní správa a správci sítí. Konzultace ohledně technických formátů výměny dat probíhaly i s úřady, se kterými je ŘLP v pravidelném provozním kontaktu. Po nejrůznějších analýzách bylo nakonec zvoleno řešení Autodesk Topobase. Implementaci realizovala společnost XANADU, implementační partner společnosti Autodesk, která má dlouholeté zkušenosti s nasazením řešení Topobase.

 


 

Vlastní implementace byla zahájena v srpnu 2008, systém byl oddělením evidence staveb ŘLP spuštěn do provozu v březnu 2009. Systém nyní běží v produktivním provozu, veškeré klíčové informace jsou uloženy v digitalizované podobě. Přístup do systému má nyní cca 15 uživatelů, včetně uživatelů na regionálních pracovištích. Postupem času a přidáním jednotlivých modulů se rozšíří počet uživatelů. ŘLP má Oddělení evidence staveb, které je určeno jako centrální místo zodpovědné za naplňování nových informací o majetku staveb a zařízení. Systém navíc obsahuje přednastavené procesy pro poskytování vyjádření pro externí investory/stavebníky. Tento systém dovede jednotlivými kroky dle svého nastavení na základě platných parametrů vygenerovat až finální podobu vyjádření k vyřízení určitého požadavku. Základem toho je však maximální naplnění systému, který je nyní postupně naplňován dalšími daty.

Nejen vyšší produktivita

Autodesk Topobase představuje pro podnik řádově vyšší úroveň přístupu nejen ke geografickým informacím, ale i k ostatním informacím, které lze přiřadit. Došlo k výraznému urychlení a k vyšší produktivitě práce při vyřizování nejrůznějších požadavků ze strany státních institucí. Lepší přehled o pozemcích a jejich majitelích také usnadňuje a urychluje realizaci územních rozhodnutí souvisejících s výstavbou nových zařízení v majetku ŘLP.

Do budoucna by měl Autodesk Topobase také umožnit sledovat podnikový majetek ŘLP z pohledu facility managementu, tj. z pohledu správy objektů.


Systém Autodesk Topobase nám umožnil okamžitý přístup k důležitým informacím. Dříve trvalo vyhledání všech geografických informací k danému požadavku několik dní, dnes máme všechna data k dispozici okamžitě. Přínosem jsou značné časové úspory, které v konečném důsledku jsou i finanční.

Milena Ujková
oddělení evidence staveb
Řízení letového provozu ČRKlíčovým cílem projektu bylo vybudovat takový systém, který nám umožní vyhovět předpisům nového zákona na poskytování informací. S využitím řešení Autodesk Topobase jsme nyní schopni vyřídit požadavky úřadů ve stanovené lhůtě a kvalitě.

Milena Ujková
oddělení evidence staveb
Řízení letového provozu ČR

 

Mohlo by vás zajímat: