Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

HSI com
Infor 2

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jaká byla 18. konference GIS ESRI v ČR

Tags: ESRI | Konference

Jak už bývá na přelomu října a listopadu každoročně pravidlem, konala se také letos, tentokrát ve dnech 21. a 22. října 2009, v Kongresovém centru Praha konference GIS ESRI, pořádaná společností Arcdata. Na konferenci se sešlo na 800 uživatelů a zájemců o geografické informační systémy.

Stejně jako v předchozích letech proběhl už v úterý 20. října v odpoledních hodinách předkonferenční seminář, zaměřený na využití nástrojů geoprocesingu při kontrole kvality a tvorbě prostorových dat, který vedl Vladimír Zenkl, specialista na geoprocesing a školení uživatelů. Seminář se zájmem navštívilo 65 účastníků.

První den konference

Dopolední program zahájil 21. října ve Společenském sále Petr Seidl, ředitel Arcdaty Praha. Ve své řeči zmínil množství způsobů využití GIS v ČR a upozornil na nejzajímavější projekty. V rámci dopoledního programu dále vystoupili hlavní řečníci, z nichž prvním byl Jiří Čtyroký z Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, který ukázal kromě jiného i proměny města pomocí informací získaných ze starých map. Jeho přednáška zabývající se plány Prahy od minulosti až po současnost – a i nástinem jejich budoucnosti – byla uprostřed doplněna vstupem Jana Buriánka. Ten seznámil posluchače s Langweilovým modelem Prahy, prvním 3D modelem města, který je sestaven na starém plánu Prahy. Tento model byl nedávno celý digitalizován, o čemž pan Buriánek poutavě vyprávěl. Nakonec se slova ujal opět Mgr. Čtyroký a pokračoval ve své přednášce o plánech města, leteckých snímcích i o vizualizaci starého výškopisného plánu do 3D modelu zaniklého reliéfu města.

V další části prezentace se přednášející propojili telekonferenčním mostem s operačním střediskem krizového řízení Magistrátu hl. m. Prahy, kde pan Jan Šlegr představil technologii dotykového zařízení touchtable, které je zde využíváno pro plánování při spolupráci více lidí a pro podporu rozhodování – například v krizových situacích, jako jsou povodně a jiná obecná ohrožení. Zařízení má podobu velkého stolu, na který je promítán obraz a slouží jako dotyková obrazovka. Jeho funkce jsou založeny na technologii GIS ESRI a je snadno ovladatelný doteky a gesty.

O důležité roli GIS v bezpečnostních systémech a v krizovém řízení pak hovořili Petr Berglowiec z Hasičské záchranné služby Moravskoslezského kraje a Radim Tolasz, jako zástupce Českého hydrometeorologického ústavu. Tyto příspěvky byly zpestřeny několika telekonferenčními vstupy. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová poté seznámila posluchače s využitím GIS při hodnocení radiační situace. Dopolední jednání uzavřel Tomáš Holenda z ministerstva vnitra, který přiblížil projekt Digitální mapy veřejné správy.

V odpoledním programu vystoupili zástupci společnosti ESRI. Dean Angelides přednesl vizi budoucnosti geografických informačních systémů a po něm vystoupil Guenther Pichler, specialista na problematiku směrnice INSPIRE. Následoval technologický blok, kde odborníci z Arcdata Praha seznámili posluchače s novinkami v softwaru GIS ESRI.

Po skončení technologického bloku se program rozdělil na tři sekce. Ve Společenském sále pokračoval workshopem týkajícím se technologie ArcGIS Server a vývojem vlastních aplikací. Druhá sekce byla zaměřena na digitalizaci veřejné správy a zazněly na ní přednášky zástupců ministerstva vnitra, krajských úřadů a dalších organizací zabývajících se touto problematikou. Tématem třetí sekce byla správa inženýrských sítí a majetku. O své zkušenosti se podělili a své projekty představili např. odborníci ze společností ČEZ, Pražská plynárenská a Severočeské vodovody a kanalizace.
První den konference zakončilo tradiční společenské setkání.

Druhý den konference

Druhý den pokračoval program opět ve třech souběžných sekcích. Ve Společenském sále se dopolední blok zabýval veřejnou správou s přednáškami např. Jaroslava Zváry, koordinátora realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR, a Petra Pavlince, vedoucího odboru informatiky kraje Vysočina, kteří kromě jiného předváděli systémy poskytující veřejnosti informace o výjimečných dopravních situacích. Dále zmiňme např. Karla Brázdila, vedoucího Zeměměřického úřadu – Zeměměřického odboru Pardubice, který posluchače seznámil s projektem laserového skenování ČR.
Po přestávce patřil Společenský sál opět specialistům Arcdaty Praha, kteří v několika workshopech předvedli metody optimalizace práce a tipy pro ArcGIS Desktop nebo poradili, jak rychle vytvořit webovou aplikaci využívající služeb ArcGIS Serveru.

V ostatních sálech probíhaly uživatelské a firemní přednášky, ve kterých vystoupili např. zástupci České geologické služby, ESRI Schweiz AG, Evernie, Geodisu Brno, Masarykovy univerzity a Západočeské univerzity v Plzni.

Úspěch sklidil blok věnovaný rastrovému GIS, kde byl představen software ENVI, určený pro analýzu leteckých a družicových snímků. Jeho možnosti předvedli přímo zástupci společnosti ITT VIS, která software ENVI vyvíjí. Poté John Allan, zástupce společnosti Digital Globe, posluchačům představil nově vypuštěnou družici WorldView-2 s osmipásmovým snímačem a rozlišením až 46 cm.

Doprovodný program

Vedle přednášek byla na konferenci pro návštěvníky přichystána výstava deseti firem z oblasti GIS a přehlídka uživatelských posterů a internetových aplikací využívajících technologii ArcGIS Server. S aplikacemi se mohli návštěvníci seznámit na několika počítačích, přehlídka posterů byla soutěžní a kromě hodnocení odborné poroty byla vyhlášena i cena publika.

Během konference se mohli účastníci také zapojit do soutěže v určování míst zobrazených na družicových snímcích. Dále měli návštěvníci možnost prohlédnout si letošní novinku v sortimentu Zeměměřického úřadu, národní databázi Data200, jejíž představení bylo i tématem jedné z přednášek.

Stručné výsledky soutěže posterů

  1. místo: Možnosti využití leteckého laserového skenování pro vodohospodářské účely, Kateřina Uhlířová, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
  2. místo: Bezpečnostní mapa města Olomouce, Lucie Burianová, Univerzita Palackého v Olomouci
  3. místo: Vliv použitých výškových dat na odvozování hydrografických údajů pro srážkoodtokové modelování, Martin Adamec, Ostravská univerzita

Cena účastníků konference: Mapování stoleté laviny v Žiarskej doline, Martin Klimánek, Tomáš Mikita, Přemysl Janata, Miloš Cibulka, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Výsledky družicové soutěže

Oddělení DPZ a rastrového GIS společnosti Arcdata připravilo pro návštěvníky sedm družicových snímků míst na Zemi. Soutěžící měli za úkol místa co nejpřesněji poznat a pak již jen stačilo mít štěstí v losování mezi správnými odpověďmi. Výhercem soutěže se stal Lukáš Hampl ze Statutárního města Most.

Zájem o geoinformatiku v naší zemi roste, o čemž svědčí i stále vzrůstající počet účastníků konference GIS ESRI, letos navzdory světové hospodářské situaci. Uživatelé byli podle ohlasů s tématy přednášek spokojeni a zájem o některé z bloků přesahoval kapacity sálů. Organizátoři konference se již dnes těší na shledanou na příštím ročníku konference.


Mohlo by vás zajímat: