Dassault - SolidWorks
Siemens
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GEPRO
NAFEMS - idiada
Geotronics - Bezpilotně
SIEMENS - virtuální výroba
RedHat

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Komplexní a efektivní teplárenský GIS – Bentley sisNET

Tags: Bentley | GIS | Teplárny

bentley01Následující případová studie se zabývá nasazením produktů MicroStation, Bentley sisNET, Bentley sisHYD, Bentley sisFLOW a Bentley sisIMS. Cílem projektu bylo v průběhu šesti měsíců implementovat nový a cenově výhodný GIS pro návrh, správu a provoz rozrůstající se sítě ELES pro dálkové vytápění. Nový systém bylo potřeba propojit s existujícími řešením ELES pro analýzu sítě a tepelně-hydraulické výpočty a se systémem Ultimo pro správu provozních zařízení. Nedílnou součástí projektu byla i komplexní migrace dat ze stávajícího řešení.
Dytron

Kritické časové možnosti

Nizozemská vláda přijala nedávno legislativní opatření vyžadující, aby se energetické společnosti rozdělily nebo oddělily své aktivity týkající se distribučních sítí, výroby a obchodu. Aby splnila tyto nové požadavky, potřebovala nizozemská společnost Essent Local Energy Solutions (ELES), poskytovatel dálkového vytápění využívající odpadní teplo z chladicího systému elektrárny, vybrat a implementovat nový utility GIS systém pro návrh, správu a provoz své sítě dálkového vytápění. A potřebovala to udělat během šesti měsíců. Pro splnění tohoto cíle si ELES vybrala společnost Bentley a její GIS řešení pro správu distribučních sítí Bentley sisNET. Jedním z důvodů pro výběr tohoto řešení byla i skutečnost, že ELES již dlouhodobě využívá jinou aplikaci Bentley zaměřenou na teplárenství, Bentley sisHYD, kterou úspěšně používá pro síťové analýzy a tepelně-hydraulické výpočty.

Nasazen a funkční za šest měsíců (...?)

ELES je součástí RWE AG, jedné z vedoucích evropských energetických skupin, má 300 zaměstnanců a více než 80 000 zákazníků a je hlavním distributorem v nizozemských městech Breda a Tilburk. ELES také v zemi provozuje několik menších sítí využívajících zařízení na bioplyn a biomasu. Společnost rozvíjí využívání odpadního tepla z dalších zdrojů, jako jsou spalovny odpadů.

Před tím, než musela implementovat svůj vlastní systém a odstranit z existujícího distribučního systému všechna data o infrastruktuře, používala společnost ELES GE-Smallworld GIS. ELES měla dvě možnosti. Buď replikovat tento výkonný a výrazně modifikovaný GIS systém, nebo začít znovu s cenově výhodnější alternativou. Protože GIS systém používaný ve společnosti Essent nebyl vzhledem k počtu uživatelů a nákladům efektivní, ELES se rozhodla pátrat po jiném systému.

Kromě toho, že společnost Essent hledala řešení s nízkými investičními i provozními náklady, musela také projekt dokončit včas a bez ztráty dat. Živá data také musela být přístupná mobilním pracovníkům a systém musel vyhovovat nizozemské legislativě označované jako „volejte před tím, než kopnete" („Call before you dig"). To vyžaduje, aby zhotovitelé kontaktovali tzv. Kabelové a potrubní informační centrum a zjistili si, jací vlastníci nebo provozovatelé sítí mají v dané lokalitě svá zařízení (nadzemní i pod povrchem).

Pro podrobné vyhodnocení byly vybrány nabídky čtyř možných dodavatelů (GE-Smallworld, ESRI, Intergraph a Bentley). Hlavními kritérii byly celkové náklady na vlastnictví během následujících pěti let. Manažerský tým, který hodnotil podklady, jednoznačně doporučil Bentley sisNET, jakožto systém, který může vyhovět datu transformace společnosti a všem dalším očekávaným potřebám společnosti ELES při správě a provozu svých teplárenských sítí, zařízení a objektů.

bentley02

Komplexní GIS a komplementární specializované moduly

S MicroStationem jako jádrem systému přidává Bentley sisNET konfigurovatelný datový model pro dálkové vytápění, obchodní pravidla a strukturovanou úlohově orientovanou sadu nástrojů. Pro zajištění dostupnosti dat o síťové infrastruktuře pro prohlížení v prostředí webu je použit modul Bentley sisIMS. Tento produkt poskytuje přístupné mapy a atributová data stejně jako možnost tvorby poznámek, což pracovníkům v terénu s přístupem k Internetu dovoluje používat databázi a zjišťovat místa prací, závad a další informace.

Nový systém rovněž umožňuje, aby data byla okamžitě dostupná aplikaci Bentley sisHYD, řešení pro síťové modelování a analýzu, která se používá pro tepelně-hydraulické výpočty potřebné pro optimalizaci potrubí v systémech dálkového vytápění. Bentley sisHYD např. také podporuje modelování podle komplexního systému „co-když" podmínek, jako například ventil otevřen / ventil uzavřen.

Dodáno podle slibu

Implementace začala v lednu 2009 a byla dokončena podle plánu především díky vytvoření úzce spolupracujícího společného týmu objednatele a dodavatele, v rámci kterého byly jednoznačné zodpovědnosti za veškeré kroky implementace. Např. Koen Albers, manažer inženýrského týmu v ELES, řídil rozpočet a proces. Projektový manažer Bentley, zástupce ELES IT a dva pokročilí uživatelé ELES pomáhali definovat požadavky a testovali a akceptovali systém atd..

Plány projektu a migrace dat vyžadovaly od týmu velké množství úsilí. Zahrnovaly realizaci i zajištění zdrojů, analýzu datového modelu Smallworld a jeho migraci, instalaci softwaru i jeho konfiguraci a náběh do produkčního režimu. Pro migraci dat byl vytvořen podrobný manuál, který pomáhal řídit rizika identifikovaná při provedeném hodnocení rizik modelu migrace dat.

Klíčem k úspěchu projektu bylo rovněž to, že se projektový manažer Bentley z nizozemské kanceláře intenzívně zúčastňoval specifikací a plánování implementace a tvorby přesné konfigurace řešení pro ELES. Bentley sisNET je natolik flexibilní řešení, že poskytl ELES přizpůsobený datový model a i další funkce dle přání odběratele, přičemž data jsou uložena ve standardizovaném datovém skladu Oracle Spatial, který je otevřený a neproprietární. Díky tomu není společnost ELES prostřednictvím použité technologie v tomto systému „uzamčena".

Dalším faktorem, který pomohl tomu, že projekt byl splněn v termínu, je ten, že Bentley sisNET má funkce a datový model pro dálkové vytápění již vestavěn. Tento datový model vznikal ve spolupráci s profesními organizacemi a asociacemi z oboru teplárenství a díky tomu bylo vyžadováno prakticky nulové přizpůsobení. Kromě toho byla zajištěna plná integrace a kompatibilita, neboť Bentley sisHYD, Bentley sisFLOW a Bentley sisIMS jsou komplementární a 100% spolupracující moduly s GIS řešením Bentley sisNET. To vše šetří čas nutný pro vstup a převody dat a snižuje riziko chyb, které se nemusí projevit až do doby, kdy začnou práce v terénu. Splnění termínů rovněž napomohl fakt, že uživatelé ze společnosti ELES již dříve využívali MicroStation pro malé inženýrské projekty, a tak jim bylo všeobecné prostředí a fungování aplikace známé. To umožnilo věnovat více času na školení aplikací Bentley sisNET a Bentley sisIMS.

V požadovaných termínech byla tedy dodána jak řešení, tak proběhla migrace stávající datové základny a rovněž byl proškolen tým uživatelů na všech úrovních od administrátorů po běžné uživatele, včetně pracovníků v terénu.

Rovněž byla provedeno i ověření procesu spolupráce s Kabelovým a potrubním informačním centrem, a to konzultační společností Geodan, které na tomto poli dlouhodobě spolupracuje s ELES. Dříve zdlouhavý a nákladný ruční proces byl nahrazen automatizovaným systémem, který ELES přinesl velkou úsporu nákladů. Informace jsou za pomoci Internetových robotů extrahovány automaticky a centrum shromažďuje odpovědi všech utilit a posílá je žadateli ve výrazně zkrácených termínech.


Koen Albers, manažer projektu za ELES, shrnuje:

„Se systémem jsem velmi spokojený, zvláště nyní, když jsou v Nizozemsku další dvě implementace Bentley sisNET – v elektrické přenosové soustavě a distribuční společnosti. Bentley sisNET naplnil naše potřeby a naše očekávání. Chtěli jsme cenově výhodnou aplikaci, která by nepotřebovala přizpůsobit, a chtěli jsme veškerou funkčnost, kterou jsme měli v našem předchozím systému, ale s nezbytnými vylepšeními. Celé řešení Bentley sisNET včetně migrace všech dat bylo implementováno bez překročení rozpočtu a včas."Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit