Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

HSI com
Infor 2

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Kartografická data v GIS

Tags: GIS | kartografie | Mapy

planstudio01Primární náplní všech geoinformačních systémů jsou vektorová data nutná k řešení prostorových analýz, pro které byl GIS vytvořen. Výstupy z GIS v tomto případě představují technické výkresy, veřejnost se však potřebuje v datech orientovat na první pohled. Jsou-li výstupy z GIS prezentovány v kombinaci s obecně známou kartografickou mapou, je výsledek snáze pochopitelný i pro laika, který neměl s GIS doposud žádné zkušenosti. Není tedy spojení kartografických dat spolu s daty GIS ideálním prostředkem prezentace GIS analýz pro potřeby neodborné veřejnosti?


GIS data

Data GIS nejsou jen znázorněním bodů, linií či polygonů. Tato data nesou navíc informaci o jednotlivých atributech daného prvku, který znázorňují. Přesto to na jejich znázornění nemá vliv. Jednotlivé atributy dat nejsou zobrazeny graficky, ale v textové podobě v rámci připojené tabulky. Práci s daty GIS a jejich interpretaci zvládne jen relativně úzký okruh odborníků, kteří se v daném oboru pohybují.

planstudio02

Kartografická data

Kartografická produkce představuje klasickou nabídku map od plánů měst, přes turistické mapy, autoatlasy až po mapy kontinentů a celého světa. Ač každá kartografická společnost používá vlastní značkový klíč a barevnost, orientuje se v těchto standardizovaných mapách téměř každý bez použití jakékoli legendy. Tyto mapy dokážou znázornit velké množství informací, aniž by ztratily svou přehlednost a čitelnost.

Logicky se tak nabízí možnost spojení kartografických výstupů s klasickým obsahem spolu s GIS výstupy s obsahem specializovaným. Tímto spojením je možné přiblížit odborné práce každému.

planstudio03

Využití kartografických dat v GIS

Kartografická data lze použit jak v rastrové, tak ve vektorové podobě. Rastry lze implementovat do GIS aplikace mnoha způsoby. Jelikož se obvykle jedná o výřezy území velkého rozsahu, data často nejsou používána v celku, ale rozřezaná na jednotlivé dlaždice, které je možné spojit bezešvým způsobem. Prostorovou informaci dat nese přídavný georeferenční soubor odpovídající vybranému souborovému formátu rastru. Mezi nejčastěji používané patří georeferencovaný TIF, GIF nebo PNG. Formát PNG podporuje tzv. alfa kanál, který umožňuje dodat rastrovým datům průhlednost. Jednotlivé vrstvy rastrové mapy lze v tomto formátu vygenerovat samostatně a poté pro účely vizualizace vhodně kombinovat. Kombinovaná data lze využít nejen přímo v prostředí GIS systému, ale i pro vizualizaci na informačních panelech, pro tiskové výstupy nebo na internetových mapových portálech. Tam lze díky interaktivitě ponechat možnost kombinovat a zobrazovat jednotlivé vrstvy na samotném uživateli.

I z kartografických dat lze vygenerovat vektorovou vrstvu libovolného mapového prvku v bodech, liniích či polygonech. Lze tak pro libovolné území jednoduchým způsobem připravit například samostatnou vektorovou vrstvu konkrétního druhu komunikace, zástavby, vodstva, zalesnění, průběhu linek MHD nebo průběhu a klasifikace cyklostezek a cyklotras a pěších turistických tras. Software pro zpracování kartografických dat umožňuje export do standardně používaných formátů, jako například SHP či DXF. Tímto způsobem lze obohatit databázi vlastních vektorových vrstev v GIS.


Výhody kartografických dat:

  • Rastrový i vektorový formát
  • Bezproblémové spojení s daty GIS
  • Jednoduché porozumění obsahu
  • Snadná orientace
  • Spojité pokrytí zájmového území

Kombinace dat

Jak již bylo zmíněno, kombinací kartografických a GIS dat lze docílit názornější podoby původních surových dat pro uživatele daných výstupů. Výsledky analýz GIS jsou zobrazeny nad všeobecně známými daty a jsou tak interpretovány v širších souvislostech. Důsledkem usnadnění orientace v GIS datech pro běžné uživatele tak může být v konečné fázi zvýšený zájem o datové výstupy z GIS a jejich interpretaci.

planstudio04

Předpoklady

Pro zajištění kvalitních výstupů je nutná správná synchronizace kombinovaných dat. Samozřejmostí je souřadnicový systém a stejná nebo podobná podrobnost dat. Důležitá je také kombinace relevantních vrstev tak, aby zbytečně nedocházelo ke zdvojení nebo znepřehlednění obsahu. Kartografická data musí být v tomto případě vizuálně upravena tak, aby sloužila k orientaci v mapě a nestala se nosným prvkem výstupu z GIS. Toho lze dosáhnout zejména úpravou barevnosti, sytosti barev a vhodnou volbou symbolového klíče. V souvislosti s tím je nutná i vizuální optimalizace vektorových vrstev, tak aby nad podkladovou mapou vynikaly a byly hlavním nositelem obsahu výstupu.

Závěr

Nebojte se kombinovat rastry a vektory ve vašem GIS.

Pro GIS specialisty jsou kartografická data často opomíjenou záležitostí. Veřejnost, ale ani přímí uživatelé výstupů z GIS však stále nejsou na takové úrovni GISové gramotnosti, aby dokázali dostupná data a výstupy plnohodnotně využít. Vhodnou kombinací dat se tak nabízí jednoduchá možnost zpřístupnit výstupy z GIS daleko širšímu okruhu uživatelů!

Тогда я "Самые читаемые книги по психологии"мог бы надеяться снова встретить ее, увидеть хотя бы издали, безмолвно поклоняться ей в своем сердце, утешать себя мыслью, что она еще любит меня.

Поручик Лукаш ехал верхом на "Книга бедная лиза"коне, а рядом с ним бодро шагал Швейк.

По правде говоря, больше всего о ней, хотя я был привязан ко всей семье.

Неведомая опасность приближалась.

Мое предположение подтверждает и то, продолжал д'Отвиль, "Церковная служебная книга"что на пароходе находилось доверенное лицо Гайара.

Вы как-то сами изволили обратить мое внимание на то, что, когда вы разговариваете, я должен не спускать глаз с ваших уст.


Mohlo by vás zajímat: