Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

GIS Day 2011 na Mendelově univerzitě v Brně

Úterý, 17 Leden 2012 08:20

Tags: Arcdata | ESRI | GIS

gisday-01Seznámení veřejnosti s moderními geografickými IT

GIS Day je celosvětová osvětová akce, která si klade za cíl seznamovat žáky základních a středních škol, ale i širokou veřejnost s nejmodernějšími geografickými informačními technologiemi (GIT). GIS Day, česky Den GIS, je organizován americkou organizací ESRI a v České republice je pořádán pod patronací firmy Arcdata Praha. Letos se k pořádání Dne GIS přihlásily organizace z 80 zemí, v České republice 26 organizací, převážně škol. Letošní termín akce připadl na 16. listopad 2011.

Mendelova univerzita v Brně vzdělává vysokoškolské odborníky v mnoha oborech více než 90 let. Geografické IT se využívají na všech fakultách jak ve výuce, tak pro podporu výzkumu. Akce Den GIS má na Mendelově univerzitě již svou tradici. Letos to bylo pošesté, kdy byla veřejnost pozvána do prostor univerzity u příležitosti Dne GIS. Letos se do akce Dne GIS se zapojily dvě fakulty: Provozně ekonomická fakulta a Lesnická a dřevařská fakulta.

 

Informacemi nabitá prohlídka geografických informačních technologií byla organizována jako dvouhodinový blok uspořádaný třikrát během dne konání. Prohlídka začínala na Lesnické a dřevařské fakultě, kde se návštěvníci po krátkém úvodu na Ústavu geoinformačních technologií (ÚGT) přesunuli do odborné laboratoře GIS.

Návštěva GIS laboratoře

Laboratoř je vybavena terminály Sun Ray 2 připojenými na terminálový server SUN X4640 se čtyřmi procesory Intel Xeon 6 Core 2,6 GHz, SAS disky o kapacitě 584 GB a operační pamětí 64 GB RAM s operačním systémem Windows 2008 Server. Na jednotlivých pracovních stanicích je nainstalován specializovaný GIS software ESRI ArcGIS Desktop 10.1 včetně všech hlavních extenzí, který byl návštěvníkům předveden a přítomní si jej mohli vyzkoušet. Pokračovala přednáška na téma volně dostupných mapových zdrojů, které je možné využít v běžném životě, například při zkoumání kvality životního prostředí nebo zjištění informací z katastru nemovitostí.

Druhá zastávka na trase prohlídky vedla do strojového sálu, kde na návštěvníky čekala výstava speciální měřicí techniky. Mezi vystaveným zařízením šlo najít například historický nivelační přístroj Heinrich Wild Heerbrugg 35. K vidění byl rovněž Theo 020b nebo výkonná totální stanice Topcon GPT-9003m se servo ustanovkami.

gisday-02

Práce v terénu

GIS není pouze o práci u počítače, ale rovněž o náročném měření s mobilní technikou v terénu. Návštěvníci v doprovodu specialistů vyrazili do kampusu Mendelovy univerzity v Brně, kde za pomoci GPS Trimble Pathfinder Pro XRT a seznamu souřadnic kreslili spojovací obrázky trasováním svého pohybu. Nejvěrohodnější obrázek byl oceněn. Další skupinu představeného zařízení vytvořil Apple iPhone a iPad, Samsung Nexus S a Asus Transformer jako ukázka multifunkční moderní mobilní techniky. Na přístrojích proběhla ukázka programu iKatastr (http://www.ikatastr.cz) z dílny ÚGT pro zobrazení mapových podkladů a nahlížení do katastru nemovitostí.

Laboratoř virtuální reality

Provozně ekonomická fakulta přivítala návštěvníky v laboratoři virtuální reality. Především byla prezentována spolupráce s firmami a veřejnou správou. Laboratoř virtuální reality je z projektových prostředků postupně budována již více než pět let. Její vybavení je využíváno jak pro výuku, tak pro výzkum. K řídící stanici Dell OptiPlex 755 DT jsou připojeny dva projektory Projection Design s rozlišením 1400×1050. Tyto projektory jsou vybaveny filtry Infitec, které umožňují barevný posun promítaného obrazu. Stereoskopické brýle s doplňkovými filtry pak pomohou posunout spektrum zpět. Projekce je pasívní, brýle jsou tudíž poměrně lehké a komfortní. Projekční plátno má rozměr přibližně 2 × 3 metry a obraz je na něj promítán pomocí zadní projekce. Na této stanici návštěvníci sledovali krátkou 3D pohádku, zhlédli 3D film a proletěli se nad krajinou jižní Moravy, do které byly zakomponovány některé stavební záměry.

Dále se návštěvníci mohli seznámit s řešením pro snímání pohybu. Základem je zařízení Flock of Birds firmy Ascension. Jedná se o generátor elektromagnetického pole. V tomto poli se vyskytují snímače pohybu. Jeden je umístěn na brýlích, které nosí pozorovatel, druhý pak v 3D myši Wanda. Informace z těchto snímačů jsou zasílány do řídících jednotek. Z nich jsou pomocí sériového portu přeposlány do PC. Návštěvníci Dne GIS se díky této stanici mohli virtuálně pohybovat ve městě, a to tak, že město reagovalo na jejich pohyb.

V roce 2007 byly zakoupeny dvě Full HD kamery včetně speciálního stativu pro natáčení stereofilmů. Filmy jsou zpracovávány na stanici Apple MacPro Two osazené dvěma čtyřjádrovými procesory Xeon, 32 GiB RAM a čtyřmi terabytovými disky. Návštěvníci tak mohli na vlastní oči vidět, jak se točí 3D filmy.

Novinkou v laboratoři virtuální reality je posun k využití rozšířené reality. Kamery, speciální SW a tzv. „markery" umožňují experimentovat s umísťováním virtuálních předmětů do reálného prostředí. Zde byla pro návštěvníky připravena scéna s přistáváním virtuální stíhačky na reálný stůl s obrázkem přistávací dráhy. Software pro zpracování obrazu byl vyvinut studenty univerzity.

gisday-03

Seznámení s geocachingem

I když počasí nepřálo, zájemci byli seznámeni s principem moderní hry geocaching a poté s PDA HTC a MIO hledali v areálu univerzity geocache, ve které na ně čekaly drobné dárkové předměty sponzorů.

V souvislosti s akcí GIS Day 2011 byla vyhlášena soutěž pro žáky brněnských základních škol o nejzajímavější mapu. Výstava soutěžních prací proběhne po skončení soutěže na Ústavu geoinformačních technologií.

Akce GIS Day 2011 se z pohledu organizátorů vydařila a věříme, že stejný názor sdílí i spokojení návštěvníci akce. Partnery akce, kteří přispěli k vytvoření příjemného tematického prostředí, byly společnosti Arcdata Praha, Geodis Brno, časopis IT CAD, Knihovnicka.cz, Ralph Cox a VARS Brno. Těšíme se, že se opět za rok připojíme k mezinárodní oslavě Dne GIS 2012.


Mohlo by vás zajímat: