Sociální služby Praha 9
E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GEPRO

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Flotila a náklady pod kontrolou

Tags: Fleetmanagement | GIS | MapFactor

mapfactor-01Správné nastavení kontroly vozového parku je v dnešním vysoce konkurenčním prostředí mezinárodní dopravy zásadní požadavek k úspoře nákladů. Společnost MapFactor vyvíjí komplexní systém sledování vozidel s oboustrannou komunikací mezi dispečerem a řidičem. Systém umožní dispečerům optimalizovat trasu nákladních vozů, získávat informace o stavu vozidla a dobu dojetí do cíle trasy.

Fleetmanagement

Našimi hlavními zákazníky z oblasti velkých flotil jsou spediční firmy, které mají zpravidla nasmlouváno mnoho dalších dopravců. Tyto spediční firmy mají často celoevropské pokrytí a jejich početná flotila bývá neustále na cestách. Při velikosti flotily okolo několika tisíc vozidel je systém pro správu vozového parku nezbytností. A navíc je tento systém stále častěji požadován samotnými zákazníky, kteří chtějí znát aktuální polohu zboží. Zdá se tedy, že se tento přístup začíná v mezinárodní dopravě stávat standardem a že současná ekonomická krize, která dopravu a logistiku silně zasáhla, není jediným důvodem pro zavedení fleetmanagementu. Nezanedbatelný počet spedičních a dopravních firem už na trhu nepůsobí, a tak může být systém sledování vozidel v současném prostředí tvrdého konkurenčního boje jedním z klíčů k přežití.

Je logické, že v případě velmi velké flotily správce neboli fleetmanager samozřejmě ztrácí přehled o vytíženosti a využití jednotlivých vozidel. Také nemůže mít v hlavě přehled o technických, servisních, emisních a jiných povinných kontrolách jednotlivých vozidel. To je dalším z důvodů pro zavedení sofistikovaného systému. Takový systém zajistí bezvadný technický stav každého vozidla celé flotily a tím zvýší bezpečnost řidičů, nákladu a v neposlední řadě i ostatních účastníků dopravního provozu.

mapfactor-02
U obzvláště velkých flotil bývá systém sledování vozidel propojen s informačním systémem celé firmy. To znamená, že relevantní informace získané z vozidlové jednotky jsou ihned předány dalším částem systému, jako jsou účtárna, sklad, plánování, obchod nebo management. Je zřejmé, že pro různé části systému jsou potřebná různá data. Nyní se podrobněji podívejme, pro koho jsou jaká data relevantní a k čemu jich lze využít.

Fleetmanager, který má kromě jiného na starosti technický stav vozového parku, musí tedy dbát i na technické a emisní kontroly, servisní prohlídky a celkový technický stav vozidel. Pro něj jsou nepostradatelné informace o tom, kdy má které vozidlo jet na nějakou kontrolu. Naopak pro dispečera je podstatné vědět, kde se které vozidlo nachází, jestli je právě plné, stav PHM a kolik daný řidič ujel kilometrů. Tyto informace jsou důležité pro správné plánování logistiky. Ideální je, pokud systém správy vozidel umožňuje textovou komunikaci dispečera s jednotlivými řidiči, obdoba známého ICQ. Dispečer má pak možnost řidiči zadávat nové cíle či průjezdní body nebo celou novou trasu. Komplexní systémy mohou být přímo propojeny s účetnictvím a skladem a mohou automaticky tisknout faktury, skladové listy, nákladní listy a další. Pro ně jsou podstatné například informace typu, jak dlouho byl který řidič v daném měsíci v zahraničí, aby mu mohly být automaticky do mzdy započteny cestovní náhrady.

mapfactor-03

Optimalizovaná flotila

A nyní se vydáme na krátkou exkurzi do praxe. Německá firma Around the Net nabízí systém správy vozového parku plně integrovaný do informačního systému firmy. Ke sledování vozidel používá naši jednotku VTU10 a dispečerský systém MapExplorer.

Majitel firmy pan René Deichsel říká, že německý trh je specifický tím, že zákazníci požadují kompletní řešení i za cenu vyšší pořizovací ceny. Společnost připravuje jednotlivým firmám informační systém na míru podle přesně zadaných požadavků, které se liší zákazník od zákazníka.

Jejich systém propojuje účetnictví, fleetmanagement, skladové hospodářství, plánování zakázek a dispečink. Tyto subsystémy využívají informace z vozidlové jednotky k rozhodování o dalších procesech firmy. Tím jsou optimalizovány firemní procesy a plánování v zájmu dosažení co nejvyšší možné efektivity.

Fleetmanagement je samozřejmě jen jednou ze součástí takového komplexního systému, který mnohdy vyžaduje velké úsilí i náklady. Nicméně zkušenosti a hospodářské výsledky firmy Around The Net dokazují, že je to směr, kterým se informační systémy budou v budoucnosti ubírat. To znamená vzájemné propojení jednotlivých procesů v reálném čase pro optimální a správné rozhodování.


Mohlo by vás zajímat: