Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

HSI com
Infor 2

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Správce, kterému nic neunikne

Tags: Facility management | GIS

arcdata01Náklady na správu a údržbu budov jsou jedním z významných výdajů každé organizace. Optimalizace provozních nákladů, vhodné rozmístění jednotlivých pracovišť a využití dostupných zdrojů tak může přinést významné úspory a dokonce i zvýšit efektivitu práce zaměstnanců.

Aby tato snaha byla opravdu přínosná, je potřeba znát umístění jednotlivých objektů, ať se jedná o pobočky, jednotlivé budovy, sklady, stroje, počítače nebo třeba jen pracovní stoly zaměstnanců. A proto se při správě budov a areálů stále častěji využívá služeb geografických informačních systémů. Ty totiž dokážou pracovat nejen s atributovými daty daných objektů, ale i s jejich polohou v prostoru, kterou mohou zahrnout do svých výpočtů a modelů. Správa budov a zařízení, facility management, přináší odpovědi na otázky, které běžný software může řešit jen stěží: Jsou všechny sklady využívány adekvátně? Jsou oddělení, která spolu často spolupracují, v budově dostatečně blízko u sebe? Jsou tiskárny a další spotřební zařízení umístěna tam, kde je k nim nejlepší přístup? Jsou servery rozmístěny v různých budovách, aby se zamezilo ztrátě všech dat v případě požáru? Je rozumné provést rekonstrukci elektroinstalace v části budovy, když do ní proud přichází přes jinou budovu, ve které je staré vedení s nízkou kapacitou?

 

arcdata023D prostředí technologického pasportu s viditelnými objekty klimatizace,
elektrických zásuvek a zásuvek pro počítačovou síť

GIS umožňuje nahlížet na vztahy jednotlivých objektů s ostatními částmi budovy či organizace komplexně. Nezáleží při tom na charakteru těchto objektů; správu lze provádět v jakémkoliv měřítku, od budov po jednotlivé součástky informačních sítí (kabely a přípojky).

Jako příklad nám může posloužit komplexní systém pro facility management Masarykovy univerzity v Brně, který se zabývá správou budov včetně jejich technologického vybavení. Je založen na geografickém informačním systému ArcGIS společnosti Esri a na datovém formátu Esri geodatabase (tradičně počeštěném na „geodatabáze"). Jednotlivé složky tohoto systému si nyní představíme blíže.

arcdata03Stavební pasport – informace o místnostech

Stavební pasport Masarykovy univerzity

Ve dvou stovkách budov Masarykovy univerzity (MU) se ukrývá přes 17 000 místností. Digitální stavební pasport slouží pro pořizování, aktualizaci, správu a prezentaci dat o každé z nich. Grafickou část stavebního pasportu tvoří výkresová stavební dokumentace uložená ve formě vektorových dat v geodatabázi , což umožňuje efektivně udržovat a spravovat výkresovou dokumentaci a pracovat s grafickou reprezentací budov a místností jako s geografickými daty. Navíc jsou v atributové části stavebního pasportu udržována i popisná data budov a místností a informace potřebné pro tvorbu 3D modelů budov.

Data stavebního pasportu jsou zpřístupněna prostřednictvím mapových služeb a intranetových aplikací, což umožňuje jejich využití v řadě jiných informačních systémů. V systému pro facility management MU tedy tvoří Stavební pasport základní, referenční databázi.

arcdata04IS BAPS – podrobnosti o zařízení

Zadávání nových a pravidelná aktualizace stávajících dat je nezbytným úkolem pro správnou funkci systému. Jelikož jsou podklady předávány obvykle ve formátu DWG a XLS, byla vypracována metodika a nástroje pro import a export stavebních výkresů do geodatabáze stavebního pasportu. Další nutnou součástí systému je metodika kompetencí a povinností jednotlivých subjektů univerzity pro funkční hlášení změn a požadavků na aktualizaci.

arcdata05Vizualizace měřených hodnot prostřednictvím 3D modelů budov

Technologický pasport Masarykovy univerzity

Na stavební pasport je velmi úzce navázán digitální technologický pasport, který slouží pro podporu správy a údržby technologií budov. Postupně vznikající geodatabáze technologického pasportu obsahuje data o technologiích vytápění, chlazení a výměny vzduchu, o rozvodech energií a médií, o datových, hlasových a technologických sítích, o přístupových a zabezpečovacích systémech a ostatních technologiích v budovách nově vznikajícího Univerzitního kampusu Bohunice. V budoucnu bude pasport rozšiřován i o data technologií dalších budov MU.

Grafická data reprezentují půdorysy zařízení a propojovacích prvků technologií. Evidovány jsou i relativní výšky, takže je možné s využitím dat stavebního pasportu MU vytvářet 3D modely technologií v budovách. Atributová data pak popisují vlastnosti prvků technologií a vazby mezi nimi.

Také technologický pasport je publikován prostřednictvím mapových služeb i intranetových aplikací a využívá zpracovanou metodiku pro import a export výkresů.

arcdata06Prostředí Informačního systému Brněnské akademické počítačové sítě

Informační systém Brněnské akademické počítačové sítě – IS BAPS

Další částí je informační systém pro podporu evidence prvků datové, hlasové a technologické sítě na Masarykově univerzitě. Systém umožňuje evidovat vlastnosti, polohu a tvar jednotlivých elementů sítě a vazby mezi těmito elementy, a to jak fyzické (skutečné zapojení prvků sítě až po úroveň vláken kabelů a pinů konektorů), tak i logické (trasy a subtrasy, pomocí kterých je realizován provoz v síti). Databáze systému obsahuje informace o cca 255 000 konektorech, 57 000 kabelech, 28 000 portech, 13 000 patch panelech a 6000 zařízeních kromě PC.

Uživatelské rozhraní IS BAPS je založeno na stromu elementů sítě, specializovaných formulářích a mapovém okně. Bezpečnostní model systému umožňuje definovat práva pro skupiny uživatelů a jednotlivé uživatele na úrovni typů, skupin či konkrétních prvků sítě. Pro podporu editace slouží specializované nástroje, formuláře a vzory. Součástí systému je podpora výkazů o prvcích evidovaných systémů i o akcích, které nad nimi uživatelé provádějí.

IS BAPS využívá data Stavebního pasportu MU jako podkladových vrstev mapového okna a se systémem technologického pasportu MU je IS BAPS propojen pomocí technologického kódu.

arcdata07Přístup do technologického pasportu prostřednictvím webové aplikace

3D výstupy

Zajímavou formou vizualizace FM dat jsou 3D modely. Díky evidenci relativních výšek u půdorysů objektů je možné vytvářet prostorové modely budov včetně jejich evidovaného vybavení. Pro zobrazení slouží nástroje softwaru ArcGIS pro práci v 3D, je také možný export modelů do formátu KML a zpracování v jiných prostředích. Vedle využití 3D modelů pro vizualizaci budov a návrhy interiéru slouží i jako podkladová data pro vizualizaci dat systému pro sledování a řízení technologií budov Univerzitního kampusu Bohunice, který monitoruje např. spotřebu tepla a elektrické energie.

Hlídač a posel zároveň

ArcGIS disponuje potřebnými nástroji pro systémy facility managementu. Geodatabáze nabízí spolehlivé datové úložiště pro prostorová data s bohatými možnostmi správy, verzování a replikací. 2D a 3D mapové kompozice a animace zpřístupňují přehlednou a názornou formou data o provozu budov a technologií. Konverzní nástroje pak umožňují zpracování různorodých dat od dodavatelů dokumentace i z on-line zdrojů a následný export do mnoha formátů. Publikaci a distribuci zajišťuje ArcGIS Server. Existuje také množství API pro tvorbu snadno obsluhovatelných webových aplikací s uživatelskou funkčností (např. API pro Microsoft Silverlight, Adobe Flex a další).

RNDr. Petr Glos, Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity
Ing. Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s. r. o.


O společnosti ARCDATA PRAHA, s. r. o.

ARCDATA PRAHA, s. r. o., vznikla v prosinci 1990 a v současné době má cca 40 zaměstnanců. Cílem založení společnosti bylo přinést na český trh nejlepší technologie z oblasti geografických informačních systémů (GIS) a poskytovat české uživatelské obci všechny související produkty a služby na profesionální úrovni. Stabilní pracovní kolektiv je tvořen odborníky na geografické informační systémy, databázové a operační systémy, počítačovou architekturu, programování, heterogenní počítačové sítě a dálkový průzkum Země. Dnes je firmou plně specializovanou na technologie a služby v oblasti geografických informačních systémů. Poskytuje kompletní nabídku softwaru a služeb včetně dat dálkového průzkumu Země. Je autorizovaným distributorem firem ESRI, Inc., největšího světového výrobce GIS, dále systémů firmy ITT VIS (software ENVI), Telvent Miner & Miner a kompresních programů firmy Lizardtech, Inc., v České republice.

Kontakt: tel.: 224 190 511, e-mail: office@arcdata.cz nebo internet: www.arcdata.cz.

Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity je vysokoškolský ústav Masarykovy univerzity, zodpovědný za rozvoj informačních a komunikačních technologií na univerzitě. ÚVT vyvíjí výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti informačních technologií s dlouhodobým výzkumným zaměřením na výzkum v oblastech digitálních knihoven, healthware, rozsáhlých distribuovaných systémů a zpracování multimédií ve vysoké kvalitě. Ústav dále v podstatné míře zajišťuje provoz, rozvoj, koordinaci a služby v nasazování informačních a komunikačních technologií na MU a zejména provoz a rozvoj akademických počítačových sítí a jejich zapojení do síťové infrastruktury vyšší úrovně, stejně jako rozsáhlých výpočetních a úložných kapacit univerzity.

Kontakt: tel.: 549 492 100, e-mail: info@ics.muni.cz nebo internet: http://www.muni.cz.Mohlo by vás zajímat: