Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

HSI com
Infor 2

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Komplexní a efektivní teplárenský GIS – Bentley sisNET

Tags: Bentley | GIS | Teplárny

bentley01Následující případová studie se zabývá nasazením produktů MicroStation, Bentley sisNET, Bentley sisHYD, Bentley sisFLOW a Bentley sisIMS. Cílem projektu bylo v průběhu šesti měsíců implementovat nový a cenově výhodný GIS pro návrh, správu a provoz rozrůstající se sítě ELES pro dálkové vytápění. Nový systém bylo potřeba propojit s existujícími řešením ELES pro analýzu sítě a tepelně-hydraulické výpočty a se systémem Ultimo pro správu provozních zařízení. Nedílnou součástí projektu byla i komplexní migrace dat ze stávajícího řešení.

Kritické časové možnosti

Nizozemská vláda přijala nedávno legislativní opatření vyžadující, aby se energetické společnosti rozdělily nebo oddělily své aktivity týkající se distribučních sítí, výroby a obchodu. Aby splnila tyto nové požadavky, potřebovala nizozemská společnost Essent Local Energy Solutions (ELES), poskytovatel dálkového vytápění využívající odpadní teplo z chladicího systému elektrárny, vybrat a implementovat nový utility GIS systém pro návrh, správu a provoz své sítě dálkového vytápění. A potřebovala to udělat během šesti měsíců. Pro splnění tohoto cíle si ELES vybrala společnost Bentley a její GIS řešení pro správu distribučních sítí Bentley sisNET. Jedním z důvodů pro výběr tohoto řešení byla i skutečnost, že ELES již dlouhodobě využívá jinou aplikaci Bentley zaměřenou na teplárenství, Bentley sisHYD, kterou úspěšně používá pro síťové analýzy a tepelně-hydraulické výpočty.

Nasazen a funkční za šest měsíců (...?)

ELES je součástí RWE AG, jedné z vedoucích evropských energetických skupin, má 300 zaměstnanců a více než 80 000 zákazníků a je hlavním distributorem v nizozemských městech Breda a Tilburk. ELES také v zemi provozuje několik menších sítí využívajících zařízení na bioplyn a biomasu. Společnost rozvíjí využívání odpadního tepla z dalších zdrojů, jako jsou spalovny odpadů.

Před tím, než musela implementovat svůj vlastní systém a odstranit z existujícího distribučního systému všechna data o infrastruktuře, používala společnost ELES GE-Smallworld GIS. ELES měla dvě možnosti. Buď replikovat tento výkonný a výrazně modifikovaný GIS systém, nebo začít znovu s cenově výhodnější alternativou. Protože GIS systém používaný ve společnosti Essent nebyl vzhledem k počtu uživatelů a nákladům efektivní, ELES se rozhodla pátrat po jiném systému.

Kromě toho, že společnost Essent hledala řešení s nízkými investičními i provozními náklady, musela také projekt dokončit včas a bez ztráty dat. Živá data také musela být přístupná mobilním pracovníkům a systém musel vyhovovat nizozemské legislativě označované jako „volejte před tím, než kopnete" („Call before you dig"). To vyžaduje, aby zhotovitelé kontaktovali tzv. Kabelové a potrubní informační centrum a zjistili si, jací vlastníci nebo provozovatelé sítí mají v dané lokalitě svá zařízení (nadzemní i pod povrchem).

Pro podrobné vyhodnocení byly vybrány nabídky čtyř možných dodavatelů (GE-Smallworld, ESRI, Intergraph a Bentley). Hlavními kritérii byly celkové náklady na vlastnictví během následujících pěti let. Manažerský tým, který hodnotil podklady, jednoznačně doporučil Bentley sisNET, jakožto systém, který může vyhovět datu transformace společnosti a všem dalším očekávaným potřebám společnosti ELES při správě a provozu svých teplárenských sítí, zařízení a objektů.

bentley02

Komplexní GIS a komplementární specializované moduly

S MicroStationem jako jádrem systému přidává Bentley sisNET konfigurovatelný datový model pro dálkové vytápění, obchodní pravidla a strukturovanou úlohově orientovanou sadu nástrojů. Pro zajištění dostupnosti dat o síťové infrastruktuře pro prohlížení v prostředí webu je použit modul Bentley sisIMS. Tento produkt poskytuje přístupné mapy a atributová data stejně jako možnost tvorby poznámek, což pracovníkům v terénu s přístupem k Internetu dovoluje používat databázi a zjišťovat místa prací, závad a další informace.

Nový systém rovněž umožňuje, aby data byla okamžitě dostupná aplikaci Bentley sisHYD, řešení pro síťové modelování a analýzu, která se používá pro tepelně-hydraulické výpočty potřebné pro optimalizaci potrubí v systémech dálkového vytápění. Bentley sisHYD např. také podporuje modelování podle komplexního systému „co-když" podmínek, jako například ventil otevřen / ventil uzavřen.

Dodáno podle slibu

Implementace začala v lednu 2009 a byla dokončena podle plánu především díky vytvoření úzce spolupracujícího společného týmu objednatele a dodavatele, v rámci kterého byly jednoznačné zodpovědnosti za veškeré kroky implementace. Např. Koen Albers, manažer inženýrského týmu v ELES, řídil rozpočet a proces. Projektový manažer Bentley, zástupce ELES IT a dva pokročilí uživatelé ELES pomáhali definovat požadavky a testovali a akceptovali systém atd..

Plány projektu a migrace dat vyžadovaly od týmu velké množství úsilí. Zahrnovaly realizaci i zajištění zdrojů, analýzu datového modelu Smallworld a jeho migraci, instalaci softwaru i jeho konfiguraci a náběh do produkčního režimu. Pro migraci dat byl vytvořen podrobný manuál, který pomáhal řídit rizika identifikovaná při provedeném hodnocení rizik modelu migrace dat.

Klíčem k úspěchu projektu bylo rovněž to, že se projektový manažer Bentley z nizozemské kanceláře intenzívně zúčastňoval specifikací a plánování implementace a tvorby přesné konfigurace řešení pro ELES. Bentley sisNET je natolik flexibilní řešení, že poskytl ELES přizpůsobený datový model a i další funkce dle přání odběratele, přičemž data jsou uložena ve standardizovaném datovém skladu Oracle Spatial, který je otevřený a neproprietární. Díky tomu není společnost ELES prostřednictvím použité technologie v tomto systému „uzamčena".

Dalším faktorem, který pomohl tomu, že projekt byl splněn v termínu, je ten, že Bentley sisNET má funkce a datový model pro dálkové vytápění již vestavěn. Tento datový model vznikal ve spolupráci s profesními organizacemi a asociacemi z oboru teplárenství a díky tomu bylo vyžadováno prakticky nulové přizpůsobení. Kromě toho byla zajištěna plná integrace a kompatibilita, neboť Bentley sisHYD, Bentley sisFLOW a Bentley sisIMS jsou komplementární a 100% spolupracující moduly s GIS řešením Bentley sisNET. To vše šetří čas nutný pro vstup a převody dat a snižuje riziko chyb, které se nemusí projevit až do doby, kdy začnou práce v terénu. Splnění termínů rovněž napomohl fakt, že uživatelé ze společnosti ELES již dříve využívali MicroStation pro malé inženýrské projekty, a tak jim bylo všeobecné prostředí a fungování aplikace známé. To umožnilo věnovat více času na školení aplikací Bentley sisNET a Bentley sisIMS.

V požadovaných termínech byla tedy dodána jak řešení, tak proběhla migrace stávající datové základny a rovněž byl proškolen tým uživatelů na všech úrovních od administrátorů po běžné uživatele, včetně pracovníků v terénu.

Rovněž byla provedeno i ověření procesu spolupráce s Kabelovým a potrubním informačním centrem, a to konzultační společností Geodan, které na tomto poli dlouhodobě spolupracuje s ELES. Dříve zdlouhavý a nákladný ruční proces byl nahrazen automatizovaným systémem, který ELES přinesl velkou úsporu nákladů. Informace jsou za pomoci Internetových robotů extrahovány automaticky a centrum shromažďuje odpovědi všech utilit a posílá je žadateli ve výrazně zkrácených termínech.


Koen Albers, manažer projektu za ELES, shrnuje:

„Se systémem jsem velmi spokojený, zvláště nyní, když jsou v Nizozemsku další dvě implementace Bentley sisNET – v elektrické přenosové soustavě a distribuční společnosti. Bentley sisNET naplnil naše potřeby a naše očekávání. Chtěli jsme cenově výhodnou aplikaci, která by nepotřebovala přizpůsobit, a chtěli jsme veškerou funkčnost, kterou jsme měli v našem předchozím systému, ale s nezbytnými vylepšeními. Celé řešení Bentley sisNET včetně migrace všech dat bylo implementováno bez překročení rozpočtu a včas."Mohlo by vás zajímat: